Perceelformulier

Perceelformulier van Papengracht.018-020, (Voor: 3-4-0/1256).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL018-020PapengrachtPapengracht 18-20TerugVerderOTH-04Over 't Hof
AR005.7SchoolsteegSchoolsteeg 5.7TerugVerderOTH-04Over 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)83/1Jannetgen Claesdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Lieven Willemsz van Boschuysen83/2Lieven van Bosschuysen
1561-04-12Waarboek-67 A-1560 (belending)Sophia Willemsdr {van Crimpen}211/08weduwe ende erfgenamen van Adriaen van Crimpen wijlen bailliu van Rijnlant
1561-04-12Waarboek-67 A-1560 (overledene)Adriaen Dircksz van Crimpen211/09weduwe ende erfgenamen van Adriaen van Crimpen wijlen bailliu van Rijnlant
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)474/1Jannetgen Claesdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Lieven Willemsz van Boschuysen474/2Lievyn van Boschusen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Lieven Willemsz van Boschuysen475/1Lievyn van Boschusen
1566-02-13Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Catrijn Jansdr van der Graft475/03Jonkvrouwe Catharina van der Graft
1566-02-13Waarboek-67 C-1563 (overledene)Lieven Willemsz van Boschuysen475/04 04weduwe van jhr Lieven van Boschuysen
1566-02-13Waarboek-67 C-1563 (koper)Marcelis Jansz {Middelburg}475/06Marcellus Jansz van Middelburg
1566-02-13Waarboek-67 C-1563 (belending)Sophia Willemsdr {van Crimpen}475/10Joncvroue Sophie Willemsdr, wedue van wijlen Adriaen van Crimpen
1566-02-13Waarboek-67 C-1563 (overledene)Adriaen Dircksz van Crimpen475/11wedue van wijlen Adriaen van Crimpen, in zijn leven bailliu van Rhijnlandt
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Marytgen Rijcken {vrouw van Marcelis Jansz}79/1Mareken Ryckendr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Sophia Willemsdr {van Crimpen}85/1de weedue van Adriaen van Crympen
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Adriaen Dircksz van Crimpen85/1ade weedue van Adriaen van Crympen
1577-09-07Waarboek-67 F-1576 (belending)Marytgen Rijcken {vrouw van Marcelis Jansz}332/06Maritgen Rijcken wedue van Marchelis Janss
1577-09-07Waarboek-67 F-1576 (overledene)Marcelis Jansz {Middelburg}332/07wedue van Marchelis Janss
1579-02-12Album-Studiosorum (vermelding)Lucas Woutersz {commandeur}4/17Lucas Walteri Geldrus Commendat in Catwyc ad R J
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Marytgen Rijcken {vrouw van Marcelis Jansz}396/03Marrytgen Rijckendr wedue van Marcelis Jansz
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Marcelis Jansz {Middelburg}396/04wedue van Marcelis Jansz
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Lucas Woutersz {commandeur}396/05Lucas Woutersz eertijts commanduyr van Catwijck
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (belending)396/08d'erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Sophia Willemsdr {van Crimpen}396/09d'erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Adriaen Dircksz van Crimpen396/10wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandt
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (procureur)399/03Jan Pietersz Bisschop
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)399/04mede erffgenamen van Marcelis Jansz voorn.
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Marcelis Jansz {Middelburg}399/05erffgenamen van Marcelis Jansz voorn.
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (schuldenaar)Lucas Woutersz {commandeur}399/06Lucas Woutersz eertijts commanduyr van Catwijck
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (belending)399/09d'erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Sophia Willemsdr {van Crimpen}399/10d'erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen
1579-11-01Waarboek-67 G-1578 (overledene)Adriaen Dircksz van Crimpen399/11wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandt
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Marytgen Rijcken {vrouw van Marcelis Jansz}398/03Marrytgen Rijckendr wedue van Marcelis Jansz
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Marcelis Jansz {Middelburg}398/04wedue van Marcelis Jansz
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (procureur)398/07Jan Pieterszoon Bisschops
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (verkoper)398/08Joncvroue Cornelia van Brakel Jansdr wedue van Jan Roe Huygensz
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)398/09wedue van Jan Roe Huygensz
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (verkoper)398/10d'andere erffgenamen van Marcelis Jansz voorn.
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (koper)Lucas Woutersz {commandeur}398/12Lucas Wouterszoon eerts. commanduyr tot Catwijck
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (belending)398/15erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Sophia Willemsdr {van Crimpen}398/16erffgenamen van Joncvrouwe Sophie Willemsdr wedue van wijlen Adriaen van Crimpen
1579-11-02Waarboek-67 G-1578 (overledene)Adriaen Dircksz van Crimpen398/17wedue van wijlen Adriaen van Crimpen in zijn leven bailly van Rijnlandt
1581-05-28Waarboek-67 H-1580 (belending)Lucas Woutersz {commandeur}456/05Commandrye van Catwijck
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lucas Woutersz {commandeur}90/1Lucas Woutersz eertyts commandeur tot Catwijc
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Willemsdr {vrouw van Lucas Woutersz}90/2Jannetgen Willemsdr zijn jongwijf
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Lucas Woutersz {commandeur}54/54Lucas Woutersz eertijts commanduyr tot Catwyck
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Lucas Woutersz {commandeur}54/1Lucas Woutersz commanduyr tot Catwyc
1583-07-15Grachtenboek-40 (eigenaar)Lucas Woutersz {commandeur}260/1de Commanduer van Catwijck
1585Vetus-1585 (eigenaar)Lucas Woutersz {commandeur}101/1Luycas Wouterszoon commanduyer van Catwijcx erve
1585Vetus-1585 (eigenaar)Lucas Woutersz {commandeur}108/1Lucas Woutersz commanduyr van Catwijc
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)109/1Lucas Woutersz, commanduyr van Catwijcx erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Lucas Woutersz {commandeur}109/1aLucas Woutersz, commanduyr van Catwijcx erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)117/1Lucas Woutersz commanduyr van Catwijcx erffgen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Lucas Woutersz {commandeur}117/1aLucas Woutersz commanduyr van Catwijcx erffgen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)117/1Lucas Woutersz erffgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Lucas Woutersz {commandeur}117/1aLucas Woutersz erffgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)125/1Lucas Woutersss erffgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Lucas Woutersz {commandeur}125/1aLucas Woutersss erffgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)125/3bij zijne dienstmaecht wert bewoondt heeft op haer aengeven