Perceelformulier

Perceelformulier van Houtstraat.008, (Voor: 1-6-6/581. Rechts: 3-11-0/1476).
Opmerkingen: moet gesplitst worden na 1585.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0526
IdType leiden-rdl: B11458
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-198
IdType leiden-schoorsteengeld: S-OTH-199

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR008Houtstraat04.0637Houtstraat 8TerugVerderOTH-06aOver 't Hof
RR000.02DonkeregrachtDonkeregracht 0.2TerugVerderOTH-06aOver 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1541-09-23Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Aechte Splintersdr {Swanenburg}40/03Aechte Splintersdr Ysaack Claesz weduwe
1541-09-23Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Isaac Claesz van Swanenburg {de oude}40/04Ysaack Claesz weduwe
1541-09-23Inbrengboek-1540-1559 (koper)Dirck Symonsz van Houdt {priester}40/07meester Dirck Symonsz priester
1541-09-23Inbrengboek-1540-1559 (koper)Gerrit Aelbrechtsz {priester}40/08Geryt Aelbrechtsz priester
1551-11-10Rijckhuisen (vermelding)Michiel Jansz Uytreder68/1Michiel Jansz Uytreder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Symonsz van Houdt {priester}122/1heer Dirck Symonsz van Houdt priester
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Symonsz van Houdt {priester}520/1Dirck Symonsz van Houdt heer priester
1565-02-21Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Gerrit Roelofsz van der Mije296/03Gerrit Roelofsz
1565-02-21Waarboek-67 C-1563 (koper)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}296/07Claas Pouwelsz wolwever
1565-03-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}309/03Claas Pouwelsz wolwever
1565-03-19Waarboek-67 C-1563 (koper)Machteld Cornelisdr {vrouw van Gerrit Matthijsz}309/04Machtelt Cornelisdr weduwe van Jonge Gerrit Mathijsz voller
1565-03-19Waarboek-67 C-1563 (overledene)Gerrit Matthijsz {voller, de jonge}309/05weduwe van Jonge Gerrit Mathijsz voller
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}38/1Claes Pouwelsz wollewercer
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}32/1Claes Pauwelsz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)9/1Jacob Ysbrantsz van Marienborch
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}13/1Claes Pouwelsz opten houc van 't Vangenhuys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}33/1Claes Pouwelsz acchyssenaer bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Gerritsdr {vrouw van Claes Pouwelsz}33/2Marytgen Gerytsdr van Voorschoten zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)33/2zDaer ten huyze
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob IJsbrantsz van Couwenhoven33/3Jacop Ysbrantsz van Couwenhoven ouer
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)33/3zNoch aldaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NN Uytenbrouck33/4De Joffrouwe van Uyten Brouc uyten ten Hage hier gewoont omtrent 2 jaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}26/1Claes Pouwelsz exchysmeester
1581-12Kerven-1581 (bewoner)NN Uytenbrouck27/1ten zelven huyse Jouffrou Uytenbrouck
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}27/1Claes Pouwelsz exchysmeester
1583-07-14Omslag-1583 (vermelding)NN Uytenbrouck27/11Joncvrouwe Uytenbrouc (doorgehaald)
1583-08-30Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}18/08Claes Pouwelsz
1583~1588Grachtenboek-41 (eigenaar)Gerrit Bartholomeusz100/1Gherit [?] Bertholomeeussoon
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}166/1Claes Pouwelszoons huys opten houc
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}201/1Claes Pouwelszoon achterhuys
1585-04-25Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}150/03Claes Pouwelsz biertapper
1585-04-25Waarboek-67 M-1584 (koper)150/05Willem Hels poorter
1586 naBonboek-01C (eigenaar)Claes Pouwelsz {wolwever, biertapper, accijnsontvanger}276/001Claes Poulsz
1591-05-06Poorterboeken-E-1588 (poorter)Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}7729/65aGoossen Cornelisz Stam
1592-06~1597Stratenboek-11 (eigenaar)Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}20/1Gosen Cornelisz backer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}189/1Goossen Cornelisz Stam cleermaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}190/1Goossen Cornelisz Stam
1601 naBonboek-01C (eigenaar)Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}275/001Goossen Cornelisz Stam
1601-03-07Ondertrouw-NH-D (bruidegom)Lucas Jansz {kleermaker}129/02aLucas Jansz
1601-03-07Ondertrouw-NH-D (bruid)Marytgen Jansdr {vrouw van Lucas Jansz}129/02bMarytgen Jans
1603-04-09Bonboek-01C (verkoper)Goossen Cornelisz Stam {kleermaker}275/011Goossen Cornelisz Stam
1603-04-09Bonboek-01C (koper)275/012mr Guilliame van Neste filius Jacobs
1603-11-22Bonboek-01C (verkoper)275/021de erfgenamen van mr Guilliame van Neste ende sijn huysvrouwe
1603-11-22Bonboek-01C (overledene)275/021ade erfgenamen van mr Guilliame van Neste
1603-11-22Bonboek-01C (koper)Lucas Jansz {kleermaker}275/022Lucas Jansz cleermaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Lucas Jansz {kleermaker}198/1Lucas Janss cleermaeckers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)199/1Dirck Heyndricxs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)199/3op 't wijffs aengeven