Perceelformulier

Perceelformulier van Houtstraat.004-005 (Pieter Symonsz Begijnhof), (Voor: 4-6-6/1711).
Opmerkingen: loopt door naar Pieterskerkhof.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR004-005HoutstraatHoutstraat 4-5TerugVerderOTH-06aOver 't Hof
RR000.04DonkeregrachtDonkeregracht 0.4TerugVerderOTH-06aOver 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1541-06-08Inbrengboek-1540-1559 (belending)19/10Pieter Symonszs baghijnhofs huys ende erve
1541-09-23Inbrengboek-1540-1559 (belending)40/09Pieter Symonszs baghijnhoff
1560-12-30Waarboek-67 A-1560 (belending)123/11Pieter Symonsz baghijnen
1561-10-09Waarboek-67 A-1560 (overledene)330/09Pieter Symonsz Bagijnhofs erve
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)521/1Convent Van Sint Pieters Bagynhof
1565-02-21Waarboek-67 C-1563 (belending)296/09Pieter Symonsbagijnhof
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)33/1Pieters bagynhof
1576-12-30Waarboek-67 F-1576 (belending)139/08voors. baghijnhoff
1579-07-21Waarboek-67 G-1578 (belending)323/10Pieter Symonss Baghijnhoff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Agnietgen Claesdr {moederoverste}34/1Agnies Claesdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Pietersdr {Houtstraat}34/2Grietgen Pietersdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pietergen Cornelisdr {Houtstraat}34/3Pietertgen Cornelisdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Willemsdr {vrouw van Lenaert Corsz}35/1Marytgen Willemsdr wed van Lenaert Cors van Zoeterwoude
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Lenaert Corsz {Houtstraat}35/1awed van Lenaert Cors van Zoeterwoude
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Lenaertsdr {Houtstraat}35/2Marytgen heur dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {bagijn-Houtstraat}36/1Marytgen Jansdr eertijds bagijn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen IJsbrantsdr {bagijn}37/1Jannetgen Ysbrandtsdr ooc eertijds bagijn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Barbara Jansdr {kloosterzuster}38/1Barbara Jansdr (eertijds conventualen in Roma)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr {kloosterzuster}38/2Trijn Jansdr (eertijds conventualen in Roma)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Hypolitusdr {kloosterzuster}38/3Marie Ypolitusdr (eertijds conventualen in Roma)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mijnsgen Willemsdr {Pieter Symonsz Begijnhof}39/1Meynsgen Willemsdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Griete Florisdr {Pieter Symonsz Begijnhof}40/1Griete Florisdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Symonsz Dou {kleermaker}41/1Pieter Symonsz cleermaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Arentsdr {Dou}41/2Aeltgen Arentsdr zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Arent Pietersz {Houtstraat}41/3Aert heur beyder zoon schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {Houtstraat}42/1Marytgen Jan Crymen hoyckemaeckersdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Harmentgen Jansdr {Pieter Symonsz Begijnhof}43/1Harmantgen Jansdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr {Pieter Symonsz Begijnhof}44/1Marytgen Cornelisdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Pietersdr {kloosterzuster}45/1Annetgen Pietersdr (conventualen van Rooma)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Jansdr {kloosterzuster}45/2Adriana Jansdr (conventualen van Rooma)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Pieter Symonsz Dou {kleermaker}28/28Pieter Symonsz Dou in Pieter Symonsz' Bagynhoff
1582-09-29Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieter Symonsz Dou {kleermaker}17/07Pieter Symonsz's Bagijnhoff
1582-09-29Waarboek-67 K-1582 (belending)18/08t convent van Pieter Symonsz's bagijnen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Pieter Symonsz Dou {kleermaker}28/1Pieter Symonsz Dou
1585Vetus-1585 (eigenaar)200/1Pieter Symonszoon Bagijnhof
1588~1597Stratenboek-11 (eigenaar)40/1Pieter Simons Bagijnhof
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)192/1De stadt een nieuwe huysinge
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)193/1de stadt een gelijcke nieuwe huysinge
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)194/1de stadt noch een gelijcke nieuwe huysinge
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)201/1Michiel Chimaren
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)201/3op 't wijff aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)202/1Jacob Jacobss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)203/1Andries Cloucx