Perceelformulier

Perceelformulier van Kloksteeg.021.4 (De Ridder), (Voor: 3-4-0/1256).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR021.4PieterskerkhofKloksteeg (Over 't Hof) 21.4TerugVerderZHZ-05cZevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)133/1Marten Harkensz trapenierder
1561-09-04Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aelbrecht Hendricksz {priester}318/03Aelbrecht Hendricksz priester
1561-09-04Waarboek-67 A-1560 (koper)Jacob Adriaensz de Vrije318/07Jacob Adriaensz de Vrije
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)1026/1Jacob Jansz van Delft
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)1026/2Martyn Harricxz
1565-05-05Waarboek-67 C-1563 (belending)Jacob Adriaensz de Vrije334/06Jacob Adriaensz voorn
1567-04-10Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Jacob Adriaensz de Vrije639/03Jacob Adriaansz de Vrij
1567-04-10Waarboek-67 C-1563 (koper)Lodewijck Greyn639/05Lodewijck Greyn
1572-10-26Waarboek-67 E-1571 (belending)Lodewijck Greyn152/12Lodewijck Greyn
1572-10-26Waarboek-67 E-1571 (belending)Lodewijck Greyn153/11Lodewijck Greyn
1579-06-05Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Lodewijck Greyn290/03Lodewijk Greyn
1579-06-05Waarboek-67 G-1578 (koper)Willem Jansz Hartwijk290/04Willem Hertwich van Weesel
1581-01-23Album-Studiosorum (vermelding)Pieter de Graeff8/44Petrus le Grave Cameracensis M dr
1581-06-13Waarboek-67 H-1580 (belending)Willem Jansz Hartwijk464/09huysinge in Wesel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter de Graeff153/1Mr Pieter de Graef doctor in de medecijnen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Tanneken Pietersdr {de Graeff}153/2Tannetgen Pietersdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hans Rijckerts {Kloksteeg}153/3Hansken Rijckerts heur voorkint
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)153/3aHansken Rijckerts heur voorkint
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Pieter de Graeff135/135Mr Pieter de Graef
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis de Wit133/1Cornelis de Wit van Noortwyc
1585Vetus-1585 (eigenaar)Petrus Tiara (Petreius)241/1D Petrey Tiare
1588~1597Stratenboek-08 (eigenaar)Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort180/1Willem Simonsz de Wilde
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort252/1Willem Symonsz van der Wilde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort267/1Willem Symonsz de Wildens
1611-05-05Waarboek-67-02M-1611 (belending)Willem Symonsz de Wilde van Schilperoort999/05Willem Symonsz van der Wilde