Perceelformulier

Perceelformulier van Zonneveldstraat.007-018, (Voor: 15-3-0/5745. Links: 2-0-0/753).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL007-018ZonneveltsteegZonneveldstraat 7-18TerugVerderZHZ-01Zevenhuizen
LR109-111Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 109-111TerugVerderZHZ-01Zevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Adriaen Jansz Knotter {drapier}71/03Adriaen Jansz
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Hillegond Willem Bouwensdr van Warmond {Knotter}71/04Hillegont Willemsdr zijn moeder
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Claes Cornelisz de Wilde71/05Claes de Wilde zijn oom
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (bruid)Adriana Dircksdr van Wijngaarden71/06Adriana Dircxdr
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Catrijn Garbrantsdr {van Wijngaarden}71/07Kathrijn Garbrantsdr haer moeder
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Dirck Lourisz {priester}71/08Heer Dirck Laurensz haer neve
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Cornelis Garbrantsz {drapier}71/09Cornelis Garbrantsz haer oem
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Hendrick Jansz Zas71/10Henrick Sass haer neve
1560-02-10Huwelijksevw-B2 (getuige)Rusgen Claesdr {vrouw van Jacob Garbrantsz}71/11Rusgen Claesdr haer oude moeye
1560-08-03Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}42/03Adriaen Vranckenz
1560-08-03Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Evangelist de Aladio42/04Johan Evangelist de Alladio tafelhouder
1561-02-05Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Adriaen Franckenz {van Zoetermeer}164/03Adriaen Vranckenz
1561-02-05Waarboek-67 A-1560 (koper)164/05Vranck Pijnsz schilder
1561-02-05Waarboek-67 A-1560 (belending)Jan Evangelist de Aladio164/07Johan Evangeliste
1561-10-31Waarboek-67 A-1560 (verkoper)350/03Vranck Pijnsen schilder
1561-10-31Waarboek-67 A-1560 (koper)Adriaen Jansz Knotter {drapier}350/05Adriaan Jansz drapenier
1561-10-31Waarboek-67 A-1560 (belending)Jan Evangelist de Aladio350/07Johan Evangelisto
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}916/1Adriaen Jansz Knotter
1563-04-26Waarboek-67 B-1562 (belending)327/07Grietgen Otten van Engen
1563-05-13Waarboek-67 B-1562 (belending)Adriaen Jansz Knotter {drapier}342/09Adriaen Jansz Knotter
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Adriaen Jansz Knotter {drapier}7/1Adriaen Jansz Knotter
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Adriaen Jansz Knotter {drapier}5/1Adriaen Jansz Knotter
1581-08-24Album-Studiosorum (vermelding)Julius Beyma (Jucke)10/46Julius Beyma J lic
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Petrus Tiara (Petreius)13/1Petrus Tiara profesor grecus
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aefgen Barentsdr {Tiara}13/2Aefgen Barentsdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)13/2zIn dat huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Julius Beyma (Jucke)13/3Julius Beyman profesor iuris
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn de Jongensdr {Zonneveldstraat}13/4Katrijne Jongendr van Franicker
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Petrus Tiara (Petreius)15/15Doctor Petreius Tiara
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Julius Beyma (Jucke)16/16aldaer mede Doctor Julius Beyma
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}280/1Adriaen Jansz Knotter
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Adriaen Jansz Knotter {drapier}213/B03Adriaen Jansz Knotter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}15/1Adriaen Jansz Knotter
1588~1597Stratenboek-07 (eigenaar)Adriaen Jansz Knotter {drapier}100/1Adriaen Jansz Knotter
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Jan Jansz Knotter267/21Opten houc vande Zonneveltsteech opte Volresgraft aen Jan Brouwers huijs
1596-04-19Gerechtsdagboek-D (bon)267/20zZevenhuizen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)17/1Adriaen Jansz Knotters erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Adriaen Jansz Knotter {drapier}17/1aAdriaen Jansz Knotters erffgenamen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Dircksdr van Wijngaarden17/1Adriana Dircxdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Adriana Dircksdr van Wijngaarden17/1aAdriana Dircxdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Adriana Dircksdr van Wijngaarden17/1bAdriana Dircxdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Adriana Dircksdr van Wijngaarden17/1cAdriana Dircxdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Adriana Dircksdr van Wijngaarden17/1dAdriana Dircxdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Adriana Dircksdr van Wijngaarden17/1eAdriana Dircxdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (bouwer)Adriana Dircksdr van Wijngaarden17/1fAdriana Dircxdr