Perceelformulier

Perceelformulier van Lokhorststraat.016-024 (Latijnse School), (Voor: 10-6-0/3955. Links: 2-9-0/1036).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL016-024LokhorststraatLokhorststraat 16-24VerderOTH-03Over 't Hof
LR015PieterskerkgrachtPieterskerkgracht 15TerugOTH-03Over 't Hof
RL014SchoolsteegSchoolsteeg 14TerugVerderOTH-03Over 't Hof
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)65/1dat groet schoel der stede van Leyden
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)455/1Onderschoolmeesters
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)456/1Grote School
1585Vetus-1585 (eigenaar)71/1Des Stadts huys opten houc
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Stochius93/1meester Nicolay Stochii rectoors achterhuys mit zijn thuyn
1585Vetus-1585 (eigenaar)94/1der stadts Groote Schoole
1585Vetus-1585 (eigenaar)126/1des stadts Groote Schole
1585Vetus-1585 (eigenaar)127/1des stadts huysinge behorende tot de Rectorie
1587-07-03Grachtenboek-39 (eigenaar)10/1Die stat
1596-07-25Stratenboek-10 (eigenaar)10/1de huysingen vant groot school
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)73/1D'erffgen van Harper Pietersz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)97/1de wedue en erffgenamen van Nicolay Stochii (doorgehaald)
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)98/1de grote schole de stadt toecomende
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)137/0bLochorstege noortzijde oostwaerts aen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)137/1des stadts groote schoole
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cors Dircksz {goudsmid}138/1Cors Dircxz goutsmith
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)139/1Esdron van Vlaenderen (doorgehaald) Willem van der Velde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)75/1Roelant Pieters
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)75/2Erfgenamen van [H]Arper Pieters van Reenens
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)75/2aErfgenamen van [H]Arper Pieters van Reenens
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)104/1Louweris van West
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)104/2Erffgenamen van Niclaes Stochius
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Claes Stochius104/2aErffgenamen van Niclaes Stochius
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)105/1deselve haer achterhuys es getelt onder 't voorhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)106/1stadts groote schoole
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)145/1Jacob Marcusz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)145/2mr Pieter Basts weduen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Pieter Bast145/2amr Pieter Basts weduen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)146/1Andries d'Vries
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)146/2Esdron uuyt Vlaenderen