Perceelformulier

Perceelformulier van Boommarkt.002-002a (Het Land van Beloften), (Voor: 2-5-5/923. Links: 3-5-6/1303).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR002-2aRijnBoommarkt 2, 2aTerugVerderGAH-04Gasthuis
LL001Borresteeg (Gasthuis)Kabeljauwsteeg 1VerderGAH-04Gasthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1556-03-09Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Jan Aelbrechtsz {runmolenaar}338/03Jan Aelbrechtsz rintmolenaer
1556-03-09Inbrengboek-1540-1559 (koper)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}338/04Coen Dircxz Buytenwech tymmerman
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}50/1Coen Dircxz tymmerman
1560-12-30Waarboek-67 A-1560 (belending)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}122/06Coen Dircxz Buytewech tymmerman
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}55/1Coen Dircxz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}73/1Coen Dieckz timmerman
1577-03-19Huwelijksevw-B2 (belending)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}204/16Anne Pietersdr weduwe
1577-03-19Huwelijksevw-B2 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}204/17Coen Dircsz
1578-08-08Waarboek-67 G-1578 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}36/12Coen Dircksz timmerman
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}13/05.2.1.1Een voor Anna Pietersdr Coen Dircsz wed
1578-10-25Aflezingsboek-E (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}13/05.2.1.1aEen voor Anna Pietersdr Coen Dircsz wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Doesz49/1Jacob Doesz backer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Jansdr Sarey {vrouw van Jacob Doesz}49/2Marye Jansdr Sarey zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Jacobsz {Boommarkt}49/3Pieter haer beider kindt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr {dienstmeid}49/4Trijn Jans van Staveren zijn dienstmeyt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Rijcken {vrouw van Marcelis Jansz}49/5Marytgen Rijckendr weduwe van Marcelis
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Marcelis Jansz {Middelburg}49/5aweduwe van Marcelis
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz {snijdersknecht}49/6Jan Jansz van Dort snijdersknecht
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)49/6zIn den selve huysinge
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}49/7Anna Pietersdr wed v Coen Dircxz timmerman
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}49/7awed v Coen Dircxz timmerman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Coenendr Buytewech49/8Aeltgen haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Coenenz Buytewech49/9Pieter haer kinderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Doesz67/67Jacob Does backer van 's Gravensande
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Marytgen Rijcken {vrouw van Marcelis Jansz}68/68Marytgen Rycken weduwe van Marcelis Jansz
1581-12Kerven-1581 (overledene)Marcelis Jansz {Middelburg}68/68aweduwe van Marcelis Jansz
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}69/69Anna Pietersdr weduwe van Koen Dircxs
1581-12Kerven-1581 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}69/69aweduwe van Koen Dircxs
1583-06-17Grachtenboek-01 (eigenaar)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}10/1Coen Dirckxz Weduwe
1583-06-17Grachtenboek-01 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}10/1aCoen Dirckxz Weduwe
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jacob Doesz70/1Jacob Does backer van 's Gravesande
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Marytgen Rijcken {vrouw van Marcelis Jansz}71/1Marytgen Rycken Mercelis Janses wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Marcelis Jansz {Middelburg}71/1aMercelis Janses wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}72/1Anna Pietersdr wedue van Koen Dirxz
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}72/1awedue van Koen Dirxz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}84/1Anna Pietersdr Coen de timmermans wed
1585Vetus-1585 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}84/1aCoen de timmermans wed
1588Stratenboek-01 (eigenaar)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}2010/1Koen Dircxsoon wed
1588Stratenboek-01 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}2010/1aKoen Dircxsoon wed
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)267/17Opten Rijn opten houc vande Weddesteech
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}81/1Anna Pietersdr Coen Pietersz timmermans wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Coen Dircksz Buytewech {timmerman}81/1aCoen Pietersz timmermans wed
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Anna Pietersdr {vrouw van Coen Dircksz}86/1Anna Pietersdochters
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)86/3op 't aengeven van de dochter