Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.107-109 (De Gouden Huyke/Den Gouden Hoorn), (Voor: 3-6-6/1334).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0143
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-006
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-007
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-173

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR107-109BreestraatBreestraat 107-109TerugVerderWOH-01bWolhuis
AL030-032Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 30-32TerugVerderWOH-01bWolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1534-07-20Grote-Bewijzen-B (belending)Marie {Breestraat}435/10Marie Cornelis Pietersz wede in den gulden hoeren
1534-07-20Grote-Bewijzen-B (overledene)Cornelis Pietersz {Breestraat}435/11Cornelis Pietersz wede in den gulden hoeren
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Willem Jacobsz {Gulden Hoorn}5/1Willem Jacobsz inden Ghulden Hoeren
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Cornelis Willemsz {waard}4/1Cornelies Willemsz in Den Gulden Horen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Cornelis Willemsz {waard}225/1Cornelis Willemsz
1572Brand4-gereedschap-1572 (eigenaar)Cornelis Willemsz {waard}4/1Cornelis Willemsz
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Cornelis Willemsz {waard}7/1Cornelis Willemsz, in Den Gouden Hoorn
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Cornelis Willemsz {waard}5/1Cornelis Willemsz in Den Hoorn
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Cornelis Willemsz {waard}7/1Cornelis Willemes in den Gulden Hoeren
1575-08-16Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)585/03Floris Willemsz te Dordrecht
1575-08-16Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Anna Adriaensdr de Milde585/04Annetgen Adriaansdr de Milde weduwe en boedelhoudster van Cornelis Willemsz
1575-08-16Waarboek-67 E-1571 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}585/05weduwe en boedelhoudster van Cornelis Willemsz eertijds waard in 'Den Gulden Hoorn'
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Anna Adriaensdr de Milde4/1Anna Adriaensdr Cornelis Willemsz wed in Den Gouden Hoorn
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}4/1aCornelis Willemsz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Anna Adriaensdr de Milde3/1Annaken in Den Gouden Hoorn
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Willem Cornelisz de Milde193/1.2.2.0Willem Cornelisz de Milde in de gulden
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Willem Cornelisz de Milde3/1.2.2.0Willem Cornelisz de Milde in de gulden hoorn
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Willem Cornelisz de Milde12/02.2.4.0Willem de Milde Cornelisz
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Anna Adriaensdr de Milde12/02.2.4.4Een voor Annetgen in den Gouden Hoorn
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Willem Cornelisz de Milde44/4.2.2.0Willem Cornelisz de Milde in de Gulden Hoorn
1580-07-01Album-Studiosorum (vermelding)Mello Brunsema7/36Mello Theodorus Damnensis J
1580-07-01Album-Studiosorum (vermelding)Ernst van Harinxma7/37Ernestus ab Harincksma Frisius Occidentalis J
1580-07-01Album-Studiosorum (vermelding)Homme van Harinxma7/38Homerus ab Harincksma Frisius J
1580-07-21Album-Studiosorum (vermelding)Johannes Faucerius7/43Johannes Fausserius a via Parisiensis J
1580-09-03Album-Studiosorum (vermelding)Douwe van Botnia8/03Dominicus a Botnia Frisius L
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Willem Cornelisz de Milde111/4.3.4.0Willem Cornelisz de Milde in de Gulden Hoorn
1581-01-21Aflezingsboek-E (vermelding)Willem Cornelisz de Milde116/3.3.0Willem Cornelisz de Milde in de Gulden Hoorn
1581-04-12Album-Studiosorum (vermelding)Dirck Gravius9/24Theodorus Amsterodamensis L et J
1581-04-12Album-Studiosorum (vermelding)Jacob Gravius9/25Jacobus Amsterodamensis L et J
1581-04-22Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Anna Adriaensdr de Milde401/03Anna de Milde Adriaensdr naergelaten weduwe van Cornelis Willemsz ende boedelhoutster van zijne achter gebleven goederen
1581-04-22Waarboek-67 H-1580 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}401/04Cornelis Willemsz inden Gouden Hoorn
1581-04-22Waarboek-67 H-1580 (overledene)Jacob de Milde401/06za. mr. Jacob de Milde haer broeder
1581-04-22Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Claes Cornelisz {apotheker}401/07Mr. Claes Cornelisz apteker
1581-04-22Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet401/11Pouwels van Thoornvliet Pouwelsz
1581-05-06Album-Studiosorum (vermelding)Eilert Auckesz Reinalda9/36Eilardus Augustini Reignarda Frisius J et T
1581-05-06Album-Studiosorum (vermelding)Severinus Galenusz Hannia9/37Severinus Hannia Frisius L
1581-05-06Album-Studiosorum (vermelding)Sebastiaen Egbertsz9/38Sebastianus Egberti Amsterodamus L
1581-05-12Album-Studiosorum (vermelding)Dirck van Haestrecht (van Drunen)9/39Theodorus Haestrecht a Drunen L
1581-05-21Album-Studiosorum (vermelding)Jacob van Marnix van Sint-Aldegonde9/48Jacobus Marnixius Sanctaldegondius L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Adriaensdr de Milde7/1Anna de Milde Adriaensdr Cornelis Willemszs wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}7/1aCornelis Willemszs wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Cornelisz de Milde7/2Willem Cornelisz haer zoon schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechte Cornelisdr de Milde7/3Aechte haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Jansz {de Milde}7/4Cornelis Jansz haer dochters kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hillegond {dienstmaagd}7/5Hillegont hieck haer dienstmaecht uit Vrieslant
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Eilert Auckesz Reinalda8/01Mr Eylardus Augustijn v Langeveer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sara van Winnia {Hannia, Reinalda}8/02Sara Winnia sijn wijff mede van daer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Severinus Galenusz Hannia8/03Seuerinus Hannia voorsoonen van Sara geteelt bij Galanus Hannia
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Vigglius Galenusz Hannia8/04Vigglius Hannia voorsoonen van Sara geteelt bij Galenus Hannia
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Galenus Hannia8/04ageteelt bij Galenus Hannia
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Eilertsdr Reinalda8/05Jannetgen (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Eilert Eilertsz Reinalda8/06Eylardus haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Reynick Eilertsz Reinalda8/07Reynick (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Johannes Faucerius8/08Johannes Faucerius a via Parisiensis studenten
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ernst van Harinxma8/09Ernestus Harincxma van Sloten Phrisia student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Homme van Harinxma8/10Homerus Harincxma van Sloten Phrisia student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mello Brunsema8/11Mello Salmononsis e Phrisia studenten
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck van Haestrecht (van Drunen)8/12Theodorus Haesdrecht van Druynen van Breda student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob van Marnix van Sint-Aldegonde8/13Jacobus Marnicx van Allegonde van Antwerpen student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Nicolaes Adriaensz Cromhout8/14Nicolaus Cromhout Amstelrodamus student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sebastiaen Egbertsz8/15Sebasthanus Egberti Amsterodamenses student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Douwe van Botnia8/16Dominicus Bottinge Phrisius studenten
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Gravius8/17Theodorus Gravius Amsterodamenses studenten
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Gravius8/18Jacobus Gravius ende student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jansz {student}8/19Jacobus Joannis Amsterodames student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lieven van Pomelijn8/20Livinus van Commelijn van Emden student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Luitgen Fredericksdr van Lier {dienstmaagd}8/21Luytgen Vrericx van Lier uuyt Emderlant diensmaechen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Foock Feijtes {dienstmaagd}8/22Foock Feijtes van Slooten vuyt Vrieslant dienstmaechen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Anna Adriaensdr de Milde8/1Anna de Milde in Den Gouden Hoorn
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Eilert Auckesz Reinalda9/1Mr Eylardus Augustyn van Langeweer
1583-06-16Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Anna Adriaensdr de Milde279/03Annetgen Adriaensdr weduwe wijlen Cornelis Willemsz in den Gouden Hoorn
1583-06-16Waarboek-67 K-1582 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}279/04weduwe wijlen Cornelis Willemsz in den Gouden Hoorn
1583-06-16Waarboek-67 K-1582 (koper)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet279/06Pouwels van Thoornvliet Pouwelsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Diewertgen van der Laen7/1Joncvrou Diewer van Assendelff
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet8/1Pouwels Pouwelsz van Torenvliet
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Adriaen Dassa9/1Joncheer Dassa
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Fran├žoise van Themseke10/1Mevrou van Teemsicke
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Johanna van der Laen11/1Joncvrou Johanne van der Laen
1583-08-02Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Anna Adriaensdr de Milde387/03Annetgen Adriaensdochter de Milde weduwe van Cornelis Willemsz
1583-08-02Waarboek-67 K-1582 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}387/04awijlen Cornelis Willemsz
1583-08-02Waarboek-67 K-1582 (koper)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet387/09Pouwels van Torenvliet Pouwelsz
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Anna Adriaensdr de Milde388/03Anneken Adriaensdr weduwe van wijlen Cornelis Willemsz
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}388/04awijlen Cornelis Willemsz
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Willem Cornelisz de Milde388/06Willem Cornelisz
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Catharina Cornelisdr de Milde388/07Catharina Cornelisdr
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Aechte Cornelisdr de Milde388/08Aechte Cornelisdr
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Adriaen Adriaensz {Breestraat}388/09Adriaen Adriaensz
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Claes Adriaensz {Breestraat}388/10Claes Adriaensz
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Marytgen Adriaensdr {Breestraat}388/11Maritgen Adriaensdr
1583-08-31Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet388/16Pouwel van Thoornvliet Pouwelsz
1583-09-06Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Anna Adriaensdr de Milde393/03Anneken de Milde weduwe van Cornelis Willemsz en boedelhoutster
1583-09-06Waarboek-67 K-1582 (overledene)Cornelis Willemsz {waard}393/04awijlen Cornelis Willemsz
1583-09-06Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet393/05Pouwels van Thoornvliet Pouwelsz
1583-09-06Waarboek-67 K-1582 (gemachtigde)Evert van Lodensteyn393/07Everad van Lodesteyn
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet50/1Pouwels Pouwelsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet4/1Pouwel Pouwelsz van Tornvliet
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet5/1Pouwel Pouwelsz van Tornvliet huysinge genaemt Den Gouden Hoorn
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet146/1Pouwels Pouwelszoon van Toornvliets achterhuys
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet290/1Paulus van Toornvliet
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)3/1Jasper Nollens pasteijbacker
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)4/1Gerardt Vaelliandt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet3/1Pouwel Pouwelsz van Torenvliet
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet4/1Pouwel Pouwelsz van Torenvliet
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet175/1Pouls Pouwelsz van Torenvliets achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)6/1Jasper Nollem
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet6/2Pouwels van Thorenvliets
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)6/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Cornelis Jacobsz van Nieuwkoop {de jonge}7/1Cornelis Jacobs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet7/2Pouwels van Thorenvliets
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)7/3op wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)173/1Jan de Bont
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pouwels Pouwelsz van Torenvliet173/2Pouwels van Thornvliets
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Cornelis Jacobsz van Nieuwkoop {de jonge}419/1Cornelis Jacopsz van Nieucoop aen de Bredestraet in Den Gouden Hoorn herberg