Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.121, (Voor: 2-1-0/785. Links: 12-10-0/4834).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0149
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-017

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR121Breestraat04.0296Breestraat 121TerugVerderWOH-02Wolhuis
LL002-006WolsteegWolsteeg 2-6VerderWOH-02Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1525-04-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}125/03Claes
1525-04-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Catrijn Isaacsdr van Swanenburg {Uytreder}125/04Katrijn
1525-04-29Grote-Bewijzen-B (overledene)Isaac Claesz van Swanenburg {de oude}125/05wijlen Ysaack Claesz
1525-04-29Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Aechte Splintersdr {Swanenburg}125/06Aechte
1525-04-29Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Aechte Splintersdr {Swanenburg}125/10Aechte
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Michiel Jansz Uytreder10/1Michiel Jansz
1548-09-28Grote-Bewijzen-B (belending)Michiel Jansz Uytreder713/10Michiel Jansz wijntapper
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Michiel Jansz Uytreder12/1Mychiel Jansz wijntapper
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Michiel Jansz Uytreder231/1Michiel Jansz
1562-05-06Waarboek-67 B-1562 (belending)Michiel Jansz Uytreder112/08Michiel Janss wijntapper
1572Brand4-gereedschap-1572 (eigenaar)Joost Jacobsz de Bije9/1Joost Jacopsz
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Joost Jacobsz de Bije6/1Joost Jacobsz, burgermeester
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Joost Jacobsz de Bije7/1Joest Jacoebsz burghemeester
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Joost Jacobsz de Bije2/1Joost Jacobs oude burgemeester
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Joost Jacobsz de Bije10/1Joost Jacobsz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Joost Jacobsz de Bije5/1Joost Jacobsz eertijts wantsnijder
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Joost Jacobsz de Bije12/03.1.1.5Joost Jacopszoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joost Jacobsz de Bije16/1Joost Jacopsz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Pietersdr {de Bije, van Heemskerck}16/2Neeltgen Pietersdr van Haerlem zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Gerritsdr {Breestraat}16/3Grietgen Gerritsdr van der Goude zijn zusters dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Dircksdr van Heyen {dienstmaagd}16/4Marytgen Dircxsdr heur dienstmaecht van Heyen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Joost Jacobsz de Bije14/1Joost Jacobsz wantsnyder
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Joost Jacobsz de Bije17/1Joost Jacopsz wantsnyder
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Joost Jacobsz de Bije212/A10Joost Jacobsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Jacobsz de Bije14/1Joost Jacobsz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Joost Jacobsz de Bije138/1Joost Jacobszoons achterhuys
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Joost Jacobsz de Bije420/1Joost Jacobssoons erfgenamen
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Joost Jacobsz de Bije100/1Joost Jacobssoons erfgenamen
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Neeltgen Pietersdr {de Bije, van Heemskerck}11/1Neeltgen Pietersdr weduwe van Willem Jan Reyersz
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}11/1aweduwe van Willem Jan Reyersz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Neeltgen Pietersdr {de Bije, van Heemskerck}14/1Neeltgen Pietersdr Willem Jan Reyersz v Heemskercx wed (eerder wed v Joost Jacobsz)
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Willem Jan Reyersz van Heemskerck {brouwer}14/1aWillem Jan Reyersz v Heemskercx wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Joost Jacobsz de Bije14/1beerder wed v Joost Jacobsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Neeltgen Pietersdr {de Bije, van Heemskerck}167/1Neeltgen Pietersdr Willem Jan Reyerszoons wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Neeltgen Pietersdr {de Bije, van Heemskerck}17/1Neeltgen Pieters