Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.123 (Den Eenhoorn), (Voor: 2-7-9/997. Links: 2-0-0/753. Achter: 3-7-0/1350).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.

Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR123Breestraat04.0295Breestraat 123TerugVerderWOH-02Wolhuis
AL046Vollersgracht (Langebrug)04.0415Langebrug 46TerugVerderWOH-02Wolhuis
LL008WolsteegWolsteeg 8TerugVerderWOH-02Wolhuis

Personen in Percelen
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gillis Dircksz13/1Gielles Dircxsz in de Eenhorren
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Mijntgen Jansdr Eenhoorn232/1Meynsgen Jansdr in den eenhoorn
1562-05-06Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Mijntgen Jansdr Eenhoorn112/03Meynsgen Jansdr weduwe van Gillis Dircksz
1562-05-06Waarboek-67 B-1562 (overledene)Gillis Dircksz112/04weduwe van Gillis Dircksz
1562-05-06Waarboek-67 B-1562 (koper)Reinout Adriaensz van Sonnevelt112/07Reynout Adriaansz van Zonnevelt
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Reinout Adriaensz van Sonnevelt5/1Reynout van Zonnevelt
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Reinout Adriaensz van Sonnevelt8/1Reynout van Sonnevelt
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)1/1Huych Claesz in De Inhoren
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt11/1Reijnout van Sonnevelt ledich tweederde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt7/1Reynout van Zonnevelt
1577 circaGrote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hendrick van Berckenrode1066/03Joncheere Henric van Berckenrode heere tot Sparwoude 23 jaar
1577 circaGrote-Bewijzen-B (overledene)Dirck van Berckenrode1066/04kind van Dirck van Berckenrode
1577 circaGrote-Bewijzen-B (schuldeiser)Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt1066/05Adriaen van Zonnevelt 12 jaar
1577 circaGrote-Bewijzen-B (schuldenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt1066/06Reynout van Zonnevelt
1577 circaGrote-Bewijzen-B (overledene)Ghoolte Claesdr1066/07jonckvr Ghoolte Claesdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Reinout Adriaensz van Sonnevelt17/1Reinout van Sonnevelt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt17/2Adrian van Sonnevelt student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)17/3Anna Willemsdr van Waten zijn dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Reinout Adriaensz van Sonnevelt15/15Reynout van Sonnevelt in Den Eenhoorn
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt16/16Adriaen van Sonnevelt zyn zoon
1582-05-07Album-Studiosorum (vermelding)Adriaen Reinoutsz van Sonnevelt12/04Adrianus Sonneveltius L
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt110/1Reinout van Sonnevelt
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Reinout Adriaensz van Sonnevelt213/C59Reynout van Zonnevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt15/1Reynout van Zonnevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt137/1Reynout van Zonnevelts achterhuys
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt430/1Reinout van Sonnevelt
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Reinout Adriaensz van Sonnevelt80/1Reinout van Sonnevelt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael15/1Cornelis Huygensz Gael
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael166/1Cornelis Huygensz Gaels achterhuys
1604-06-11Grachtenboek-37a (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael20/1Cornelis Huigen Gael
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael18/1Cornelis Huigensz Gaels
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)18/3op 't jongwijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)163/1Jan Cappel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cornelis Huigenz Gael163/2Cornelis Huigensz Gael
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)163/3op 't wijfs aengeven