Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.125, (Voor: 4-0-0/1507. Achter: 1-9-6/675).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0150
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-019
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-162

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR125Breestraat04.0294Breestraat 125TerugVerderWOH-02Wolhuis
AL048Vollersgracht (Langebrug)04.0294.roodLangebrug 48TerugVerderWOH-02Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1531-07-17Rijckhuisen (vermelding)Gerrit Boeckelsz Buytewech55/4Gerrit Boekelsz Buytewech
1538-06-27Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Gerrit Boeckelsz Buytewech128/03Geryt Boeckelsz Buytewech
1538-06-27Huwelijksevw-B1 (bruid)Machteld Fransdr {Buytewech}128/04Machtelt Frans Ghijsbrecht Mouwerijnszsdochter
1538-06-27Huwelijksevw-B1 (overledene)Frans Gijsbrecht Mourijnsz128/07Frans Ghijsbrechtszs wedue
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)12/1Mr. Dirck Heijnricxz vander Goude
1544-09-06Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)98/03Heynrick Dircxz smit
1544-09-06Inbrengboek-1540-1559 (koper)98/04Steven (sic) Huygendr Jan Schotten wedue
1544-09-06Inbrengboek-1540-1559 (belending)98/07meester Dirck Heynricxz van den Goude
1548-09-28Grote-Bewijzen-B (belending)713/11derfgenamen van Clemeynse Huygendr Adriaen Gerytsz wede
1548-09-28Grote-Bewijzen-B (overledene)Clementia Huigendr {vrouw van Adriaen Gerritsz}713/12derfgenamen van Clemeynse Huygendr Adriaen Gerytsz wede
1548-09-28Grote-Bewijzen-B (overledene)Adriaen Gerritsz {Breestraat}713/13Adriaen Gerytsz wede
1551-07-14Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Gerrit Adriaensz {Rotterdam}244/03Geryt Adriaen Gerytszz woenende tot Rotterdam
1551-07-14Inbrengboek-1540-1559 (koper)Gerrit Boeckelsz Buytewech244/04Geryt Boeckelsz Buytenwech
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Boeckelsz Buytewech14/1Ghery Boeckelsz Buytewech
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Boeckelsz Buytewech233/1Gerryt Beuckelsz [Buytewech]
1562-05-06Waarboek-67 B-1562 (belending)Gerrit Boeckelsz Buytewech112/09Geryt Boeckelsz Buytenwech
1563-02-21Dienstboek-A1 (vermelding)Gerrit Boeckelsz Buytewech156303/04Gerryt Boeckelsz kerkmeester van Sinte Pieterskercke
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Gerrit Boeckelsz Buytewech3/1Gertyt Boeckelsz Buytewech mitten kinderen
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}9/1de weduy van Gherrit Boeckelsz
1573-12-19Omslag-1573 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech9/1aGherrit Boeckelsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Hendrick Gerritsz Buytewech10/1ende drie kinderen van Gherrit Boeckelssz ellex 30 st te samen
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Lysbeth Gerritsdr Buytewech11/1ende drie kinderen van Gherrit Boeckelssz ellex 30 st te samen
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Clara Gerritsdr Buytewech12/1ende drie kinderen van Gherrit Boeckelssz ellex 30 st te samen
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)12/1D'Admiraliteyt huurt van Geryt Boeckelsz erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)12/2Geryt Boeckelsz erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech12/2aGeryt Boeckelsz
1578-05-05Album-Studiosorum (vermelding)Hendrick Gerritsz Buytewech2/31Hendricus Butwegius Leidensis J lic
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}12/03.1.2.1Een voor Burchgen Heynricsdr
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Gerritsz Buytewech12/03.1.2.2Mr Heynric Buytewech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}18/1Burrichgen Henricxdr Gerard Boeckelsz wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech18/1aGerard Boeckelsz wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Gerritsz Buytewech18/2Henrick (haer beyder kinderen) student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Gerritsdr Buytewech18/3Elysabeth hare kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Clara Gerritsdr Buytewech18/4Clara hare kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Brechgen Mourijnsdr {dienstmaagd}18/5Brechtgen Mouwerinxdr dienstmaeght
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}17/1Burchgen Heyndricxdr
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Gerritsz Buytewech18/1ten zelven huyse Heyndrick
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Lysbeth Gerritsdr Buytewech19/1Lysbeth ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Clara Gerritsdr Buytewech20/1Clara elck op 32 tsamen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}21/1Burchgen Henrixdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hendrick Gerritsz Buytewech22/1Mr Henric Buytewech
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Lysbeth Gerritsdr Buytewech23/1Lysbeth Buytewech
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Clara Gerritsdr Buytewech24/1Clara Buytewech
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}130/1Gerit Bokelssoon weduwe
1583~1588Grachtenboek-37 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech130/1aGerit Bokelssoon weduwe
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}212/A02Burchgen Henrixdr Geryt Bouckelsz wedue mhk
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech212/A02aGeryt Bouckelsz wedue
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}16/1Burchgen Henricxdr wed v Geryt Boeckelsz Buytenwech
1585Vetus-1585 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech16/1awed v Geryt Boeckelsz Buytenwech
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}136/1Burchgen, Geryt Boeckelszoon weduwen achterhuys
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}440/1De wed van Gerit Bokelssoon
1588Stratenboek-04 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech440/1aDe wed van Gerit Bokelssoon
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}120/11Gerit Bokelssoons weduwi
1588-07-02Stratenboek-06 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech120/1aGerit Bokelssoons weduwi
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Gerburch Hendricksdr {Buytewech}13/1Burchgen Henricxdr weduwe van Gerrit Boeckelsz Buijtenwech
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Gerrit Boeckelsz Buytewech13/1aweduwe van Gerrit Boeckelsz Buijtenwech
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Lysbeth Gerritsdr Buytewech14/1Lijsbeth Gerritsdr weduwe van Jonckheer Symon van Grijpskercke
1599GedwongenLening-1599 (overledene)14/1aweduwe van Jonckheer Symon van Grijpskercke
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz Buytewech16/1Jan Gerytsz Buytewech
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz Buytewech165/1Jan Gerytsz Buytewechs achterhuys
1604-06-11Grachtenboek-37a (eigenaar)Jan Gerritsz Buytewech30/1Buitenwech huysingen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz Buytewech19/1Jan Gerritsz Buytewechts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Elisabeth Jacobsdr {Buytewech}19/3op zijn huisvrouwen aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz Buytewech162/1Jan Gerritsz Buytewechs