Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.127-129 (Het Hof van Hollant), (Voor: 3-6-9/1342. Achter: 2-11-0/1099).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0151
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-020
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-161

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR127-129BreestraatBreestraat 127-129TerugVerderWOH-02Wolhuis
AL050-052Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 50-52TerugVerderWOH-02Wolhuis
RR019KetelboetersteegKetelboetersteeg 19TerugVerderWOH-02Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Alijd Jansdr van Tetrode {de Grebber}13/1Die jouffrouwe Grebbers
1544-09-06Inbrengboek-1540-1559 (belending)Alijd Jansdr van Tetrode {de Grebber}98/08Jonffrouw Alijdt van Tetroede Pieter de Grebbers wedue
1544-09-06Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Pieter Dircksz de Grebber98/09Pieter de Grebbers wedue
1551-07-14Inbrengboek-1540-1559 (belending)David Egbertsz {voorspraak}244/07David Egbertsz voersprake
1551-07-14Inbrengboek-1540-1559 (belending)Adriaen van Naeltwijck244/08Adriaen van Naeldwijck
1556-05-29Inbrengboek-1540-1559 (belending)Adriaen van Naeltwijck348/08Adriaen van Naeldwijcx scuyere ende steyger
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Adriaen van Naeltwijck15/1Arien van Naeltwijck
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Adriaen van Naeltwijck234/1Adriaen van Naeltwyck
1561-12-05Waarboek-67 A-1560 (belending)Adriaen van Naeltwijck373/07Joncheer Adriaen van Naeltwijck
1565-07-06Waarboek-67 C-1563 (belending)Adriaen van Naeltwijck364/06Adriaen van Naeldwijcx schuyre ende steygher
1567-02Waarboek-67 C-1563 (belending)Adriaen van Naeltwijck629/06Joncheer Adriaen van Naeltwijcks poort
1570-06-30Waarboek-67 D-1567 (belending)Alijd van Blommendael379/06Jonffrou Alijdt van Blomendale, weduwe wilen Joncheere Adriaen van Naelwijck
1570-06-30Waarboek-67 D-1567 (overledene)Adriaen van Naeltwijck379/07weduwe wijlen Joncheere Adriaen van Naelwijck
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Alijd van Blommendael2/1Joncvrouwe van Naeltwyck
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Adriaen Adriaensz van Swieten13/1Adriaen van Suijten
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Alijd van Blommendael14/1Jonffouwe van Naedwvyck
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)13/1Jacob Jacobsz huurt van Adriaen van Sweeten
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Adriaen Adriaensz van Swieten13/2Adriaen van Sweeten
1576-02-03Waarboek-67 F-1576 (belending)Alijd van Blommendael60/06Jonfrouwe Van Naeltwijcxs schuyr ende steiger
1576-12-21Glippers-1576 (bewoner)Alijd van Blommendael58/1Joncvrouwe Alijt van Blomendale
1578-06-09Waarboek-67 F-1576 (belending)Alijd van Blommendael575/07joffrouwe van Naeltwijc
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Alijd van Blommendael12/03.1.2.3Een voor Joncvrou van Naelwyc
1581-06-17Waarboek-67 H-1580 (belending)Alijd van Blommendael466/10de weduwe van Adriaens van Naeldwicx
1581-06-17Waarboek-67 H-1580 (overledene)Adriaen van Naeltwijck466/11Adriaens van Naeltwicx
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Alijd van Blommendael19/1Juffr Alijdt v Blommendael Adriaen v Naeldwycx wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriaen van Naeltwijck19/1aAdriaen v Naeldwycx wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Niesgen Pietersdr Sick {dienstmaagd}19/2Niesgen Pieter Sickendr dienstmaecht
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)19/2zIn de zelve huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie van Heyst {Breestraat}19/3Marye van Heyst ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth {Breestraat}19/4Elysabeth ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Fran├žoise Louwens {Breestraat}19/5Francoyse Louwens ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Margriete Cools {Breestraat}19/6Margriete Cools heur nichte
1581-09-14Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael55/10Joffrou van Blommendael
1581-09-14Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael56/10Joffrou van Blommendael
1581-10-19Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael76/10Joffrou Alijt van Blommendael
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Alijd van Blommendael21/1Jouffrou Alydt van Blommendael
1582-03-21Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael204/16jonckvrouwe Alijdt van Blomendaele weduwe jonckheeren Hadrians van Naeldewijck
1582-03-21Waarboek-67 J-1581 (overledene)Adriaen van Naeltwijck204/17weduwe jonckheeren Hadrians van Naeldewijck
1582-04Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael257/07Jonfrouw van Blomendael weduwe van za Joncheer Adriaen van Naeltwyck
1582-04Waarboek-67 J-1581 (overledene)Adriaen van Naeltwijck257/08Joncheer Adriaen van Naeltwyck
1582-04Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael257/09Blomendaels' erve
1582-05-10Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael312/08Joncfrou Alijdt van Blommendael
1582-05-10Waarboek-67 J-1581 (overledene)Adriaen van Naeltwijck312/09wedue van za. Adriaen van Naeltwijc
1582-07Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael389/26joncvrouwe Alijdt van Blomendale weduwe van Hadriaens van Naeldwijck
1582-07Waarboek-67 J-1581 (overledene)Adriaen van Naeltwijck389/27weduwe van Hadriaens van Naeldwijck
1582-07-28Waarboek-67 J-1581 (belending)Alijd van Blommendael399/06voornoemde van Naeltwijcx schuyr ende steyger
1583-02-21Waarboek-67 K-1582 (belending)Alijd van Blommendael132/09Joncvrouwe Alijdt van Blommendael
1583-02-21Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Alijd van Blommendael133/03Joncvrouwe Alijdt van Blommendael weduwe van Joncheer Adriaen van Naeldtwijc
1583-02-21Waarboek-67 K-1582 (overledene)Adriaen van Naeltwijck133/04weduwe van Joncheer Adriaen van Naeldtwijc
1583-02-21Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Cornelis Symonsz Stam Verhouff133/05Cornelis Symonsz Stam
1583-02-21Waarboek-67 K-1582 (belending)Alijd van Blommendael133/09Joncvrouwe Blommendale
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Alijd van Blommendael25/1Joncvrou Alyt van Blomendael
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Alijd van Blommendael140/1Joncvrou van Naeltwijck
1584-06-27Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Gerrit Jansz van Weesp166/03Geryt Jansz van Weesp oudt omtrent 17 jaeren naergelaten weeskint van Jan Geritsz van Weesp ende Alijdt Adriaensdr beyde zaliger gedachten
1584-06-27Waarboek-67 L-1584 (overledene)Jan Gerritsz van Weesp166/04Jan Geritsz van Weesp zaliger gedachten
1584-06-27Waarboek-67 L-1584 (overledene)Alijd Adriaensdr {van Weesp}166/05Alijdt Adriaensdr zaliger gedachten
1584-06-27Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Alijd van Blommendael166/08joncvrouwe Alijdt van Blomendale wedue joncheere Hadriaen van Naelwijc poortersse alhier tot Leyden
1584-06-27Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Adriaen van Naeltwijck166/09wedue joncheere Hadriaen van Naelwijc poortersse alhier tot Leyden
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Alijd van Blommendael212/A01Joncvr Alijt van Blomendale
1585Vetus-1585 (eigenaar)Alijd van Blommendael17/1Joncvrouwe Alijt v Blomendael wed v Adriaen v Naeltwyck
1585Vetus-1585 (overledene)Adriaen van Naeltwijck17/1awed v Adriaen v Naeltwyck
1585Vetus-1585 (eigenaar)Alijd van Blommendael135/1Joncvrou Alijt van Blomendaels achterhuys
1585-07-06Waarboek-67 M-1584 (belending)Alijd van Blommendael237/09Joncvrouwe van Blommendael
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Alijd van Blommendael450/1Joffrou van Naeltwijck
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Alijd van Blommendael130/1Joffrou van Naeltwijck
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Willem Cornelisz de Milde15/1Willem Cornelisz, in 't Hoff van Hollant
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Cornelisz de Milde17/1Willem Corn z de Milde
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Otto van Arckelens164/1Otto van Arckelens
1604-06-11Grachtenboek-37a (eigenaar)Willem Cornelisz de Milde40/1Willem Cornelisz huys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Cornelisz de Milde20/1Willem Cornelisz in 't Hoff
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Cornelisz de Milde161/1Willem Cornelisz achterhuys
1607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Willem Cornelisz de Milde508/1Willem Cornelisz aen de Bredestraet in 't Hof van Hollandt herberg