Perceelformulier

Perceelformulier van Maarsmansteeg.008.1 (De Orangenboom), (Voor: 1-1-0/408. Links: 2-0-0/753).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL008.1MaarsmansteegMaarsmansteeg 8.1TerugVerderWAH-01bWanthuis
RR000.1KapelsteegKapelsteeg 0.1TerugVerderWAH-01bWanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1539-05-03Huwelijksevw-B1 (belending)134/11Lambrecht Jansz van tsHertogenbosch
1552-04-27Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)267/03Lambrecht Jansz van ts-Hertogenbossch coman
1552-04-27Inbrengboek-1540-1559 (koper)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}267/04Ghijsbrecht Dircxz cruyenierder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}11/1Ghijsbrech Dircksz
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Adriaen Jansz {Maarsmansteeg}133/1Adriaen Jansz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}133/2Gysbrecht Dircxz
1562-02-12Waarboek-67 B-1562 (belending)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}34/08Ghijsbert Dircxz cruyenierder
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Gijsbrecht Dircksz {kruidenier}60/03Gijsbrecht Dircksz kruidenier
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (koper)Gerrit Willemsz {kramer}60/05Gerrit Willemsz kramer
1564TiendePenning-1564 (huurder)Adriaen Jansz {Maarsmansteeg}10/1Adriaen Jansz
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Gerrit Willemsz {kramer}10/2Gerrit Willemsz cooman
1567-08-30Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Anthonis Cornelisz {stadstimmerman}18/03Anthonis Cornelisz stadstimmerman
1567-08-30Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Gerrit Willemsz {kramer}18/04Gerrit Willemsz kramer
1571-07-31Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Gerrit Willemsz {kramer}579/03Gerrit Willemsz Oessionant
1571-07-31Waarboek-67 D-1567 (koper)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}579/04Jacob Cornelisz Soos wantsnijder
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}5/1Jacob Cornelisz wantsnyder
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}8/1Jacop Cornelisz Soos wantsnyder
1574Glipperhuur-1574 (huurder)Louris Cornelisz Schenaert11/1Lourys Cornelisz snijder
1574Glipperhuur-1574 (eigenaar)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}11/2Jacob Cornelisz laekencoper fugityve
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Dirck Christoffelsz van Nieuwenhoven9/1Dirck Stoffelsz huurt van de rentmeester van de confiscatiƩn, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)9/2de rentmeester van de confiscatiƩn, derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)6/1Jan Jansz in Den Oraengenboom
1576-12-12Glippereed (bewoner)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}35/1Jacop Cornelisz Soos [doorgehaald]
1576-12-13Glippereed (bewoner)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}36/1Jacop Cornelisz Soos
1577-08-10Waarboek-67 F-1576 (belending)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}303/08Jacob Cornelisz Choos
1577-08-15Waarboek-67 F-1576 (eigenaar)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}308/03Jacob Cornelisz Soos
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}193/1.2.1.4Jacob Soos wantsnijder
1578-07-20Waarboek-67 G-1578 (belending)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}17/35Jacob Soos Cornelisz wantsnijder
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}3/1.2.1.4Jacob Soos wantsnijder
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}11/01.1.1.5Jacop Cornelisz Soos
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}44/4.2.1.4Jacob Cornelis van Berckel
1580-03-25Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)19/03Agneta Jansdr
1580-03-25Waarboek-67 H-1580 (overledene)Jan Jacobsz {tinnegieter}19/04nagelaten weeskind van Jan Jacobsz van Utrecht
1580-03-25Waarboek-67 H-1580 (ouder)19/05gewonnen bij Marrijte Joostendr
1580-03-25Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}19/07Jacob Cornelisz Soos wantsnijder
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}111/4.2.7.3Jacob Cornelis van Berckel
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}10/1Jacob Cornelisz Soos wantsnyder schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jacobsdr {Soos}10/2Maritgen Jacobsdr zijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Jacobsz van Berckel10/3Claes haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Jacobsdr van Berckel10/4Grietgen haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Baefgen Jacobsdr van Berckel10/5Baefgen haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jacobsz van Berckel10/6Jacob haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Diewertgen Jacobsdr van Berckel10/7Diewertgen haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechgen Jansdr {dienstmeid}10/8Aechgen Jansdr 't jongwijff
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}14/14Jacob Cornelisz Zoos laeckencoper
1582-04-02Waarboek-67 J-1581 (belending)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}293/16Jacob Cornelisz van Berckel wantsnijder
1582-04-02Waarboek-67 J-1581 (belending)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}300/18Jacob Cornelisz van Berckel laeckencoper
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}13/1Jacop Cornelisz Soos laeckencoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}15/1Jacob Cornelisz van Berkel
1588Stratenboek-04 (eigenaar)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}500/1Jacob Cornelis z
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Marytgen Jacobsdr {Soos}14/1De wed van Jacop Cornelisz van Berckel
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Jacob Cornelisz Soos {van Berckel}14/1aDe wed van Jacop Cornelisz van Berckel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)14/1Joris Pietersz van de Velden
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)14/3op 't wijfs aengeven