Perceelformulier

Perceelformulier van Langebrug.095-099, (Voor: 3-0-6/1146).
Opmerkingen: opsplitsen in 2 percelen; loopt achter door naar Nieuwsteeg.008.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0325
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZHZ-011
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZHZ-012

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR095-099Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 95-99TerugVerderZHZ-01Zevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Godschalck Jansz van Wijngaerden21/1Ghoedtschalck van Wijngarde
1560-08-09Waarboek-67 A-1560 (belending)Godschalck Jansz van Wijngaerden49/07Goodtschalck van Wijngaerden
1561-04-29Waarboek-67 A-1560 (belending)Oth Hack225/08mr. Oth Hacken erve
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Godschalck Jansz van Wijngaerden912/1Godscalck Jansz van Wyngaerden
1562-03-28Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Oth Hack92/03Oth Hack op Oppijnen
1562-03-28Waarboek-67 B-1562 (koper)Godschalck Jansz van Wijngaerden92/04Godschalck van Wingerden
1563-04-26Waarboek-67 B-1562 (belending)Gerrit Boeckelsz Buytewech327/08Gherit Bockelsz voirs zelver
1563-04-26Waarboek-67 B-1562 (belending)Godschalck Jansz van Wijngaerden327/09Goodschalck van Wijngaerden voirs oick zelver
1563-05-13Waarboek-67 B-1562 (belending)Godschalck Jansz van Wijngaerden342/08Godtschalck van Wijngaerden
1564-03-15Waarboek-67 C-1563 (belending)Godschalck Jansz van Wijngaerden141/10Godtschalcx erve
1564-06-28Waarboek-67 C-1563 (belending)Godschalck Jansz van Wijngaerden183/08Gotschalck van Wijngaerden
1571-01-03Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Jan Claesz van Berendrecht172/03Johan van Berendrecht Niclaesz schoutet
1571-01-03Huwelijksevw-B2 (bruid)Cornelia van Zoetelingskerken172/07jonckvrouwe Cornelia van Zoetelingkerck
1571-01-03Huwelijksevw-B2 (begunstigde)Marie van Wijngaerden {van Nieuwhof}172/11jonckvrouwe Maria van Wyngaerden
1571-03-15Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Claesz van Berendrecht493/08Johan van Berendrecht schout deeser stede
1571-03-15Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Claesz van Berendrecht493/10Jan van Berendrechts erve
1573Glippers-1573 (huurder)1/1mijnvrouwe van Leeuwenhorst
1573Glippers-1573 (eigenaar)Cornelia van Zoetelingskerken1/2Joncfrouwe Cornelis Soetelinskercke
1574Glippers-1574 (huurder)Jacob Gerritsz {vleeshouwer}35/1Jacob Gherritsz vleyshouwer
1574Glippers-1574 (eigenaar)Cornelia van Zoetelingskerken35/2joffrou Cornelia Zoetelinskercke fugityve
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jacob Gerritsz {vleeshouwer}19/1Jacob Gherritsz
1578-04-18Waarboek-67 F-1576 (belending)Cornelia van Zoetelingskerken527/09de wedue van de voors Berendrecht
1578-04-18Waarboek-67 F-1576 (overledene)Jan Claesz van Berendrecht527/10de wedue van de voors Berendrecht
1581-03-21Album-Studiosorum (vermelding)Frederick Brunt9/06Fredericus Brunt-Reynerius Hagensis J lic
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frederick Brunt9/1Mr Frederic Brinith
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Eyke van Orel {dienstmaagd}9/2Eyke van Orel dienstmaech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Joostendr {dienstmaagd}9/3Marie Joostendr dienstmaechden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelia van Zoetelingskerken10/1Joffrouwe v Zoetelinxkercken
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)10/1zInt zelfun huys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Christoffel van Nieuwhof10/2Joncheer Cristoffel van Nyehof
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie van Wijngaerden {van Nieuwhof}10/3Marie van Wyngaerden zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina {dienstmeid}10/4Catelina van Culenburch zijn joncwijf
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Frederick Brunt8/1Mr Frederic Brunt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelia van Zoetelingskerken9/1Jouffrou van Zoetelincxkercke
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Christoffel van Nieuwhof10/1in 't zelve huys Joncheer Christoffel van Nieuwhoff
1583-01-03Waarboek-67 K-1582 (begunstigde)Cornelia van Zoetelingskerken86/07de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout
1583-01-13Waarboek-67 K-1582 (belending)Cornelia van Zoetelingskerken87/07de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout
1583-01-13Waarboek-67 K-1582 (overledene)Jan Claesz van Berendrecht87/08de weduwe van Johan van Berendrecht in zijn leven Schout
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Frederick Brunt8/1Mr Frederic Brunt
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelia van Zoetelingskerken9/1Joncvrouwe Cornelia van Zoetelinxkercke
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Christoffel van Nieuwhof10/1Christoffel van Nieuhof
1583~1588Grachtenboek-37 (eigenaar)Cornelia van Zoetelingskerken250/1Joncvrou van Wingerden
1584-06-29Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Elisabeth Reiniersdr Brunt {vrouw van Sybrant Hendricksz}181/03joncvrouwe Elysabeth mr Reynier Bruntendochter weduwe wilen Sybrant Heynrixsz
1584-06-29Waarboek-67 L-1584 (overledene)Sybrant Hendricksz {Langebrug}181/04wilen Sybrant Heynrixsz
1584-06-29Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Cornelia van Zoetelingskerken181/05joncvrouwe Cornelia van Zoetelincxkerck weduwe wijlen joncheer Goodschalc van Wijngaerden
1584-06-29Waarboek-67 L-1584 (overledene)Godschalck Jansz van Wijngaerden181/06weduwe joncheer Goodschalc van Wijngaerden
1584-06-29Waarboek-67 L-1584 (echtgenoot)Christoffel van Nieuwhof181/07joncher Christoffel van Nieuhoff
1584-06-29Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Marie van Wijngaerden {van Nieuwhof}181/08joncvrouwe Maria van Wijngaerden
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Frederick Brunt212/A16Mr Vrederyc Brunt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Cornelia van Zoetelingskerken11/1Joncvrouwe Cornelia v Zoetelinckercken wed v Jan v Berendrecht
1585Vetus-1585 (overledene)Jan Claesz van Berendrecht11/1aJoncvrouwe Cornelia v Zoetelinckercken wed v Jan v Berendrecht
1585Vetus-1585 (eigenaar)12/1dezelve haer huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Christoffel van Nieuwhof11/1Christoffel van Nieuhoff
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Christoffel van Nieuwhof12/1dezelve Christoffel van Nieuhoff
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)11/1Bredius
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Christoffel van Nieuwhof11/2Christoffel van Niehoffs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)12/1Stoffel Melier
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Christoffel van Nieuwhof12/2Christoffel van Niehoffs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)12/3opt wijffs aegeven