Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.131, (Voor: 1-1-6/424).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR131Breestraat04.0291Breestraat 131TerugVerderWOH-02Wolhuis
RR005-017KetelboetersteegKetelboetersteeg 5-17TerugVerderWOH-02Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben16/1Jorys Willemsz schoemacker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)16/2Claes Aelbrechtsz kinderen
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Claes Aelbrechtsz Gel16/2aClaes Aelbrechtsz kinderen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben235/1Jorys Willemsz alias `t Hartgen
1561-12-05Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Dirck Claesz Gel {glasmaker}373/03Dirck Claasz glazenier
1561-12-05Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Alijd Claesdr Gel373/04Alijdt Claasdr zijn zuster
1561-12-05Waarboek-67 A-1560 (koper)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben373/06Joris Willemsz schoenmaker
1564-05-02Waarboek-67 C-1563 (belending)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben163/06Joris Willemsz voorn
1565-00-19Waarboek-67 C-1563 (belending)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben411/05Jorijs Willems voers selffs
1565-09Waarboek-67 C-1563 (belending)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben402/05Jorys Willemsz voors
1565-10-04Waarboek-67 C-1563 (belending)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben417/09Jorys Willemsz schoemaecker
1570-06-30Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Hendrick van Swol379/03heer Hendrick van Swol commandeur van St-Jan te Haarlem
1570-06-30Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben379/04Joris Willemsz Hartgen schoenmaker
1571-11-15Waarboek-67 E-1571 (belending)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben5/05Joris van Daelen Willemsz waert in 't Vergulden Hart
1571-11-15Waarboek-67 E-1571 (belending)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben5/06Joris Willemsz gange
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Joris Willemsz Hartgen/van Dobben15/1Joris Willemsz Hartych
1574Glipperhuur-1574 (huurder)Jacob Philipsz {kleermaker}5/1Jacob Philipsz snijder
1574Glipperhuur-1574 (eigenaar)Pieter Quaetgelaet5/2Pieter Quaetgelaet fugityve
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)14/1Pieter Quaetgelaet wed huurt van de rentmeester van de confiscatiƫn
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Pieter Quaetgelaet14/1aPieter Quaetgelaet wed
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)14/2rentmeester van de confiscatiƫn
1580-11-23Voogdenboek-A (overledene)201/03Jan Claesz den Hartoch van Leiden overleden te Gouda in 1575
1580-11-23Voogdenboek-A (ouder)201/04Mije Zasbout Cornelisdr
1580-11-23Voogdenboek-A (kind)201/05Claes Jansz (oud omtrent 13 jaar)
1580-11-23Voogdenboek-A (kind)201/06Cornelis Jansz (11 jaar)
1581-06-17Waarboek-67 H-1580 (verkoper)466/05Claes Jansz (13 jaar)
1581-06-17Waarboek-67 H-1580 (verkoper)466/06Cornelis Jansz (9 jaar)
1581-06-17Waarboek-67 H-1580 (overledene)466/07Jan Claesz den Hartoch
1581-06-17Waarboek-67 H-1580 (overledene)466/08Mije Zasbouts Cornelisdochter
1581-06-17Waarboek-67 H-1580 (koper)Dirck Cornelisz Sasbout466/09Dirck Zasbout Cornelisz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Claesz de Prees {kramer}20/01Jan Claes de Prees van St Thomas cramer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Tanneken {de Prees}20/02Tanneken van Yperen zijn wijff sedert Mey 81
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Christina Jansdr de Prees20/03Cristina heur beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Janneken Jansdr de Prees20/04Janneken ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Tanneken Jansdr de Prees20/05Tanne ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Jansz de Prees20/06Claes ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hester Jansdr de Prees20/07Hester ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz de Prees20/08Jan heur beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Janneken Joostendr van Swevegem {dienstbode}20/09Janneken Joostendr van Swevegem uuyt Vlaenderen dienstbode
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)20/09zidem ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken {Breestraat}20/10Mayken van Yperen op haer eygen
1581-09-14Waarboek-67 J-1581 (belending)55/08d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-09-14Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haesgen Cornelisdr {Hartgen/van Dobben}55/09d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-09-14Waarboek-67 J-1581 (belending)56/08d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-09-14Waarboek-67 J-1581 (overledene)Haesgen Cornelisdr {Hartgen/van Dobben}56/09d'erffgenamen van Haesgen Cornelisdr
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Claesz de Prees {kramer}22/22Jan Claesz de Pree cramer
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Jansz van Binchorst {de oude}26/1Jan van Binchorst notarys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Mayken Jansdr Grimmeliers {van Binchorst}18/1Maritgen Jansdochter wedue van Jan van Binchorst notarys
1585Vetus-1585 (overledene)Jan Jansz van Binchorst {de oude}18/1awed v Jan v Binchorst notarys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Mayken Jansdr Grimmeliers {van Binchorst}127/1Marytgen Jansdr Jan Jansz v Binchorst notarys
1585Vetus-1585 (overledene)Jan Jansz van Binchorst {de oude}127/1aJan Jansz v Binchorst notrys
1585-05-04Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Wouter Alewijn {drapier}202/06aWouter Alewijn
1585-05-04Ondertrouw-NH-A (bruid)Ezabeau Fache202/06bEzabeau Fache
1586-11-08Poorterboeken-D-1532 (poorter)Wouter Alewijn {drapier}7180/114VaWouter Aelewijn
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Mayken Jansdr Grimmeliers {van Binchorst}140/1De weduwi van Binchorst
1588-07-02Stratenboek-06 (overledene)Jan Jansz van Binchorst {de oude}140/1aDe weduwi van Binchorst
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)18/1D'erffgen v Jan van der Binchorsts wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Mayken Jansdr Grimmeliers {van Binchorst}18/1aD'erffgen v Jan van der Binchorsts wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Jan Jansz van Binchorst {de oude}18/1bD'erffgen v Jan van der Binchorsts wed
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)155/1D'erffgen v Marytgen Jansdr Jan v Binchorst s wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Mayken Jansdr Grimmeliers {van Binchorst}155/1aD'erffgen v Marytgen Jansdr Jan v Binchorst s wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Jan Jansz van Binchorst {de oude}155/1bD'erffgen v Marytgen Jansdr Jan v Binchorst s wed
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Wouter Alewijn {drapier}21/1Wouter Allewijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Wollebrant Jansz {drapier}21/2Wollebrant Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Ezabeau Fache21/3op 't wijffs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Wollebrant Jansz {drapier}152/1Wollebrant Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)152/3op de dochters aengeven