Perceelformulier

Perceelformulier van Ketelboetersteeg.012-014 (De Vijgekorff), (Voor: 4-10-0/1821. Links: 5-5-5/2054. Achter: 5-0-9/1907).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL012-014KetelboetersteegKetelboetersteeg 12-14TerugVerderWOH-03Wolhuis
AL000.2Saksteeg (Wolhuis)Saksteeg (Wolhuis) 0.2VerderWOH-03Wolhuis
LL056.0Vollersgracht (Langebrug)04.0427Langebrug 56TerugVerderWOH-03Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Pietergen Jansdr {vogelkoper}91/1Die wedewy van Symon Dircxsz vogelcoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Symon Dircksz {vogelkoper}91/1aDie wedewy van Symon Dircxsz vogelcoeper
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Pietergen Jansdr {vogelkoper}312/1Pietertgen Jansdr weduwe van Symon [Dircxz] Thayen
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Pietergen Jansdr {vogelkoper}19/1Pietergen 't vogelwyef
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Pietergen Jansdr {vogelkoper}11/1Pietertgen 't vogelwyf
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Trijntgen Jansdr {van Velsen}16/1die weduwe van Dirick van Welssen
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Dirck Pietersz van Velsen16/1adie weduwe van Dirick van Welssen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Pietergen Jansdr {vogelkoper}29/1Petergen vogelcopsters
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Pietergen Jansdr {vogelkoper}63/1Pietertgen Jansdr 't vogelwijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}25/1Aeltgen Woutersdr uytdraechster Corn Pietersz wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}25/1aCorn Pietersz wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Bouwensdr {vrouw van Wouter}25/2Grietgen Bouwensdr haer moeder
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Wouter Cornelisz {Ketelboetersteeg}25/3Wouter ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Cornelisz {Ketelboetersteeg}25/4Pieter Cornelis zoon haer beyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan de Zwane {kousenmaker}99/1Jan de Zwane van Nyenkercke coussemaker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Nauta {vrouw van Jan de Zwane}99/2Jaentgen Nauta sijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Proontgen Jansdr {Ketelboetersteeg}99/3Proontgen (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claesgen Jansdr {Ketelboetersteeg}99/4Claesgen (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken Jansdr {Ketelboetersteeg}99/5Mayken ende (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Francina Jansdr {Ketelboetersteeg}99/6Franchijne (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cathalina Jansdr {Ketelboetersteeg}99/7Cathalijne (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Janneken Jansdr {Ketelboetersteeg}99/8Janneken (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr {van Velsen}100/1Trijntgen Jansdr Dirck van Velsens wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Dirck Pietersz van Velsen100/1aDirck van Velsens wed
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)100/1zdaer ten huyse costgangers
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Evertsdr {Ketelboetersteeg}100/2Jannetgen Evertsz van Haerlem
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Abraham Cornelisz {linnenwever}100/3Abraham Cornelisz lindewever ouer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Victor Adriaensz van der Goote {zeemtouwersknecht}100/4Victor Adriaensz van der Goote seemtouwersknecht van Zuitschoten bij Yperen 3 jaeren ouer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}25/25Aeltgen Woutersdr uytdraechster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr {van Velsen}92/92Tryntgen Jansdr Dirck van Velsen weduwe
1581-12Kerven-1581 (overledene)Dirck Pietersz van Velsen92/92aDirck van Velsen weduwe
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Abraham Cornelisz {linnenwever}93/93Abraham Cornelisz lindewever
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}29/1Aeltgen Woutersdr uytdraechster
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Trijntgen Jansdr {van Velsen}100/1Tryntgen Jansdr Dirc van Velsen wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Dirck Pietersz van Velsen100/1aDirc van Velsen wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Abraham Cornelisz {linnenwever}101/1Abraham Cornelisz lindewever
1583~1588Grachtenboek-38 (eigenaar)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}10/1Aeltgen Woutersdochter weduwe van Cornelis Pietersz
1583~1588Grachtenboek-38 (overledene)Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}10/1aweduwe van Cornelis Pietersz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}116/1Aeltgen Woutersdochters huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}117/1Aeltgen Woutersdochter uytdraechsters huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}118/1dezelve Aeltgen Woutersdochters huysken dat zij verhuyrt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}119/1Aeltgen Woutersdochter de uuytdraechsters huys mit haeren tuyn
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Aeltgen Woutersdr {uitdraagster}250/1Alijt Woutersd weduwi van Cornelis Pietersz
1588-07-02Stratenboek-06 (overledene)Cornelis Pietersz {koopman, uitdrager}250/1aweduwi van Cornelis Pietersz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Egbertsz van der Hal139/1Henrick Egbertsz van Hals achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Harmensz {snijder}140/1Jan Harmansz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)141/1Reyer Jacobsz leydecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Harmensz {snijder}142/1Jan Harmansz cleermaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Harmensz {snijder}143/1Jan Harmansz van Uytrecht cleermaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Harmensz {snijder}144/1Jan Harmanss voors
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Egbertsz van der Hal145/1Henrick Egbertsz van der Hal, coorncoper
1604-06-11Grachtenboek-37a (eigenaar)60/1Backers huis op den hoeck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Egbertsz van der Hal136/1Henrick Egbertsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}137/1Catharyne Maertensdochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)138/1Sijtgen Claes
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)138/2Cornelis Huigensz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}139/1Catharyn Maertens
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)140/1Maerten Jans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}140/2Catharyn Maertens
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)141/1Aernt cousemaker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Catharina Maertensdr {Ketelboetersteeg}141/2Catharyn Maertens