Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.143, (Voor: 2-5-3/918. Rechts: 14-2-0/5337).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR143Breestraat04.0285Breestraat 143TerugVerderWOH-03Wolhuis
LR000.5Saksteeg (Wolhuis)Saksteeg (Wolhuis) 0.5TerugVerderWOH-03Wolhuis
RR000.01PlaatsteegPlaatsteeg 0.1TerugVerderWOH-03Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1527-10-01Rijckhuisen (vermelding)Jacob Claesz van Swieten54/3Jacop Claesz van Swieten
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)22/1Arien Gerytsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Hendricksdr {van Swieten}22/2Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jacob Claesz van Swieten22/2aDie wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
1560-10-31Waarboek-67 A-1560 (belending)87/08die kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1560-10-31Waarboek-67 A-1560 (overledene)Jacob Claesz van Swieten87/09kinderen en erffgen van Jacob Claesz houtcoper
1560-10-31Waarboek-67 A-1560 (overledene)Alijd Hendricksdr {van Swieten}87/10ende van Alijdt Heynricxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachten
1561-04-19Waarboek-67 A-1560 (belending)219/08Cornelis Dircxz cruyckemaker
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Jacob Gerritsz {luitspeler}241/1Jacob Gerrytsz luitspeler
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)241/2Jacob Claesz kinderen
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jacob Claesz van Swieten241/2aJacob Claesz kinderen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)296/1Cornelis Dircxz
1563-08-25Waarboek-67 C-1563 (belending)28/06kinderen en erfgen van Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
1563-08-25Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob Claesz van Swieten28/07kinderen en erfgen van Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
1563-08-25Waarboek-67 C-1563 (overledene)Alijd Hendricksdr {van Swieten}28/08ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Claes Jacobsz van Swieten462/03Claas Jacobsz broer
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hendrick Jacobsz van Swieten462/04Hendrick Jacobsz broer
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Anna Jacobsdr van Swieten462/05Anna Jacobsdr zuster
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (koper)Cornelis Claesz van der Hooch462/06mr Cornelis van der Hooch thesaurier van Leiden hun zwager
1567-03-19Rijckhuisen (vermelding)Cornelis Claesz van der Hooch75/4Mr Cornelius van der Hooch Claesz
1570-04-01Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Claesz van der Hooch327/07meester Cornelis van der Hooch Claess
1571-04-04Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Claesz van der Hooch504/05mr Cornelis van der Hooch Claesz
1573Glipperhuur-1573 (huurder)Jan van Hout4/1Jan van Hout
1573Glipperhuur-1573 (eigenaar)Cornelis Claesz van der Hooch4/2Cornelis van der Hooge
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan van Hout25/1Jan van Hout secretarys
1574Glipperhuur-1574 (huurder)Jan van Hout3/1Jan van Hout secretaris deser stede
1574Glipperhuur-1574 (eigenaar)Cornelis Claesz van der Hooch3/2Cornelis van der Hooge fugityve
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Jan van Hout16/1Jan van Hout, secretaris
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan van Hout91/1Jan van Hout
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Jan Gerritsz Buytewech20/1Mr Jan, schermmeester, huurt van de rentmeester van de confiscatiên, derdedeel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)20/2de rentmeester van de confiscatiên, derdedeel
1576-12-21Glippereed (vermelding)Jan Gerritsz Buytewech56/1Jan Gerytsz Buytewech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Gerritsz Buytewech36/1Jan Gerytsz Buytenwech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Jacobsdr van Swieten36/2Elysabeth Jacopsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)36/3Geryt Jansz heur beyder kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Jacobsdr van Swieten36/4Anna Jacobsdr Elysabeth voornoemde zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)36/5Anna Mathijsdr dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Gerritsz Buytewech35/35Jan Gerritsz Buytewech
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Anna Jacobsdr van Swieten36/36noch Aldaer Anna Jacobsdr zijn huysvrouwen suster
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Gerritsz Buytewech213/B18Jan Gerytsz Buytewech
1585Vetus-1585 (eigenaar)25/1't Weeskint van Meester Cornelis van der Hooch
1585Vetus-1585 (overledene)Cornelis Claesz van der Hooch25/1a't Weeskint van Meester Cornelis van der Hooch
1585Vetus-1585 (eigenaar)108/1't weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)112/1't weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)350/1Cornelis van der Hogen weeskint
1588-07-02Stratenboek-06 (overledene)Cornelis Claesz van der Hooch350/1aCornelis van der Hogen weeskint
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriaen Gerritsz van Borssen26/1Adriaen Gerritsz van Borssen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)129/1Adriaen Gerytsz van Borssen achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)133/1Adriaen Gerytss van Borssens achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)29/1wedue van Adryaen Gerritsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Gerritsz van Borssen29/1awedue van Adryaen Gerritsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)128/1Henrick van Soubburch
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)128/2de wedue van Adryaen Gerrits
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Gerritsz van Borssen128/2ade wedue van Adryaen Gerrits