Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.143, (Voor: 2-5-3/918. Rechts: 14-2-0/5337).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0221
IdType leiden-rdl: B03606
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-029
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-128

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR143Breestraat04.02859Breestraat 143TerugVerderWOH-03Wolhuis
LR000.5Saksteeg (Wolhuis)9Saksteeg (Wolhuis) 0.5TerugVerderWOH-03Wolhuis
RR000.01Plaatsteeg9Plaatsteeg 0.1TerugVerderWOH-03Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1527-10-01Rijckhuisen (vermelding)Jacob Claesz {houtkoper}54/3Jacop Claesz van Swieten
1528-08-27Grote-Bewijzen-B (bewoner)224/16Claes Dircxz houtcoper
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)22/1Arien Gerytsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}22/2Die wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}22/2aDie wedewy van Jacop Claesz houtcoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Adriaen Egbertsz {voller}81/1Arien Egbertsz volder
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}81/2Die wedewy van Jacop Ciaesz houtcoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}81/2aDie wedewy van Jacop Ciaesz houtcoeper
1560-10-31Waarboek-67 A-1560 (belending)87/08die kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1560-10-31Waarboek-67 A-1560 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}87/09kinderen en erffgen van Jacob Claesz houtcoper
1560-10-31Waarboek-67 A-1560 (overledene)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}87/10ende van Alijdt Heynricxdr zijn huysvrouwe beyde zaliger gedachten
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Jacob Gerritsz {luitspeler}241/1Jacob Gerrytsz luitspeler
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)241/2Jacob Claesz kinderen
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}241/2aJacob Claesz kinderen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Cornelis Dircksz {kruikenmaker}296/1Cornelis Dircxz tinnegieter
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Adriaen Egbertsz {voller}299/1Adriaen Egbertsz voller
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)299/2de kinderen van Jacob Claesz houtkoper
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}299/2ade kinderen van Jacob Claesz houtkoper
1563-01-15Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Claesz van der Hooch99/03Mr Cornelis Claes Aelwijnsz van der Hooch
1563-01-15Huwelijksevw-B2 (bruid)Catrijn Jacobsdr van Swieten {van der Hooch}99/09Katherina Jacopsdr
1563-08-25Waarboek-67 C-1563 (belending)28/06kinderen en erfgen van Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
1563-08-25Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}28/07kinderen en erfgen van Jacob Claesz houtcoper ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
1563-08-25Waarboek-67 C-1563 (overledene)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}28/08ende van Alijt Heynricxdochter zijne huysvrouwe beyde zg
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Claes Jacobsz {de jonge}462/03Claas Jacobsz broer
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Hendrick Jacobsz van Swieten462/04Hendrick Jacobsz broer
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Anna Jacobsdr van Swieten462/05Anna Jacobsdr zuster
1566-01-19Waarboek-67 C-1563 (koper)Cornelis Claesz van der Hooch462/06mr Cornelis van der Hooch thesaurier van Leiden hun zwager
1567-03-19Rijckhuisen (vermelding)Cornelis Claesz van der Hooch75/4Mr Cornelius van der Hooch Claesz
1570-04-01Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Claesz van der Hooch327/07meester Cornelis van der Hooch Claess
1571-04-04Waarboek-67 D-1567 (belending)Cornelis Claesz van der Hooch504/05mr Cornelis van der Hooch Claesz
1573Glippers-1573 (huurder)Jan van Hout4/1Jan van Hout
1573Glippers-1573 (eigenaar)Cornelis Claesz van der Hooch4/2Cornelis van der Hooge
1573-05-02ONA-00301-VanHout (procureur)Adriaen Fransz {wijntapper}22/01Adriaen Fransz wijntapper
1573-05-02ONA-00301-VanHout (gemachtigde)22/02Pieter van Diephorst Cornelisz
1573-05-02ONA-00301-VanHout (schuldenaar)22/05Jan Alewijnsz laecencoper poorter
1573-05-02ONA-00301-VanHout (schuldenaar)22/06Maertentgen Harmansdr (..) poorterse ter Goude
1573-05-22ONA-00301-VanHout (testateur)33/01Marytgen Aelbertsdr
1573-05-22ONA-00301-VanHout (overledene)33/02oude Jan Jansz Put molenaer
1573-05-22ONA-00301-VanHout (kind)33/03Anna
1573-05-22ONA-00301-VanHout (kind)33/04Jans
1573-05-22ONA-00301-VanHout (begunstigde)33/05Maria
1573-05-22ONA-00301-VanHout (begunstigde)33/06Cunera
1573-05-22ONA-00301-VanHout (begunstigde)33/07Cornelia
1573-05-22ONA-00301-VanHout (verzoeker)Jan Eyloff37/04mr. Jan Eyloff
1573-05-22ONA-00301-VanHout (vermelding)37/05heer Pieter Wolbrantsz een priester
1573-05-22ONA-00301-VanHout (vermelding)37/06Colijn Dries deurwaerder inden Hage
1573-05-22ONA-00301-VanHout (vermelding)37/09Olycruycxkens wedue
1573-05-24ONA-00301-VanHout (verzoeker)39/03Jan Joppensz
1573-05-24ONA-00301-VanHout (vermelding)39/04Claes Jansz
1573-05-24ONA-00301-VanHout (vermelding)Pieter Longespee {metselaar}39/05meester Longes
1573-05-31ONA-00301-VanHout (testateur)46/01Meynsgen Andriesdr
1573-05-31ONA-00301-VanHout (echtgenoot)46/02Maerten Pietersz
1573-05-31ONA-00301-VanHout (vermelding)46/03Baen Arrisz
1573-05-31ONA-00301-VanHout (vermelding)46/04Cornelis Arrisz
1573-05-31ONA-00301-VanHout (begunstigde)46/05Marytgen Arrisdr haer suster
1573-05-31ONA-00301-VanHout (begunstigde)46/06Neeltgen Willemsdr
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan van Hout25/1Jan van Hout secretarys
1573-5-25ONA-00301-VanHout (procureur)Pouwels Adriaensz Vos40/01van mr. Pouwels Vos
1573-5-25ONA-00301-VanHout (gemachtigde)40/02Francois Couwenhoven
1573-5-25ONA-00301-VanHout (gemachtigde)40/03Jacob van Couwenhoven
1573-5-25ONA-00301-VanHout (gemachtigde)40/04Cornelis Dirck Kerstantsz
1573-5-25ONA-00301-VanHout (gemachtigde)40/05Roeloff Adriaensz
1573-5-25ONA-00301-VanHout (gemachtigde)40/06Jan Woutersz van Velsen
1574Glippers-1574 (huurder)Jan van Hout3/1Jan van Hout secretaris deser stede
1574Glippers-1574 (eigenaar)Cornelis Claesz van der Hooch3/2Cornelis van der Hooge fugityve
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Jan van Hout16/1Jan van Hout, secretaris
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)34/1Cruykmans weduwe
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Cornelis Dircksz {kruikenmaker}34/1aCruykmans weduwe
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan van Hout91/1Jan van Hout
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Jan Gerritsz Buytewech20/1Mr Jan, schermmeester, huurt van de rentmeester van de confiscatiên, derdedeel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)20/2de rentmeester van de confiscatiên, derdedeel
1576-12-21Glippers-1576 (bewoner)Jan Gerritsz Buytewech56/1Jan Gerytsz Buytewech
1581Grafboek-2-PTR-1581 (zaakkoper)Jan Gerritsz Buytewech20605/3Jan Gerytsz Buytewech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Gerritsz Buytewech36/1Jan Gerytsz Buytenwech
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Jacobsdr {Buytewech}36/2Elysabeth Jacopsdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Jansz Buytewech36/3Geryt Jansz heur beyder kint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Jacobsdr van Swieten36/4Anna Jacobsdr Elysabeth voornoemde zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anna Matthijsdr {dienstmaagd}36/5Anna Mathijsdr dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Gerritsz Buytewech35/1Jan Gerritsz Buytewech
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Anna Jacobsdr van Swieten36/1noch Aldaer Anna Jacobsdr zijn huysvrouwen suster
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Gerritsz Buytewech38/1Jan Gerytsz Buytewech
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Anna Jacobsdr van Swieten39/1Anna Jacobsdr zyn wyfs zuster
1584-04-23Waarboek-67 L-1584 (belending)Jan Gerritsz Buytewech87/05Jan Gerytsz Buytewech
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Gerritsz Buytewech213/B18Jan Gerytsz Buytewech
1585Vetus-1585 (eigenaar)25/1't Weeskint van Meester Cornelis van der Hooch
1585Vetus-1585 (overledene)Cornelis Claesz van der Hooch25/1a't Weeskint van Meester Cornelis van der Hooch
1585Vetus-1585 (eigenaar)108/1't weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)112/1't weeskint van Cornelis van der Hoogen achterhuys
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)350/1Cornelis van der Hogen weeskint
1588-07-02Stratenboek-06 (overledene)Cornelis Claesz van der Hooch350/1aCornelis van der Hogen weeskint
1597-05-12Grafboek-2-PTR-1581 (zaakkoper)Jan Gerritsz Buytewech20503/1Jan Gerytsz Buytenwech
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jan Gerritsz Buytewech22/1Jan Gerijtsz Buijtenwech
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)NN Cornelisz van der Hooch23/1Mr van der Hooch Cornelisz sijnde in Cecilien
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Adriaen Gerritsz van Borssen53/1Adriaen Gerijtsz van Borssen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriaen Gerritsz van Borssen26/1Adriaen Gerritsz van Borssen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriaen Gerritsz van Borssen129/1Adriaen Gerytsz van Borssen achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Adriaen Gerritsz van Borssen133/1Adriaen Gerytss van Borssens achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)29/1wedue van Adryaen Gerritsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Gerritsz van Borssen29/1awedue van Adryaen Gerritsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)128/1Henrick van Soubburch
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)128/2de wedue van Adryaen Gerrits
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Adriaen Gerritsz van Borssen128/2ade wedue van Adryaen Gerrits
1607 naBonboek-01A (eigenaar)191/001Adriaen Gerritsz van Borssens wedue
1767-12-22Bonboek-01A (koper)191/992Levina Westerbaan als op t voorg
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)285/1Lev Westerbaan wed de Klopper