Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.114 (De Gulden Clock/De Ouden Cloc), (Voor: 2-3-7/866. Achter: 2-4-0/879).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL114Breestraat04.0231Breestraat 114TerugVerderWAH-03Wanthuis
AR000.11Korte KorenbrugsteegDwars Korenbrugsteeg 0.11TerugVerderWAH-03Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1542-07-13Poorterboeken-D-1532 (poorter)Gerrit Dircksz van Kessel5922/16VaGeryt Dircxz van Kessel
1545-08-08Grote-Bewijzen-B (belending)Gerrit Dircksz van Kessel643/10Geryt Dircksz van Kessel waert in den gulden clock
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Dircksz van Kessel89/1Gheryt van Kessel
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Dircksz van Kessel213/1Gerryt Dircxz van Kessel waard in de Gulden Clock aan de Breestraat
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Gerrit Dircksz van Kessel90/1Gerrit Dircxz van Kessel
1565-10-22Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Catharina Anthonisdr {van Kessel}424/03Catharina Anthonisdr weduwe van Gerrit Dircksz van Kessel
1565-10-22Waarboek-67 C-1563 (overledene)Gerrit Dircksz van Kessel424/04weduwe van Gerrit Dircksz van Kessel
1565-10-22Waarboek-67 C-1563 (koper)Huig Jansz de Cock {de Boys}424/05Huych Jansz Cock
1566-04-25Poorterboeken-D-1532 (poorter)Huig Jansz de Cock {de Boys}6360/62aHuych Jansz Cock
1567-06-20Grote-Bewijzen-B (belending)Huig Jansz de Cock {de Boys}794/08Huygh Jansz Cock
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Huig Jansz de Cock {de Boys}41/1Huych Lambrechtsz de Kock
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Catrijn Pietersdr Coedijck IV {de Boys/van Yperen}72/1De huysvrouwe van Huich de Cock
1573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Huig Jansz de Cock {de Boys}72/1aDe huysvrouwe van Huich de Cock
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Huig Jansz de Cock {de Boys}80/1Huyc de Kock
1575-04-18Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Catrijn Pietersdr Coedijck IV {de Boys/van Yperen}485/03Catrijn Pietersdr
1575-04-18Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Jannetgen Huigendr de Boys485/05Jannetgen (oud ca 8 jaar) kinderen uit een eerder huwelijk van Catrijn Pietersdr met Huych du Boys
1575-04-18Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Pieter Huigenz de Boys485/06Pieter (oud ca 5 jaar) kinderen uit een eerder huwelijk van Catrijn Pietersdr met Huych du Boys
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}88/1Jan Marcusz, in den Clock
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}57/1Jan Marcusz van Ypre waert in De Clock
1577-08-02Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}338/07Jan Marcusz van Ypren
1578-01-11Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Jan Marcusz van Yperen {wijntapper}408/19Jan Marcusz sijne huysingen ende erve genaempt Die Gulden Clock
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Balde94/1Jaques Balde van Belle
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacobmijn {Balde}94/2Jaquemine zijne huisvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes de Turck95/1Claes de Turq
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Janneken {de Turck}95/2Janneken van Belle zijne huisvrouwe woonende in de huysinge genaemt de Clock met de anderen huys houdende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Janneken Jacobsdr Balde95/3Janneken kinderen van de voorn(oemde) Balde met sijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Jacobsz Balde95/4Pieter kinderen van de voorn(oemde) Balde met sijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jacobsz Balde95/5Jan kinderen van de voorn(oemde) Balde met sijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Abraham Jacobsz Balde95/6Abraham kinderen van de voorn(oemde) Balde met sijne huysvrouwe
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Balde136/1Jaques Balde van Bel uyt Vlaenderen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes de Turck137/1aldaer Claes de Turcq beide saeye- ende bayreders
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Cornelisz de Milde134/1Willem de Milde in De Clock
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dominicus Tiara64/1Dominici Tiaren achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dominicus Tiara141/1Dominici Tiare
1588Stratenboek-05 (eigenaar)Claes Dircksz den Tel60/1Claes Dircxsoon Tel
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)1450/1Hagenoy
1590-09-20Poorterboeken-E-1588 (poorter)Jacob Balde7640/56VaJacob Balde
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Dircksz den Tel67/1Claes Dircxz den Tel schoemaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Dircksz den Tel152/1Claes Dircxz den Tel schoemaecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)65/1de wedue van Claes Dircxz achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Claes Dircksz den Tel65/1ade wedue van Claes Dircxz achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)149/1Jan Veecke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)149/2de wedue van Claes Dircxz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Claes Dircksz den Tel149/2ade wedue van Claes Dircxz