Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.158 (Antwerpen), (Voor: 2-5-6/926. Links: 5-0-0/1884).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL158Breestraat04.0257Breestraat 158TerugVerderWAH-06Wanthuis
LL001SteenschuurGangetje 1VerderWAH-06Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Woutersz van Santen69/1Dirck Woutersz tapper
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)191/1De kinderen van Dirck Woutersz van Santen
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Dirck Woutersz van Santen191/1aDe kinderen van Dirck Woutersz van Santen
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)68/1De kinderen van Dirck Woutersz van Santen
1564TiendePenning-1564 (overledene)Dirck Woutersz van Santen68/1aDe kinderen van Dirck Woutersz van Santen
1566-05-29Waarboek-67 C-1563 (belending)Heyman Dircksz van Santen533/06Heyman Dircksz van Zanten
1566-05-29Waarboek-67 C-1563 (belending)Cornelis Willem Joostenz (Dedel)533/07Cornelis Willemsz voorn
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Heyman Dircksz van Santen34/1Heyman Dircxz van Zanten
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Trijntgen Dircksdr van Santen62/1Cathryna Diricxdr
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Symon Aelbrechtsz {Breestraat}59/1Simon Albertz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Cornelis Gerritsz Bol60/1Cornelis Bol schoemaker
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Cornelis Gerritsz Bol66/1Cornelis Gerijtsz Bol huurt van Trijn Dircxdr, Mr Cornelis chirurgijn, wed
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Trijntgen Dircksdr van Santen66/2Trijn Dircxdr, Mr Cornelis chirurgijn, wed
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}66/2aMr Cornelis chirurgijn, wed
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Gerrit Dircksz den Oosterling194/2.3.3.0Gerrit den Oosterling
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Dircksz den Oosterling5/2.3.3.0Gerrit Dircxz den Oosterling
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Josina Dircksdr van Santen104/03Jozina Dircxdr van Zanten
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Evert Quirijnsz {bakker, kastelein}104/04Evert Quirijnsz, pasteibakker
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Willem Heymansz van Santen104/05Willem Heyman Dircxz van Zanten
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Trijntgen Dircksdr van Santen104/06Katerina Dircxdr van Zanten
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (overledene)Cornelis Pietersz Verdonck {chirurgijn}104/07Meester Cornelis Pietersz van der Donc, chirurgijn
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (overledene)Alijd Dircksdr van Santen104/08wijlen Alijd Dircxdr van Zanten
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (echtgenoot)Jan Jansz {koekebakker}104/09Jan Jansz, koekenbakker
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (vermelding)Neeltgen Jansdr {Donkersteeg}104/10Neeltgen Jansdr
1578-11-18Waarboek-67 G-1578 (koper)104/12Johan Apertsz, wijnkoper
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Dircksz den Oosterling41/1.2.2.0Gerrit Dircxz Oosterling
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Dircksz den Oosterling107/2.1.3.0Gerrit den Oosterling
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Dircksz den Oosterling71/1Gerrith Dircxz den Oosterling tapper schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Heyltgen Adriaensdr van Crimpen {den Oosterling}71/2Heyltgen Adriaen van Crimpens dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Gerritsz den Oosterling71/3Dirck haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)71/4Crimpen haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}71/5Jaepgen Dircxdr wed van Adriaen van Crimpen zijne huysvrouwes moeder met hem ter cost gaende
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriaen Adriaensz van Crimpen71/5awed van Adriaen van Crimpen zijne huysvrouwes moeder met hem ter cost gaende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Dircksz den Oosterling111/111Gerrit Dircxz den oosterling
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}112/112Jaepgen Dircxdr Adriaen van Crimpen's weduwe
1581-12Kerven-1581 (overledene)Adriaen Adriaensz van Crimpen112/112aJaepgen Dircxdr Adriaen van Crimpen's weduwe
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Dircksz den Oosterling109/1Geryt Dirxz den Oosterling
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}110/1Jaepgen Dirxdr Crimpens wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Adriaen Adriaensz van Crimpen110/1aCrimpens wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Jansz van Weesp111/1Jan Gerytsz van Weesps weeskint
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Jan Gerritsz van Weesp111/2aJan Gerytsz van Weesps weeskint
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling57/25Gerit Dirxz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling111/1Geryt Dircxzoon den Oosterlings huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling112/1Geryt Dircxz den Oosterling
1587-07-03Grachtenboek-13 (eigenaar)Cornelis Dircksz den Oosterling80/1Cornelis Dircxz den Oisterling
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling1670/1Gerit Dircxsoon den Oosterlinck
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)267/04Opten houc vande Weversbrug aende Bredestraet aen Antwerpen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling119/1Geryt Dircxz den Oosterling
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling120/1Gerridt Dircxz den Oosterling
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling117/1Gerrit Dircxz Oosterlyncx huis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Heyltgen Adriaensdr van Crimpen {den Oosterling}117/3op 't wijfs aengeven