Perceelformulier

Perceelformulier van Botermarkt.007 (De Blauwe Druyff), (Voor: 1-8-8/649).
Opmerkingen: 1-11-0 achterzijde Torensteeg.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR007Rijn04.0033Botermarkt 7TerugVerderWAH-04Wanthuis
AL000.14Korte KorenbrugsteegDwars Korenbrugsteeg 0.14TerugVerderWAH-04Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Maerten van Sonnevelt47/1Marten van Sonnevelt coerencoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Hendricksdr {van Swieten}47/2Aeltgen Jacop Claeszs wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jacob Claesz van Swieten47/2aJacop Claeszs wedewy
1560-10-08Waarboek-67 A-1560 (belending)77/07de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1560-10-08Waarboek-67 A-1560 (overledene)Jacob Claesz van Swieten77/08de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1560-10-08Waarboek-67 A-1560 (overledene)Alijd Hendricksdr {van Swieten}77/09Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Maerten van Sonnevelt168/1Martyn van Sonnevelt
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)168/2de kinderen van Jacob Claesz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jacob Claesz van Swieten168/2ade kinderen van Jacob Claesz
1563-08-02Waarboek-67 C-1563 (belending)52/06de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1563-08-02Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob Claesz van Swieten52/07de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1565-01-24Waarboek-67 C-1563 (belending)281/06die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
1565-01-24Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob Claesz van Swieten281/07die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
1571-07-12Waarboek-67 D-1567 (belending)563/06d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
1571-07-12Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jacob Claesz van Swieten563/07d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (belending)567/06d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jacob Claesz van Swieten567/07d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Gerrit Cornelisz Pot {bakker}43/1Gerijt Cornelisz backer huurt van de rentmeester van de confiscatiƩn, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)43/2de rentmeester van de confiscatiƩn, derde deel
1577-06-16Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Claes Jacobsz van Swieten278/03Claas Jacobsz houtkoper
1577-06-16Waarboek-67 F-1576 (koper)Jan Hendricksz van der Does278/04Jan Hendricksz bakker
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jan Hendricksz van der Does193/1.3.3.0Jan Henricsz backer
1578-08-21Waarboek-67 G-1578 (belending)Jan Hendricksz van der Does45/07Jan Heyndricxz backer
1578-09-12Waarboek-67 G-1578 (belending)Jan Hendricksz van der Does75/17Jan Heyndricxsz coorncoper
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Hendricksz van der Does12/01.2.3.5Jan Henriczoon backer
1581-05-16Waarboek-67 H-1580 (belending)Jan Hendricksz van der Does457/19Jan Heyndricxsz
1581-05-31Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Hendricksz van der Does24/17Jan Heyndricxz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Hendricksz van der Does49/1Jan Heindrixz backer schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Maertensdr {van der Does}49/2Machteltgen Maertensdr zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ulrick Jansz van der Does49/3Ulrick out xviij (18) jaeren schutter haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)49/4Jan haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)49/5Maritgen haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)49/6Maritgen Cornelisdr van Zoeterwoude 't jongwijff
1581-09-16Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Hendricksz van der Does53/05Jan Heynricxz backer
1581-09-16Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Hendricksz van der Does54/05Jan Heynricxz backer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Hendricksz van der Does78/78Jan Heyndricxz backer
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does160/1Jan Heindricksz backker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Hendricksz van der Does74/1Jan Henrixz backer
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Hendricksz van der Does213/C34Jan Henrixz backer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does73/1Jan Henricxzoon backers achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does86/1Jan Henricxz backer
1588Stratenboek-05 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does210/1Jan Henricxsoon coorncoper
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does1900/1Jan Henricxsoon backer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)77/1Jan Henricxz van der Does achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)91/1Jan Henricxz backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Jansz van der Does {brouwer}74/1Pieter Jansz van der Does achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)88/1Gillis Tymansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Jansz van der Does {brouwer}88/2Pieter Jansz van der Does
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)88/3op 't wijfs aengeven