Perceelformulier

Perceelformulier van Botermarkt.007 (De Blauwe Druyff), (Voor: 1-8-8/649).
Opmerkingen: 1-11-0 achterzijde Torensteeg.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0195
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-074
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-088

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR007Rijn04.0033, 00349Botermarkt 7TerugVerderWAH-04Wanthuis
AL000.14Korte Korenbrugsteeg9Dwars Korenbrugsteeg 0.14TerugVerderWAH-04Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Jacob Claesz {houtkoper}37/1Jacob Claesz houdtcoper
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}47/1Marten van Sonnevelt coerencoeper
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}47/2Aeltgen Jacop Claeszs wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}47/2aJacop Claeszs wedewy
1560-10-08Waarboek-67 A-1560 (belending)77/07de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1560-10-08Waarboek-67 A-1560 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}77/08de kinderen ende erffgenamen van wijlen Jacob Claesz houtcoper ende Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1560-10-08Waarboek-67 A-1560 (overledene)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}77/09Alijdt Henricxdr zijne huysvrouwe
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}168/1Martyn van Sonnevelt
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)168/2de kinderen van Jacob Claesz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}168/2ade kinderen van Jacob Claesz
1563-08-02Waarboek-67 C-1563 (belending)52/06de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1563-08-02Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}52/07de kinderen ende erfgenaemen van wijlen Jacob Claesz houtcoper
1564TiendePenning-1564 (huurder)Maerten van Sonnevelt {korenkoper}45/1Martyn van Sonnevelt
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)45/2de kinderen van Jacob Claesz
1564TiendePenning-1564 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}45/2aJacob Claesz houtcoper
1565-01-24Waarboek-67 C-1563 (belending)281/06die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
1565-01-24Waarboek-67 C-1563 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}281/07die kinderen ende erfgenamen van wijlen Jacob Claasz houtcoper
1571-07-12Waarboek-67 D-1567 (belending)563/06d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
1571-07-12Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}563/07d'erffgenamen van wijlen Jacob Claess houtcoper
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (belending)567/06d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}567/07d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (belending)568/07d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}568/08d'erffghenamen van Jacob Claess houtcoper
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Gerrit Cornelisz Pot {bakker}43/1Gerijt Cornelisz backer huurt van de rentmeester van de confiscatiƩn, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)43/2de rentmeester van de confiscatiƩn, derde deel
1577-06-16Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Claes Jacobsz {de jonge}278/03Claas Jacobsz houtkoper
1577-06-16Waarboek-67 F-1576 (koper)Jan Hendricksz van der Does {bakker}278/04Jan Hendricksz bakker
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jan Hendricksz van der Does {bakker}193/1.3.3.0Jan Henricsz backer
1578-08-21Waarboek-67 G-1578 (belending)Jan Hendricksz van der Does {bakker}45/07Jan Heyndricxz backer
1578-08-23Waarboek-67 G-1578 (belending)Jan Hendricksz van der Does {bakker}56/06Jan Heyndricxsz coorncoper
1578-09-12Waarboek-67 G-1578 (belending)Jan Hendricksz van der Does {bakker}75/17Jan Heyndricxsz coorncoper
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Hendricksz van der Does {bakker}12/01.2.3.5Jan Henriczoon backer
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Hendricksz van der Does {bakker}111/4.2.1.0Jan Heyndriczn
1581-05-16Waarboek-67 H-1580 (belending)Jan Hendricksz van der Does {bakker}457/19Jan Heyndricxsz
1581-05-31Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Hendricksz van der Does {bakker}24/17Jan Heyndricxz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Hendricksz van der Does {bakker}49/1Jan Heindrixz backer schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Maertensdr {van der Does}49/2Machteltgen Maertensdr zijn huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ulrick Jansz van der Does49/3Ulrick out xviij (18) jaeren schutter haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jansz van der Does {Botermarkt}49/4Jan haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr van der Does49/5Maritgen haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr {dienstmeid-Botermarkt}49/6Maritgen Cornelisdr van Zoeterwoude 't jongwijff
1581-09-16Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Hendricksz van der Does {bakker}53/05Jan Heynricxz backer
1581-09-16Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Hendricksz van der Does {bakker}54/05Jan Heynricxz backer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Hendricksz van der Does {bakker}78/1Jan Heyndricxz backer
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does {bakker}160/1Jan Heindricksz backker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Hendricksz van der Does {bakker}74/1Jan Henrixz backer
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Hendricksz van der Does {bakker}213/C34Jan Henrixz backer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does {bakker}73/1Jan Henricxzoon backers achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does {bakker}86/1Jan Henricxz backer
1588Stratenboek-05 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does {bakker}210/1Jan Henricxsoon coorncoper
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does {bakker}1900/1Jan Henricxsoon backer
1595-07-15Ondertrouw-NH-C (bruidegom)Gillis Thimansz van Vliet128/03aGiellis Tymansz van Vliet
1595-07-15Ondertrouw-NH-C (bruid)Aeltgen Jansdr van der Does128/03bAeltgen Jansdr van der Does
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jan Hendricksz van der Does {bakker}54/1Jan Henricxz van der Does
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jan Jansz van der Does {Botermarkt}96/1Johan van Tol
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does {bakker}77/1Jan Henricxz van der Does achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Hendricksz van der Does {bakker}91/1Jan Henricxz backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Jansz van der Does {brouwer}74/1Pieter Jansz van der Does achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Gillis Thimansz van Vliet88/1Gillis Tymansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Jansz van der Does {brouwer}88/2Pieter Jansz van der Does
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)88/3op 't wijfs aengeven