Perceelformulier

Perceelformulier van Botermarkt.005 (De Gulden Schenckan), (Voor: 1-6-10/591. Achter: 1-4-0/502).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0197
IdType leiden-rdl: B04705
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-076
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-086

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR005Rijn04.00369Botermarkt 5TerugVerderWAH-04Wanthuis
AL000.10Korte Korenbrugsteeg9Dwars Korenbrugsteeg 0.10TerugVerderWAH-04Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1532-06-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Catrijn Gerritsdr Boeytgen379/03Katrijn
1532-06-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Dirckgen Gerritsdr Boeytgen {vrouw van Dirck Hillebrantsz, Pieter Adriaensz}379/04Dirckgen
1532-06-11Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Gerrit Pietersz Boeytgen {verwersknecht}379/05Geryt Pietersz verwersknecht
1532-06-11Grote-Bewijzen-B (overledene)Stijntgen Claesdr {Boeytgen}379/06wijlen Stijn Claesdr
1546-08-06Wedboek-42-21 (voorspraak)David Egbertsz {voorspraak}1/01David Egbertsz
1546-08-06Wedboek-42-21 (schout)1/02Jan Thymansz schout
1546-08-06Wedboek-42-21 (beschuldigde)Havick Meesz {tinnegieter}1/03Havick Meesz
1553-02-06Inbrengboek-1540-1559 (belending)Gerrit Pietersz Boeytgen {verwersknecht}289/10Geryt Pietersz Boeytgen
1556-09-03Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Havicksz {tinnegieter}45/03Cornelis Havicxz
1556-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Havick Meesz {tinnegieter}45/05Havick Meeusz wedue
1556-09-03Huwelijksevw-B2 (bruid)Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}45/07Stintgen Baerntsdr
1556-09-03Huwelijksevw-B2 (overledene)Barent Claesz {schilder}45/09wedue van Baernt Claesz
1557-03-10Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}356/03Barbara Andriesdr weduwe van wijlen Gerryt Pietersz Boeytgen
1557-03-10Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Gerrit Pietersz Boeytgen {verwersknecht}356/04weduwe van wijlen Gerryt Pietersz Boeytgen
1557-03-10Inbrengboek-1540-1559 (koper)Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}356/06Geertruyt Jorysdr Baernt Claesz schilders weduwe
1557-03-10Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Barent Claesz {schilder}356/07Baernt Claesz schilders weduwe
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}45/1Ghertruyt Jorysdr comen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}166/1Geertgen Jorysdr in den gulden can
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}43/1Geertgen Jorisdr in den gulden can
1564-04-19Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}156/03Barbara Andriesdr Geryt Pieterszoon Boeytgens weduwe
1564-04-19Waarboek-67 C-1563 (overledene)Gerrit Pietersz Boeytgen {verwersknecht}156/04Geryt Pieterszoon Boeytgens weduwe
1564-04-19Waarboek-67 C-1563 (koper)Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}156/05Geertruyt Jorysdr weduwe wijlen Barent Claasz schilder
1564-04-19Waarboek-67 C-1563 (overledene)Barent Claesz {schilder}156/06weduwe van Barent Claasz schilder
1564-04-19Waarboek-67 C-1563 (eigenaar)Cornelis Havicksz {tinnegieter}156/08Cornelis Havicxz tinnegieter
1564-04-19Waarboek-67 C-1563 (overledene)Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}156/09Stijntgen Baerntsdr haer dochter
1564-04-19Waarboek-67 C-1563 (kind)Havick Cornelisz {Amsterdam}156/10Havick Cornelisz
1564-07-12Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Barbara Andriesdr van Eyck {Boeytgen}192/03Barbara Andriesdr, weduwe van Gerrit Pietersz Boytgen
1564-07-12Waarboek-67 C-1563 (overledene)Gerrit Pietersz Boeytgen {verwersknecht}192/04weduwe van Gerrit Pietersz Boytgen
1564-07-12Waarboek-67 C-1563 (koper)Geertruid Jorisdr {vrouw van Barent Claesz}192/05Geertruyt Jorisdr weduwe van Barent Claasz schilder
1564-07-12Waarboek-67 C-1563 (overledene)Barent Claesz {schilder}192/06weduwe van Barent Claasz schilder
1564-07-12Waarboek-67 C-1563 (vermelding)Cornelis Havicksz {tinnegieter}192/09Cornelis Havicksz tingieter haar schoonzoon
1564-07-12Waarboek-67 C-1563 (overledene)Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}192/10Stijntgen Barentsdr haar dochter
1564-10-26Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Havick Cornelisz {Amsterdam}852/03Havick
1564-10-26Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Cornelis Havicksz {tinnegieter}852/04Cornelis Havicxz tinnegieter
1564-10-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}852/05wijlen Styntgen Baerntsdr
1564-10-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Barent Claesz {schilder}852/09Baernt Claesz schilders wede
1564-10-26Grote-Bewijzen-B (testateur)Alijd Cornelisdr {vrouw van Havick Meesz}852/11Alijdt Cornelisdr Havick Meesz wede moeder van Cornelis Havickz
1564-10-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Havick Meesz {tinnegieter}852/12Havick Meesz wede
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Cornelis Havicksz {tinnegieter}120/03Cornelis Havicxz tinnegieter
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (overledene)Alijd Cornelisdr {vrouw van Havick Meesz}120/04Alijt Cornelisdr Havick Meesz tinnegieters wedue z.g. zijne moeder
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (overledene)Havick Meesz {tinnegieter}120/05Havick Meesz tinnegieters wedue
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (schuldeiser)Havick Cornelisz {Amsterdam}120/06Havick Cornelisz zijne weeskint
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (overledene)Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}120/07Christina Baerntsdr z.g. zijn moeder
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (bruid)Adriana Fransdr {vrouw van Dirck Jacobsz, van der Does, Cornelis Havicksz}120/08Adriane Franssen dochter
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (vermelding)Gerrit Willemsz {kuiper, bouwer, wijnverlater}120/19Gerrit Willemsz brouwer
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (vermelding)Gerrit Lourisz {huikenmaker}120/20Geryt Lourijsz hoyckemaecker
1565-07-01Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Adriaen Adriaensz van der Werff {de oude}120/21Adriaen Adriaenz zeemtouwer
1571-07-12Waarboek-67 D-1567 (belending)Gerrit Jansz {wantsnijder}563/08Gerryt Janszoon wantsnijder
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (belending)Havick Cornelisz {Amsterdam}567/08't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieter
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (overledene)Cornelis Havicksz {tinnegieter}567/09't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieter
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (belending)Havick Cornelisz {Amsterdam}568/09't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieter
1571-07-19Waarboek-67 D-1567 (overledene)Cornelis Havicksz {tinnegieter}568/10't weeskindt van wijlen Cornelis Havicxz thinnegieter
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Gerrit Jansz {wantsnijder}25/1Geryt Jansz lakencoper
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gerrit Jansz {wantsnijder}35/1Gerrit Jansz wantsnyder
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jannetgen IJsbrantsdr {vrouw van Willem Thimansz}36/1Willem Thymensen weduwe
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Willem Thimansz {Botermarkt}36/1aWillem Thymensen weduwe
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)41/1Marije Jansdr huurt van Geryt Jansz erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)41/2Geryt Jansz erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Gerrit Jansz {wantsnijder}41/2aGeryt Jansz erfgenamen
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Havick Joostenz {tinnegieter}194/2.4.3.1Havic Joosten tinnegieter
1578-08-21Waarboek-67 G-1578 (belending)Havick Cornelisz {Amsterdam}45/08weeskint van Cornelis Havicxz tinnegieter
1578-08-21Waarboek-67 G-1578 (overledene)Cornelis Havicksz {tinnegieter}45/09weeskint van Cornelis Havicxz tinnegieter
1578-08-23Waarboek-67 G-1578 (belending)Havick Cornelisz {Amsterdam}56/07t weeskint van Cornelis Havicxsz
1578-08-23Waarboek-67 G-1578 (overledene)Cornelis Havicksz {tinnegieter}56/08t weeskint van Cornelis Havicxsz
1578-09-12Waarboek-67 G-1578 (belending)Havick Cornelisz {Amsterdam}75/18weeskinnt van Cornelis Havicxz
1578-09-12Waarboek-67 G-1578 (overledene)Cornelis Havicksz {tinnegieter}75/19weeskinnt van Cornelis Havicxz
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Havick Joostenz {tinnegieter}11/01.2.3.0Havic Joostensz tinnegieter
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Havick Joostenz {tinnegieter}108/2.3.5.1Havic Joosstenzn
1581-05-06Waarboek-67 J-1581 (belending)Cornelis Havicksz {tinnegieter}24/18t weeskint van Cornelis Havicxz
1581-05-06Waarboek-67 J-1581 (overledene)Cornelis Havicksz {tinnegieter}24/19Cornelis Havicxz
1581-05-16Waarboek-67 H-1580 (belending)Havick Joostenz {tinnegieter}457/20t weeskindt van Cornelis Havickz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Havick Joostenz {tinnegieter}47/1Havick Joostenz thinnegieter schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriana Cornelisdr {vrouw van Havick Joostenz}47/2Adriana Cornelisdr zijne huysvrouwe mede van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joost Havicksz {Botermarkt}47/3Joost haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hadewij Havicksdr {van Campen}47/4Hadewije haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Havicksz {Botermarkt}47/5Cornelis haere kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Werbout Jansz {tinnegieter}47/6Wermbout een zoon van Jan Claess backer knecht
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Claesz {bakker}47/6aJan Claess
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Fransz Moerendael {tinnegieter}47/7Henrick Frans Heyndricksz backerszoon
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Frans Hendricksz Moerendael47/7aFrans Heyndricksz backerszoon knecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Adriaensdr {dienstmeid}47/8Annatgen Adriaensdr van Leyden 't jongwijff
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Havick Joostenz {tinnegieter}75/1Havick Joostensz tinnegieter
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Havick Joostenz {tinnegieter}180/1Havick Joostenz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Havick Joostenz {tinnegieter}71/1Havic Joostenz tinnegieter
1585Vetus-1585 (eigenaar)Havick Cornelisz {Amsterdam}75/1Havic Corneliszoons achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Havick Cornelisz {Amsterdam}84/1Havic Cornelis
1585-03-13Grote-Bewijzen-C (belending)Cornelis Havicksz {Botermarkt}122/15Cornelis Havicx
1586 naBonboek-01A (eigenaar)Havick Cornelisz {Amsterdam}80/001Havick Cornelisz huys
1586-04-01Waarboek-67 M-1584 (schuldeiser)Havick Cornelisz {Amsterdam}422/03Havick Cornelisz woonende tot Amsterdam
1586-04-01Waarboek-67 M-1584 (schuldenaar)Havick Joostenz {tinnegieter}422/04Havick Joostenz tinnegieter
1586-04-01Waarboek-67 M-1584 (verkoper)Havick Cornelisz {Amsterdam}423/03Havick Cornelisz woonende tot Amsterdam
1586-04-01Waarboek-67 M-1584 (koper)Havick Joostenz {tinnegieter}423/04Havic Joostensz tinnegieter
1588Stratenboek-05 (eigenaar)Adriana Cornelisdr {vrouw van Havick Joostenz}230/1Adriana Cornelisd
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Havick Joostenz {tinnegieter}1920/1Havick Joostenz
1598-06-26Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Cornelis Havicksz {Botermarkt}317/03Cornelis 22 jr
1598-06-26Grote-Bewijzen-C (schuldeiser)Joost Havicksz {Botermarkt}317/04Joost (is meerderjarig)
1598-06-26Grote-Bewijzen-C (overledene)Havick Joostenz {tinnegieter}317/05wijlen Havic Joostenszn tinnegieter
1598-06-26Grote-Bewijzen-C (schuldenaar)Adriana Cornelisdr {vrouw van Havick Joostenz}317/06Adriana Cornelisdr
1598-06-26Grote-Bewijzen-C (echtgenoot)Hadewij Havicksdr {van Campen}317/09Hadewi Havickdr
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Adriana Cornelisdr {vrouw van Havick Joostenz}52/1Adriaene Cornelisdr weduwe van Havick Joostensz
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Havick Joostenz {tinnegieter}52/1aweduwe van Havick Joostensz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)79/1Havic Joosten tinnegieters weduen achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Anna Oosterling {Gijs}89/1Andries Gijs zijdenlaeckencopers wed
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Andries Gijs {zijdelakenkoopman}89/1aAndries Gijs zijdenlaeckencopers wed
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)76/1Henrick Jansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Adriana Cornelisdr {vrouw van Havick Joostenz}76/2Adryaena Cornelisdochter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)76/3op t' wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Daniƫl Burchgraaf86/1Daniel d Burchgraef
1809-12-23Bonboek-01A (koper)80/992Maarten van Beerendregt
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)36/1Maarten Berendregt