Perceelformulier

Perceelformulier van Botermarkt.003 (Het Zwarte Paert), (Voor: 1-4-2/508).
Opmerkingen: 1-5-3 achterzijde Torensteeg.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0199
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-078
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-084

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR003Rijn04.00389Botermarkt 3TerugVerderWAH-04Wanthuis
AL000.06Korte Korenbrugsteeg9Dwars Korenbrugsteeg 0.6TerugVerderWAH-04Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Pelgrim Fransz {koperslager}33/1Pelgrim Fransz
1553-02-06Inbrengboek-1540-1559 (belending)Pelgrim Fransz {koperslager}289/09Pelgrom Franszoen coperslager
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Pelgrim Fransz {koperslager}43/1Pellegrum Fransen coeperslager
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Frans Corsz {schoenmaker}164/1(niet vermeld) schoenmaker
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Frans Corsz {schoenmaker}41/1Frans Corstensz
1570-09-16Waarboek-67 D-1567 (schuldeiser)Havick Cornelisz {Botermarkt}414/03Havick Cornelisz
1570-09-16Waarboek-67 D-1567 (overledene)Cornelis Havicksz {tinnegieter}414/04weeskind van Cornelis Havicxszn
1570-09-16Waarboek-67 D-1567 (overledene)Stijntgen Barentsdr {vrouw van Cornelis Havicksz}414/05Stijntgen Barentsdr beyde z.g.
1570-09-16Waarboek-67 D-1567 (schuldenaar)Frans Corsz {schoenmaker}414/08Frans Kerstantsz schoenmaker
1571-12-31Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)26/03Thiman Harcken scheepmaker wonend te Woubrugge
1571-12-31Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Catrijn Woutersdr {vrouw van Pelgrim Fransz}26/04Catharina Woutersdochter weduwe van Pellegrom Fransz koperslager
1571-12-31Waarboek-67 E-1571 (overledene)Pelgrim Fransz {koperslager}26/05weduwe van Pellegrom Fransz koperslager
1571-12-31Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Frans Corsz {schoenmaker}26/06Frans Korssenz schoenmaker
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Frans Corsz {schoenmaker}33/1Frans Korssantsz schoenmaker
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Frans Corsz {schoenmaker}34/1Frans Corssen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Trijntgen Adriaensdr {vrouw Frans Corsz}39/1Frans Corssen wed
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Frans Corsz {schoenmaker}39/1aFrans Corssen
1575-10-12Voogdenboek-A (vermelding)Dirck Adriaensz {schipper}36/02heer Dirck Adriaensz visscher
1575-10-12Voogdenboek-A (ouder)Frans Corsz {schoenmaker}36/03Frans Kerstensz
1575-10-12Voogdenboek-A (overledene)Beatrix Adriaensdr {vrouw van Frans Corsz}36/04Beatrix Adriaensdr
1575-10-12Voogdenboek-A (kind)Adriaen Fransz {schoenmaker}36/05Adriaen (oud 17 jaar)
1575-10-12Voogdenboek-A (kind)Gerrit Fransz {Botermarkt}36/06Gerijt (oud 12 jaar)
1575-10-12Voogdenboek-A (kind)Lysbeth Fransdr {Post}36/07Lijsbeth (oud 20 jaar)
1575-10-12Voogdenboek-A (kind)Marytgen Fransdr {Botermarkt}36/08Maria (oud 13 jaar)
1576-04-07Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Jacob Jansz van Cranendonck {glasverkoper}30/02aJacob Jansz
1576-04-07Ondertrouw-NH-A (bruid)Neeltgen Jansdr {vrouw van Joachim Hendricksz, Jacob Jansz}30/02bNeeltgen Jansdr
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jacob Jansz van Cranendonck {glasverkoper}107/2.1.3.2Jacob Jansz glaesvercoper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Cranendonck {glasverkoper}45/1Jacob Janss glaesvercoper schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Jansdr {vrouw van Joachim Hendricksz, Jacob Jansz}45/2Neeltgen Jacobsdr (sic) zijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jacobsz van Cranendonck45/3Jan zijnde een voorkindt geboren t' Enchusen in Noorthollant gewonnen bij eenen Geertgen eerste huisvrouwe van de voorn Jacob
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Geertgen {vrouw van Jacob Jansz}45/3aeen voorkindt gewonnen bij eenen Geertgen eerste huisvrouwe van de voorn Jacob
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Jacobsdr van Cranendonck {Verboom}45/4Geertgen kinderen bijder anderen gewonnen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen Jacobsdr van Cranendonck45/5Jannetgen kinderen bijder anderen gewonnen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joachim Jacobsz van Cranendonck45/6Joachim kinderen bijder anderen gewonnen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jaepgen Cornelisdr {dienstmeid}45/7Jaepgen Cornelisdr van Oudewater 't jongwijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans {knecht}45/8Frans uuyt Brabandt de knegt out xx (20) jaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Jansz van Cranendonck {glasverkoper}66/1Jacob Jansz glaesvercoper
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)200/1Die kinderen van Frans Corsz
1583-07-01Grachtenboek-04 (overledene)Frans Corsz {schoenmaker}200/1aDie kinderen van Frans Corsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Jansz van Delft63/1Jan Jansz botercoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Jansz van Delft77/1Jan Janszoon van Delft botercopers achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Jansz van Delft82/1Jan Jansz van Delff botercopers
1585-03-13Grote-Bewijzen-C (belending)122/16de kinderen ende erfgenamen van Frans Kerstensz schoemaker
1585-03-13Grote-Bewijzen-C (overledene)Frans Corsz {schoenmaker}122/17de kinderen ende erfgenamen van Frans Kerstensz schoemaker
1586 naBonboek-01A (eigenaar)Jan Jansz van Delft78/001Jan Jansz van Delft botercopers huys
1588Stratenboek-05 (eigenaar)Thomas Adriaensz {drapier}250/1Thomas Adriaensz
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)1940/1Int Swarte Paert
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Thomas Adriaensz {drapier}50/1Tomas Adriaensz in 't Swarte Paert
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Thomas Adriaensz {drapier}81/1Tomas Adriaenszs achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Thomas Adriaensz {drapier}87/1Tomas Adriaensz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Thomas Adriaensz {drapier}78/1Thomas Adryaens achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Thomas Adriaensz {drapier}84/1Thomas Adryaensz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)84/3op 't wijffs aengeven
1776-08-24Bonboek-01A (koper)78/992Pieter Herdingh
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)38/1Pieter Herdingh