Perceelformulier

Perceelformulier van Botermarkt.002 (De Struijs), (Voor: 1-4-0/502. Achter: 1-4-3/510).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0200
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-079
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-083

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR002Rijn04.0039Botermarkt 2TerugVerderWAH-04Wanthuis
AL000.04Korte KorenbrugsteegDwars Korenbrugsteeg 0.4TerugVerderWAH-04Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1552-01Inbrengboek-1540-1559 (belending)Claes Cornelisz {apotheker}258/07Claes Cornelisz apteker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}42/1Claes Cornelies aptecker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}163/1Claes Cornelisz [mr]
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}40/1Claes Cornelisz apthecker
1570-09-16Waarboek-67 D-1567 (belending)Claes Cornelisz {apotheker}414/09meester Claes Corneliszoon apootheecker
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Claes Cornelisz {apotheker}22/1Claes Cornelisz apothecaer
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Claes Cornelisz {apotheker}47/1Claes Cornelisz apoteecker
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Claes Cornelisz {apotheker}32/1Claes Cornelisz apteecker
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Cornelisz {apotheker}33/1Claes apteecker
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}38/1Claes, apteecker
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}31/1Mr Claes apteecker
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest32/1Jan Paetz Cornelisz van Puelgeest
1577-11-22Album-Studiosorum (vermelding)Gerrit Cornelisz Paedts van Poelgeest2/11Gerardus Cornelii Poelgeest T
1578-03-13Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Claes Cornelisz {apotheker}1073/09mr. Claes Cornelisz apteker
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest193/2.0.5Jan Paets Poelgeest
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Claesz van Eyck {apotheker}4/1.3.1.7Henrick Claesz apteeker
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest11/01.2.2.0Jan Paets van Poelgeest
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Claes Cornelisz {apotheker}11/01.2.2.4Mr Claes Cornelisz apteecker
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Claesz van Eyck {apotheker}11/01.2.2.5Henric Claesz
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerrit Cornelisz Paedts van Poelgeest11/01.2.3.1Gerrit Paetz van Poelgeest
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest108/2.3.0Jan Paets van Poelgeest
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Claesz van Eyck {apotheker}110/4.1.6.1Heynric Claeszn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Cornelisz {apotheker}44/1Meester Claes Cornelisz aptecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Huigendr44/2Geertgen Hugendr zijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Claesdr {Botermarkt}44/3Elizabeth out xxj (21) jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Claesz van Eyck {apotheker}44/4Henrick out xxj (21) jaer schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest44/5Jan Paedts van Poelgeest schutter bijden voorn meester Claes in de cost gaende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Cornelisz Paedts van Poelgeest44/6Gerrit van Poelgeest zijne broeder student bij den voorn meester Claes in de cost gaende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {Botermarkt}44/7Maritgen zuster en broeder kindtskinderen van deselve mr Claes gecomen van de zoon oude Jan Claesz ende Maritgen Cornelisdr van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Jansz {Botermarkt}44/8Henrick zuster en broeder kindtskinderen van deselve mr Claes gecomen van de zoon oude Jan Claesz ende Maritgen Cornelisdr van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Claesz {de oude}44/8ade zoon oude Jan Claesz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Marytgen Cornelisdr {vrouw van Jan Claesz}44/8bende Maritgen Cornelisdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechgen Mattheusdr {Botermarkt}44/9Aechgen mede een kindts kindt van Theus de zoon van deselve mr Claes geboren tot Haerlem
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Mattheus Claesz {Botermarkt}44/9amede een kindts kindt van Theus de zoon van deselve mr Claes geboren tot Haerlem
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes Cornelisz {apotheker}63/1Claes Cornelisz apteecker
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest64/1Jan Paetz
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerrit Cornelisz Paedts van Poelgeest65/1Gerrit van Poelgeest
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}210/1Meest[er] Claes apteeker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Claes Cornelisz {apotheker}59/1Claes Cornelis apteecker
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Cornelisz Paedts van Poelgeest60/1Jan Paets van Poelgeest
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerrit Cornelisz Paedts van Poelgeest61/1Gerrit Paets van Poelgeest
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Claes Cornelisz {apotheker}213/B06Mr Claes apthecker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}78/1meester Claes Corneliszoon apteckers achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}81/1meester Claes apteeckers
1586 naBonboek-01A (eigenaar)Claes Cornelisz {apotheker}77/001mr. Claes apothecaris huys
1588Stratenboek-05 (eigenaar)Loth Huigenz Gael260/1Loth Huigensz Gael
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Loth Huigenz Gael1950/1Loth Huigensz Gael
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)49/1Willem Pietersz backer in de Vogelstruijs
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Willemsz {kramer}82/1Jan Willemsz in De Drie Mollen achterhuys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Willemsz {kramer}86/1Jan Willemsz in de Drie Mollen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Stijntgen Joostendr {vrouw Jan Willemsz}79/1Christina Joostendochters achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)83/1Adryaen Willemsz haer swager
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Stijntgen Joostendr {vrouw Jan Willemsz}83/2Crystyna Joosten
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)83/3op Cristyaes aengeven
1803-04-30Bonboek-01A (koper)77/992Fredrick Leenhouwer
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)39/1Fredrik Leenhouwer