Perceelformulier

Perceelformulier van Warmoesmarkt.017 (Drie Candelaren), (Voor: 1-6-7/583).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0273
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-034
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-052

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR017RijnWarmoesmarkt 17TerugVerderWAH-01bWanthuis
AR000.17StadstorensteegStadstorensteeg 0.17TerugVerderWAH-01bWanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Cors Jacobsz {schoenmaker}22/1Kors Jacobsz
1548-01-18Inbrengboek-1540-1559 (belending)Cors Jacobsz {schoenmaker}160/08Kerstant Jacopsz schoemaicker
1549-01-16Inbrengboek-1540-1559 (belending)Cors Jacobsz {schoenmaker}179/08Kerstant Jacopsz schoemaicker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Cors Jacobsz {schoenmaker}30/1Cors Jacopsz schoemacker
1558-12-05Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Anthonis Gillisz {schoolmeester}387/03Meester Anthonis Gillisz scrijver
1558-12-05Inbrengboek-1540-1559 (begunstigde)387/04de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemaker
1558-12-05Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Cors Jacobsz {schoenmaker}387/05de erfgenamen van Kors Jacopsz schoemaker
1558-12-05Inbrengboek-1540-1559 (koper)Frans Corsz {schoenmaker}387/06Frans Korsz schoemaicker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch151/1Jan Korsz
1562-01-20Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cors Jansz van der Morsch820/03Kors
1562-01-20Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Trijntgen Jansdr van der Morsch820/04Katerina
1562-01-20Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Jan Corsz van der Morsch820/05Jan Kerstantsz coperslager
1562-01-20Grote-Bewijzen-B (overledene)Trijntgen Claesdr {van der Morsch}820/06wijlen Katherina Claesdr
1562-01-22Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Jan Corsz van der Morsch87/03Jan Corstensz
1562-01-22Huwelijksevw-B2 (bruid)Neeltgen Franckendr Cock87/06Neeltgen Vranckendr
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch28/1Jan Korsz
1572-02-28Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Corsz van der Morsch50/07Jan Korss coperslager fugitive
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch13/1Jan Korssen coperslager
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch21/1Jan Korstantsz cooperslagher
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch23/1Jan Corssen
1575-05-01Rijckhuisen (vermelding)Jan Corsz van der Morsch89/3Jan Kerstantsz van der Morsch koperslager
1575-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Corsz van der Morsch515/07Jan Korstantsz cooperslager
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch28/1Jan Corssen, coperslager
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch230/1Jan Korssenz coperslager
1576-01-27Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Corsz van der Morsch638/05Jan Corssen coperslager
1578-03-19Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan Corsz van der Morsch491/06Jan Kerstansz coperslager
1578-03-19Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan Corsz van der Morsch492/07Jan Corssen coperslager
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Cors Jansz van der Morsch193/1.1.1.7Kors Jansz cooperslager
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Cors Jansz van der Morsch3/1.1.1.7Kors Jansz cooperslager
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Cors Jansz van der Morsch11/01.1.4.4Cors Jansz cooperslager
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Cors Jansz van der Morsch111/4.2.3.4Cors Janszn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch28/1Jan Corss coperslager
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Franckendr Cock28/2Neeltgen Vranckendr zijne huisvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cors Jansz van der Morsch28/3Cors out xxiij (23) jaeren schutter beyde des voorsc Jan Corsz voorkinderen gewonnen bij Trijn Claesdr zijne voorhuisvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr van der Morsch28/4Trijntgen beyde des voorscr Jan Corsz voorkinderen gewonnen bij Trijn Claesdr zijne voorhuisvr(ou)we
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Trijntgen Claesdr {van der Morsch}28/4aTrijn Claesdr zijne voorhuisvr(ou)we
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch36/1Jan Corsz coperslager
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cors Jansz van der Morsch37/1Cors ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr van der Morsch38/1Tryntgen zijn voorkinderen
1583-05-17Waarboek-67 K-1582 (belending)Jan Corsz van der Morsch222/10Jan Corstensz cooperslager
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch37/1Jan Korssen coperslager
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Trijntgen Jansdr van der Morsch38/1Tryntgen Jan Korssens kinderen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cors Jansz van der Morsch39/1Kors Jan Korssens kinderen
1583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch90/1Jan Corsz cooperslager
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Corsz van der Morsch213/C33Jan Kerstantsz van den Mors
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch34/1Jan Korssen van der Mersch coperslager
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch51/1Jan Korss coperslagers achterhuys
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch1250/1Jan Corssen
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Cors Jansz van der Morsch35/1Cors Jansz van der Morsch
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch36/1Jan Corstantsz van der Mersch veertich
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cors Jansz van der Morsch34/1Cors Jansz van der Mersch
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cors Jansz van der Morsch52/1Cors Janss van der Merschen achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jannetgen Gijsbrechtsdr van der Does34/1Cors Jansz van der Mersch wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Cors Jansz van der Morsch34/1aCors Jansz van der Mersch wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jannetgen Gijsbrechtsdr van der Does52/1Cornelis Jansz weduen achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Cors Jansz van der Morsch52/1aCornelis Jansz weduen achterhuis