Perceelformulier

Perceelformulier van Warmoesmarkt.017 (Drie Candelaren), (Voor: 1-6-7/583).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.

Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR017RijnWarmoesmarkt 17TerugVerderWAH-01bWanthuis
AR000.17StadstorensteegStadstorensteeg 0.17TerugVerderWAH-01bWanthuis

Personen in Percelen
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)30/1Cors Jacopsz schoemacker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch151/1Jan Korsz
1572-02-28Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Corsz van der Morsch50/07Jan Korss coperslager fugitive
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch13/1Jan Korssen coperslager
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch21/1Jan Korstantsz cooperslagher
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch23/1Jan Corssen
1575-05-01Rijckhuisen (vermelding)Jan Corsz van der Morsch89/3Jan Kerstantsz van der Morsch koperslager
1575-05-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Corsz van der Morsch515/07Jan Korstantsz cooperslager
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch28/1Jan Corssen, coperslager
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch230/1Jan Korssenz coperslager
1576-01-27Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Corsz van der Morsch638/05Jan Corssen coperslager
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Cors Jansz van der Morsch193/1.1.1.7Kors Jansz cooperslager
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Cors Jansz van der Morsch3/1.1.1.7Kors Jansz cooperslager
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Cors Jansz van der Morsch11/01.1.4.4Cors Jansz cooperslager
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch28/1Jan Corss coperslager
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Franckendr Cock28/2Neeltgen Vranckendr zijne huisvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cors Jansz van der Morsch28/3Cors out xxiij (23) jaeren schutter beyde des voorsc Jan Corsz voorkinderen gewonnen bij Trijn Claesdr zijne voorhuisvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr van der Morsch28/4Trijntgen beyde des voorscr Jan Corsz voorkinderen gewonnen bij Trijn Claesdr zijne voorhuisvr(ou)we
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Trijntgen Claesdr {van der Morsch}28/4aTrijn Claesdr zijne voorhuisvr(ou)we
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch36/36Jan Corsz coperslager
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cors Jansz van der Morsch37/37Cors ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Jansdr van der Morsch38/38Tryntgen zijn voorkinderen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Corsz van der Morsch37/1Jan Korssen coperslager
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Trijntgen Jansdr van der Morsch38/1Tryntgen Jan Korssens kinderen
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cors Jansz van der Morsch39/1Kors Jan Korssens kinderen
1583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch90/1Jan Corsz cooperslager
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Corsz van der Morsch213/C33Jan Kerstantsz van den Mors
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch34/1Jan Korssen van der Mersch coperslager
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch51/1Jan Korss coperslagers achterhuys
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jan Corsz van der Morsch1250/1Jan Corssen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cors Jansz van der Morsch34/1Cors Jansz van der Mersch
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cors Jansz van der Morsch52/1Cors Janss van der Merschen achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Cors Jansz van der Morsch34/1Cors Jansz van der Mersch wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Cors Jansz van der Morsch34/1aCors Jansz van der Mersch wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)52/1Cornelis Jansz weduen achterhuis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Cors Jansz van der Morsch52/1aCornelis Jansz weduen achterhuis