Perceelformulier

Perceelformulier van Warmoesmarkt.019 (De Appelboom), (Voor: 1-5-7/552).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0275
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-036
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-050

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR019RijnWarmoesmarkt 19TerugVerderWAH-01bWanthuis
AR000.13StadstorensteegStadstorensteeg 0.13TerugVerderWAH-01bWanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1519-07-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Pelgrim Fransz {koperslager}70/03Pelgrom
1519-07-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Lucas Fransz {schoenmaker}70/04Lucas
1519-07-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Adriaen Fransz {Warmoesmarkt}70/05Adriaen
1519-07-29Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marie Fransdr {Warmoesmarkt}70/06Marie
1519-07-29Grote-Bewijzen-B (overledene)Frans Pelgrimsz {Warmoesmarkt}70/07wijlen Frans Pelgroms
1519-07-29Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Marie Luitendr {vrouw van Frans Pelgrimsz}70/08Marie Luytges
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}24/1Gerijt Pelgrims zoon
1548-01-18Inbrengboek-1540-1559 (belending)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}160/07Geryt Pelgrumsz coperslager
1549-01-16Inbrengboek-1540-1559 (belending)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}179/07Geryt Pelgrimsz coperslager
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}32/1Gheryt Pellegrumsz coeperslager
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}153/1Gerryt Pelgremsz
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}30/1Gerrit Pelgrimsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Eleman Gerritsz {koperslager}22/1Eleman Gherrit cooperslagher
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Aechte Gerritsdr {Vismarkt}25/1Aechte Gerritsd
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Gerritgen Duven {Warmoesmarkt}30/1Gerritgen Duven huurt van Eleman Gerijtsz, coperslager
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Eleman Gerritsz {koperslager}30/2Eleman Gerijtsz coperslager
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Eleman Gerritsz {koperslager}19/1Eeleman Gerytsz coperslager
1578-03-19Waarboek-67 F-1576 (belending)491/07d’erfgenamen van Gerrit Pelgromsz in zijn leven coperslager
1578-03-19Waarboek-67 F-1576 (overledene)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}491/08d’erfgenamen van Gerrit Pelgromsz in zijn leven coperslager
1578-03-19Waarboek-67 F-1576 (belending)492/08die erffgenamen van Gerrit Pelgromsz in zijn leven coperslager
1578-03-19Waarboek-67 F-1576 (overledene)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}492/09die erffgenamen van Gerrit Pelgromsz in zijn leven coperslager
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Eleman Gerritsz {koperslager}193/1.3.2.1Eleman Gerritsz cooperslager
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Eleman Gerritsz {koperslager}11/01.2.1.1Eeleman Gerritsz coperslager
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Steven Gerritsz {grootwerker}113/03Steven Gerritsz grootwercker
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Abraham Gerritsz {koperslager}113/04Abraham Gerritsz coperslaeger
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Dirckgen Gerritsdr {Warmoesmarkt}113/05Dirckgen Gerritsdr
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)113/06Jan Willemsz messemaecker
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (verkoper)113/07Erckien Cornelisdr dochter van Aechte
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (overledene)Aechte Gerritsdr {Vismarkt}113/08Aechte Gerritsdr haeren zuster
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (overledene)Gerrit Pelgrimsz {koperslager, de jonge}113/09Gerrit Pelgromsz in zijn leven mede coperslager
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (koper)Eleman Gerritsz {koperslager}113/10Eleman Gerritsz coperslaeger haerluyder broeder
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Steven Gerritsz {grootwerker}114/03Steven Gerritsz grootwercker
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Abraham Gerritsz {koperslager}114/04Abraham Gerritsz coperslaeger
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Dirckgen Gerritsdr {Warmoesmarkt}114/05Dirckgen Gerritsdr
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (echtgenoot)114/06Jan Willemsz messemaecker
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)114/07Ercgen Cornelisdr dochter van
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (overledene)Aechte Gerritsdr {Vismarkt}114/08Aechte Gerritsdr haerluyder zuster
1580-06-06Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Eleman Gerritsz {koperslager}114/09Eleman Gerritsz coperslaeger
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Fransdr {vrouw van Eleman Gerritsz}30/1Marytgen Fransdr wed v Eleman Gerrytsz coperslager
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Eleman Gerritsz {koperslager}30/1awed v Eleman Gerrytsz coperslager
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Elemansdr {Warmoesmarkt}30/2Annatgen kinderen van de voorn(oemde) weduwe gewonnen bij Eleman voorsc
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerrit Elemansz {Warmoesmarkt}30/3Gerryt kinderen van de voorn(oemde) weduwe gewonnen bij Eleman voorsc
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Elemansdr {Warmoesmarkt}30/4Aeltgen kinderen van de voorn(oemde) weduwe gewonnen bij Eleman voorsc
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Elemansdr {Warmoesmarkt}30/5Elizabeth kinderen van de voorn(oemde) weduwe gewonnen bij Eleman voorsc
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Elemansdr {Warmoesmarkt}30/6Geertgen kinderen van de voorn(oemde) weduwe gewonnen bij Eleman voorsc
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirckgen Gerritsdr {Warmoesmarkt}30/7Dirckgen Gerritsdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Maerten Fransz {kousenmaker}31/1Maerten Fransz kousmaecker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Gillisdr {Warmoesmarkt}31/2Mariken Jelisdr zijne huisvrouwe
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Marytgen Fransdr {vrouw van Eleman Gerritsz}40/1Marytgen Franszdr Eeleman Gerritsz weduwe
1581-12Kerven-1581 (overledene)Eleman Gerritsz {koperslager}40/1aEeleman Gerritsz weduwe
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Dirckgen Gerritsdr {Warmoesmarkt}41/1Dircgen Gerritsdr haer mans zuster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Maerten Fransz {kousenmaker}42/1In 't zelve huys Maerten Fransz kousmaecker van Gendt
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Marytgen Fransdr {vrouw van Eleman Gerritsz}60/03Maritgen Florisdr Eeleman Geritsz coperslagers wedue
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (overledene)Eleman Gerritsz {koperslager}60/04Eeleman Geritsz coperslagers wedue
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Gerrit Elemansz {Warmoesmarkt}60/05weeskint Gerit
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Annetgen Elemansdr {Warmoesmarkt}60/06weeskint Anna
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Aeltgen Elemansdr {Warmoesmarkt}60/07weeskint Alijdt
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Elisabeth Elemansdr {Warmoesmarkt}60/08weeskint Elizabeth
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Geertgen Elemansdr {Warmoesmarkt}60/09weeskint Geertruijt
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}60/11Jacob Henrixz schipper
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)Symon Jansz van der Mije {chirurgijn}60/13Mester Symon Jansz chirurgijn poorter
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)60/14de man Aerntsz poorter
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (begunstigde)60/15Ette Geritsdr t'Aemstelredamme achterwesen
1582-12-08Waarboek-67 L-1584 (bewoner)Maerten Fransz {kousenmaker}60/16Martijn Fransz cousmaecker
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Steven Gerritsz {grootwerker}62/03Steffen Geritsz grootwercker
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Abraham Gerritsz {koperslager}62/04Abraham Geritsz cooperslager
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (kind)Gerrit Elemansz {Warmoesmarkt}62/05Gerit (12)
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (kind)Annetgen Elemansdr {Warmoesmarkt}62/06Anna 14 naergelaten weeskind
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (kind)Aeltgen Elemansdr {Warmoesmarkt}62/07Alijdt 7 naergelaten weeskind
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (kind)Elisabeth Elemansdr {Warmoesmarkt}62/08Elysabet 4 naergelaten weeskind
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (kind)Geertgen Elemansdr {Warmoesmarkt}62/09Geertruyt 2 jaren naergelaten weeskind
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (overledene)Eleman Gerritsz {koperslager}62/10aEeleman Geritsz coperslager
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (ouder)Marytgen Fransdr {vrouw van Eleman Gerritsz}62/11Marigen Florisdr
1583-06-04Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}62/15Jacob Henderijxz schipper
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}41/1Jacop Henrixz schipper
1583-07-26Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)333/03Ette Reyersdr woonende tot Amsterdam
1583-07-26Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}333/04Jacop Heyndricxz schipper
1583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}70/1Jacop Heindrickxz schipper
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Marytgen Fransdr {vrouw van Eleman Gerritsz}48/03Marytgen Florysdr wedue van Eelman Gerytszoon coperslager
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (overledene)Eleman Gerritsz {koperslager}48/04wedue van Eelman Gerytszoon coperslager
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Gerrit Elemansz {Warmoesmarkt}48/06naergelaten weeskint Gerrit
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Annetgen Elemansdr {Warmoesmarkt}48/07naergelaten weeskint Anna
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Aeltgen Elemansdr {Warmoesmarkt}48/08naergelaten weeskint Alijdt
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Elisabeth Elemansdr {Warmoesmarkt}48/09naergelaten weeskint Elisabeth
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (verkoper)Geertgen Elemansdr {Warmoesmarkt}48/10naergelaten weeskint Geertruyt
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (gemachtigde)Steven Gerritsz {grootwerker}48/12Steffen Gerritsz grootwercker
1584-02-25Waarboek-67 L-1584 (koper)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}48/14Jacob Henricsz schipper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}36/1Jacob Henricxz schipper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}49/1Jacob Henricxzoon schippers achterhuys
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}1270/1Jacob Henricxsoon
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}38/1Jacob Henricxz Schipper appelcoper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}36/1Jacop Henricxz schipper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}50/1Jacob Henricxz schippers achterhuys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}36/1Jacob Henricxz Coppen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)36/3op wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jacob Hendricksz Coppen {schuitenvaarder}50/1Jacop Hendricxz Coppen achterhuis
1607 naBonboek-01A (eigenaar)52/001Dirck Jacobsz Spruytenboom
1775-02-16Bonboek-01A (koper)52/992Hendrik Coster nu op Maria van der Kreek
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)53/1Maria van der Kreek de wed. H. Koster