Perceelformulier

Perceelformulier van Botermarkt.017 (Sint Jan), (Voor: 1-6-0/565).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0307
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WAH-100

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR017Rijn04.0018Botermarkt 17TerugVerderWAH-05Wanthuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Jan Jansz van Rouanen57/1Jan Jansz goutsmit
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Jansz van Rouanen178/1Jan Jansz goudsmid
1562-03-04Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Jansz van Rouanen154/13Jan Janss goudtsmit
1563-04-28Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Jansz van Rouanen328/07Jan Jansz goudtsmit
1564TiendePenning-1564 (eigenaar)Jan Jansz van Rouanen55/1Jan Jansz goudsmid
1570-09-05Grote-Bewijzen-B (belending)Jan Jansz van Rouanen902/14Jan Jansz goutsmidt
1571-11-23Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Jansz van Rouanen7/06Jan Jorisz goutsmit
1572-07-17Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Jansz van Rouanen128/06Jan Jansz zuvelcoper
1573-04-10Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Jansz van Rouanen199/06Jan Jansz goutsmit
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Jan Jansz van Rouanen48/1Jan Jansz goudtsmit
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Jan Jansz van Rouanen46/1Jan Janssen goutsmit
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Allert Willemsz van Sassenheim504/03Allert Willemsz van Sassem veertigraad
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Geertruid Arentsdr {Cock, van Sassenheim}504/04Geertruyt Arentsdr (vrouw van Allert Willemsz)
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}504/05Cornelis Cornelisz van Rouanen
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (overledene)Jan Jansz van Rouanen504/06Jan Jansz van Rouanen goudsmid (hun oom)
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (koper)Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}504/07Maritgen Jacobsdr weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (overledene)Maerten Jansz van Sonnevelt {de oude}504/08weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Allert Willemsz van Sassenheim505/03Allert Willemsz van Sassem veertigraad
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Geertruid Arentsdr {Cock, van Sassenheim}505/04Geertruyt Arentsdr (vrouw van Allert Willemsz)
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (schuldeiser)Cornelis Cornelisz van Rouanen {de oude}505/05Cornelis Cornelisz van Rouanen
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (schuldenaar)Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}505/06Maritgen Jacobsdr weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt
1575-05-13Waarboek-67 E-1571 (overledene)Maerten Jansz van Sonnevelt {de oude}505/07weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt
1575-05-24Waarboek-67 E-1571 (echtgenoot)Andries Jansz Heynoom {bierdrager}521/03Andries Jansz Heynoom
1575-05-24Waarboek-67 E-1571 (verkoper)Volckgen Jansdr {koopvrouw}521/04Volckgen Jansdr weduwe van Jan Jansz van Rouanen goudsmid
1575-05-24Waarboek-67 E-1571 (overledene)Jan Jansz van Rouanen521/05weduwe van Jan Jansz van Rouanen goudsmid
1575-05-24Waarboek-67 E-1571 (koper)Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}521/06Maritgen Jacobsdr weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt
1575-05-24Waarboek-67 E-1571 (overledene)Maerten Jansz van Sonnevelt {de oude}521/07weduwe van Maarten Jansz van Zonnevelt
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)53/1Jan Jacobs huurt van Marijtghen van Sonnevelt
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}53/2Marijtghen van Sonnevelt
1578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)Jan Maertensz van Sonnevelt194/2.3.2.0Jan Maertensz van Zonnevelt
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Maertensz van Sonnevelt5/2.3.2.0Jan Maertensz van Zonnevelt
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Maertensz van Sonnevelt12/01.2.4.4Jan Maertnsz van Zonnevelt
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Maertensz van Sonnevelt41/1.2.1.0Jan van Sonnevelt
1579-10-02Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Jan Maertensz van Sonnevelt84/10aJan Maertens van Zonnevelt
1579-10-02Ondertrouw-NH-A (bruid)Geertruid Adriaensdr van Crimpen84/10bGeertruid Adriaensdr van Crimpen
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Jan Maertensz van Sonnevelt107/2.1.5.0Jan van Zonnevelt
1581-04-05Waarboek-67 K-1582 (belending)Jan Maertensz van Sonnevelt149/09Jan van Zonnevelt laickencoper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Maertensz van Sonnevelt58/1Jan van Sonnevelt Maertensz laeckenbereider schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertruid Adriaensdr van Crimpen58/2Geertgen van Crimpen Adriaenss zijne huysvrouwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Maerten Jansz van Sonnevelt {de jonge}58/3Maerten haer kindt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Grietgen Barentsdr van Ulsen58/4Grietgen Baerntsdr van Ulsen 't jongwijff
1581-11-06Waarboek-67 J-1581 (belending)Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}85/10Marye van Zonnevelt
1581-11-06Waarboek-67 J-1581 (belending)Marytgen Jacobsdr {van Sonnevelt}86/10Marye van Zonnevelt
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Maertensz van Sonnevelt92/1Jan van Sonnevelt Maertensz
1582-02-03Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)Pietergen Gijsbrechtsdr den Oosterling256/05Pietertgen Gysbertsdr out omtr elf jaren naergelaten weeskint van Gysbert Cornelisz den Oosterling ende Pietertgen Wynaertsdr
1582-02-03Waarboek-67 J-1581 (overledene)Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling256/06Gysbert Cornelisz den Oosterling
1582-02-03Waarboek-67 J-1581 (overledene)Pietergen Wijnaertsdr {den Oosterling}256/07Pietertgen Wynaertsdr
1582-02-03Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt256/08Johan van Zonnevelt Matynsz
1582-02-03Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Jaepgen Dircksdr {van Crimpen}256/09Jacoba Dircx dochter weduwe van Adriaens van Crympen Adriaens zoon
1582-02-03Waarboek-67 J-1581 (overledene)Adriaen Adriaensz van Crimpen256/10weduwe van Adriaens van Crympen Adriaens zoon
1582-07-31Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Jan Maertensz van Sonnevelt2/03Jan van Sonnevelt Maertensz laeckebereider
1582-07-31Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Goolte Dircksdr den Oosterling2/06Goolgen Dirckdr den Oostelingsdr
1582-08-21Waarboek-67 K-1582 (belending)Jan Maertensz van Sonnevelt1/08Jan van Zonnevelt
1583-07-05Waarboek-67 K-1582 (belending)Jan Maertensz van Sonnevelt309/12Jan van Zonnevelt Maertensz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Maertensz van Sonnevelt89/1Jan van Zonnevelt Maertensz
1583-11-26Waarboek-67 K-1582 (belending)Jan Maertensz van Sonnevelt450/13Jan van Sonnevelt Maertijnsz
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (schuldeiser)Grietgen Claesdr Gool57/03Margriete Chool Claesdr oudt 11 jaere
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (overledene)Claes Dircksz Gool57/04weeskindt van Claes Dirxz Chool
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (overledene)Agnietgen Jansdr van Egmont57/05weeskindt van Agniete Jansdr
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt57/11Jan van Zonnevelt Martijnszoon poorter
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Joost Maertensz van Sonnevelt57/12Joost van Zonnevelt Martijnszoon poorter
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Aechgen Maertensdr van Sonnevelt57/13Aechte van Zonnevelt Martijnsdr poorteresse
1584-03-09Waarboek-67 L-1584 (schuldenaar)Gerrit Dircksz den Oosterling57/15Gerit Dircxz Oosterlyng poorter
1584-07-09Grachtenboek-05 (eigenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt130/1Jan van Sonnevelt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt98/1Jan van Zonnevelts dat hij zelffs bewoont
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt1800/1Jan van Sonnevelt
1593-02-18Crim-Vonnisboek-03 (overledene)Annetgen Baltensdr van Bancken57/03Annetgen Balthensdr (11 jaar)
1593-02-18Crim-Vonnisboek-03 (aanvrager)Balten Jansz van Bancken57/04Balthen Janszn van Banchem schout van Katwijk
1593-02-18Crim-Vonnisboek-03 (eigenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt57/05Jan Maertensz van Zonnevelt laeckencoper
1597-02-21Rijckhuisen (vermelding)Jan Maertensz van Sonnevelt100/1Jan Maertensz van Sonnevelt
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Jan Maertensz van Sonnevelt63/1Jan van Zonnevelt laeckencoper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt104/1Jan van Sonnevelt laeckencoper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Maertensz van Sonnevelt100/1Jan van Sonnevelt