Perceelformulier

Perceelformulier van Breestraat.161.2, (Voor: 2-3-6/863. Links: 13-9-6/5195).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0236
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-038
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WOH-104
IdType leiden-sv: L007

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR161.2Breestraat04.0276Breestraat 161.2TerugVerderWOH-04aWolhuis
RR002BoomgaardBoomgaardsteeg 2TerugVerderWOH-04aWolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1522-02-07Rijckhuisen (vermelding)Willem Jacob Willemsz52/1Willem Jacob Willemsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Mattheus Jansz van Berendrecht III30/1Matheus van Berendrecht
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Pouwelsdr {vrouw van Willem Jacobsz}30/2Willem Jacob's wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Willem Jacob Willemsz30/2aWillem Jacob's wedewy
1560-10-14Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Alijd Pouwelsdr {vrouw van Willem Jacobsz}81/03Alijdt Pouwelsdr weduwe van Willem Jacobsz
1560-10-14Waarboek-67 A-1560 (overledene)Willem Jacob Willemsz81/04weduwe van Willem Jacobsz
1560-10-14Waarboek-67 A-1560 (koper)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam81/07Arent Gerrit Ewoutsz
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam250/1Aernt Gerrit Eeuwoutsz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)250/2Foy Jacobsz kinderen
1566-12-12Waarboek-67 C-1563 (belending)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam595/07Aernt Geryt Eewoutsz
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam20/1Arent Gerryt Euwoutsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam29/1Arent Gherrit Ewoutsz
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam20/1Arent Gerrit Eewoutsz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}85/1Aerent Geeryts weduwe
1574-08-07Volkstelling-1574 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam85/1aAerent Geeryts weduwe
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}29/1Arent Gerijtsz wed
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam29/1aArent Gerijtsz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}13/1Gerytgen de wedue van Aernt Gerytsz
1576GedwongenLening-1576 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam13/1ade wedue van Aernt Gerytsz
1576-02-15Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Annetgen Jansdr van Leeuwen3/04Annatgen van Leuwen Jansdr
1576-02-15Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Jan Huigenz van Leeuwen3/05Jan Huygensz
1576-02-15Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Grietgen Huigendr {}3/06Grietgen Huygensdr
1576-02-15Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}3/07Gerritgen Jansdr wedue van wijlen Arent Gerrit Ewoutsz
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}12/03.1.4.4Een voor Gerritgen Arent Gerritsz weduwe
1578-10-25Aflezingsboek-E (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam12/03.1.4.4aArent Gerritsz weduwe
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}50/1Gerritgen Jansdr Arent Gerritsz wed
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam50/1aArent Gerritsz wed
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Arent Gerritsz van Dam50/2Cornelis Arentz ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Duifgen Arent Gerritsdr van Dam50/3Duyfgen Arensdr ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de jonge}50/4Neeltgen haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Quirijnsdr van Strijen50/5Catharyna Quirinusdr haer nichge costgangster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Hendricksdr {dienstmaagd}50/6Geertgen Henricxsdr dienstmaecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Matthijsz {voller}51/1Pieter Thysz volre
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Engeltgen Pietersdr {vrouw van Pieter Matthijsz}51/2Engeltgen Pietersdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Pietersz {Breestraat}51/3Pieter Pietersz haer beyde zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}46/1Geertgen Jansdr weduwe van Aernt Gerritsz
1581-12Kerven-1581 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam46/1aweduwe van Aernt Gerritsz
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Cornelis Arent Gerritsz van Dam47/1ten zelven huyse Cornelis
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Duifgen Arent Gerritsdr van Dam48/1Duyfgen ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Neeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de jonge}49/1Neeltgen haer kinderen elck 10 tsamen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Trijntgen Quirijnsdr van Strijen50/1noch aldaer Catryn Quyryn Claes Garbrandszzdr
1583-05-27Waarboek-67 K-1582 (belending)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}232/06weduwe van Aernt Geryt Eeuwoutsz
1583-05-27Waarboek-67 K-1582 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam232/07weduwe van Aernt Geryt Eeuwoutsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}47/1Geertgen Jans wedue van Aernt Gerytsz
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam47/1awedue van Aernt Gerytsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Cornelis Arent Gerritsz van Dam48/1Cornelis Aerntsz haer zoon
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Duifgen Arent Gerritsdr van Dam49/1Duyfgen Aernt Getytsz'sdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Neeltgen Arent Gerritsdr van Dam {de jonge}50/1Neeltgen Aernt Gerytsz'sdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Trijntgen Quirijnsdr van Strijen51/1Catryn Quyryn Claes Garbrantsz[szoon]'sdr
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}213/C23Gerytgen Quartelaers Aernt Gerytsz wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam213/C23aAernt Gerytsz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Grietgen Huigendr Hopkoper {de Bije}213/C24Grietgen Huygen Pieter Joosten wedue
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (overledene)Pieter Joostenz de Bije213/C24aPieter Joostenz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}34/1Gerytgen Jansdr Arent Gerytsz wed
1585Vetus-1585 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam34/1aArent Gerytsz wed
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}87/1Grietgen Jansdr Arent Gerit Ewoutsz wed
1585Vetus-1585 (overledene)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam87/1aArent Gerit Ewoutsz wed
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Gerritgen Jansdr Quartelaer {van Dam}550/1Geritgen Quartelaers erfgenamen
1596Gerechtsdagboek-D (lantaarn)Arent Gerrit Ewoutsz van Dam267/07Opten houc vande Bogaert aende Bredestraet aen Aernt Gerritzoons huijs
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick van Sergans {wolkoper}35/1Henrick Sergans coopman van wolle
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Willem Willemsz Ouwelant104/1Willem Willemsz Ouwelant
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick van Sergans {wolkoper}38/1Henrick Sergansz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)104/1Maerten Avegaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick van Sergans {wolkoper}104/2Henrick Serjans