Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.019 (Sint Jacobs gasthuis), (Voor: 5-2-0/1946).
Opmerkingen: Aan de kant van de Boogaardsteeg: 1-7-0.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR019Steenschuur04.0258Steenschuur 19TerugVerderWOH-05aWolhuis
AL015BoomgaardBoomgaardsteeg 15TerugVerderWOH-05aWolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1537-08-27Huwelijksevw-B1 (belending)124/13St. Jacobsgasthuis
1547-02-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz}146/07Lijsbet Dircxdr Egbert Adriaensz volres wedue
1547-02-12Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Egbert Adriaensz {voller}146/08Egbert Adriaensz volres wedue
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)46/1Sint Jacops Ghasthuys
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz}69/1Liesbedt Dircxsdr Egbert Arentsz wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Egbert Adriaensz {voller}69/1aEgbert Arentsz wedewy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)266/1Sint Jacobsgasthuis
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz}289/1Lysbeth Dircxdr weduwe van Egbert Arentsz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Egbert Adriaensz {voller}289/1aweduwe van Egbert Arentsz
1562-12-23Waarboek-67 B-1562 (belending)Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz}233/06Lijsbeth Dircxdr Egbert Adriaensz weduwe
1562-12-23Waarboek-67 B-1562 (overledene)Egbert Adriaensz {voller}233/07Egbert Adriaensz weduwe
1563-11-08Waarboek-67 C-1563 (belending)Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz}55/06Lijsbeth Dircxdr Egbert Adriaensz wedue
1563-11-08Waarboek-67 C-1563 (overledene)Egbert Adriaensz {voller}55/07Egbert Adriaensz wedue
1565-01-10Waarboek-67 C-1563 (belending)271/07Sinct Jacobsgasthuys
1565-03-27Waarboek-67 C-1563 (belending)312/14de schuyr van Sinct Jacobsgasthuys
1565-03-27Waarboek-67 C-1563 (belending)Lysbeth Dircksdr {vrouw van Egbert Adriaensz}312/15Lijsbeth Egbertsdr
1571-03-24Waarboek-67 D-1567 (belending)498/07't voors gasthuys
1571-08-18Waarboek-67 D-1567 (belending)587/09Sint Jacobsgasthuys
1579-12-10Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Maerten Quirijnsz {linnenwever}433/03Maerten Quirijnsz linnenwever
1579-12-10Waarboek-67 G-1578 (koper)Marytgen Egbertsdr {kloosterzuster}433/04Marytgen Egbertsdr
1579-12-10Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Jan Egbertsz Boon433/05Jan Egbertsz Boon
1580-07-11Waarboek-67 H-1580 (belending)145/07zeecker huysken aencomende 't voorsz. gasthuys
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Baeckelaer {baaiwever}56/1Jan Baeckelaer baywever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mayken Tinnermans {Baeckelaer}56/2Mayken Tinnermans zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Susanna Jansdr Baeckelaer56/3Susanna ende
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ritsaert Jansz Baeckelaer56/4Ritsaert haer beyde kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Reyersz {snijder}79/1Frans Reyersz cleermaker
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hillegond Jansdr {vrouw van Frans Reyersz}79/2Hillegont Jansdr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)79/2zidem ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Reyersz {garenzieder, snijder}79/3Cornelis Reyersz zijn broeder
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Frans Reyersz {snijder}73/73Frans Reyersz cleermaecker
1582-05-02Waarboek-67 J-1581 (belending)278/05een huysken behoorende aen 't gasthuys van St Jacobs
1582-09-10Waarboek-67 K-1582 (belending)Marytgen Egbertsdr {kloosterzuster}15/10Maritgen Egbertsdr
1582-11-07Waarboek-67 K-1582 (belending)48/05Huysken behorende aen St Jacobs Gasthuys
1583-06-09Grachtenboek-14 (eigenaar)80/1Sint Jacops Gasthuis
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Frans Reyersz {snijder}81/1Frans Reyersz cleermaecker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Reyersz {snijder}52/1De huysinge van de Stadt 't welck de Vlaemsche vercoophalle es/Frans Reyers
1585Vetus-1585 (eigenaar)Frans Reyersz {snijder}53/1t stadtshuysken bij Frans Reyers bewoont
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Egbertsdr {kloosterzuster}79/1Maritgen Egbertsdr
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)880/1S Jacobs gasthuis
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)54/1Des Stadts Loyhalle/des Stadts huysinge bewesten de voors Loyhalle
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)89/1Cornelis Symonsz turffdrager
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)90/1Dirck Dircxz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)90/2Cornelis Symonsz turfdragers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)90/3op 't volckx aengeven