Perceelformulier

Perceelformulier van Langebrug.060.1 (De drie coningen), (Voor: 3-2-9/1216. Achter: 3-10-0/1444. Rechts: 7-3-0/2731).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL060.1Vollersgracht (Langebrug)Langebrug 60.1TerugVerderWOH-06Wolhuis
AB00GBoomgaardBoomgaardsteeg GTerugVerderWOH-06Wolhuis
RB00HBoomgaardBoomgaardsteeg HTerugVerderWOH-06Wolhuis
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)278/1Jacob Jacobsz bode
1577-03-05Waarboek-67 F-1576 (belending)184/19erffgenamen van Ewout de molenaer
1577-03-05Waarboek-67 F-1576 (overledene)184/20erffgenamen van Ewout de molenaer
1578-02-29Waarboek-67 F-1576 (belending)473/06d'erfgenamen van Joost Ewoutsz in zijn leven molenaer
1578-02-29Waarboek-67 F-1576 (overledene)Joost Ewoutsz {molenaar}473/07d'erfgenamen van Joost Ewoutsz in zijn leven molenaer
1578-03-02Waarboek-67 F-1576 (belending)474/06d’erfgenamen van Joost Ewoutsz in zijn leven molenaer
1578-03-02Waarboek-67 F-1576 (overledene)Joost Ewoutsz {molenaar}474/07d’erfgenamen van Joost Ewoutsz in zijn leven molenaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Gan {drapier}91/1Willem Gan baytrappier
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jannetgen van Kassel {Gan}91/2Jannetgen van Kassel zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Willemsz Gan91/3Jan Gan ende (voorzoons die Gan geteelt heeft bij Marye Gan)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pouwels Willemsz Gan91/4Pouwels (voorzoons die Gan geteelt heeft bij Marye Gan)
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Marie Gan {Gan}91/4avoorzoons die Gan geteelt heeft bij Marye Gan
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Willemsz Gan91/5Claes (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Frans Willemsz Gan91/6Frans (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Francina Willemsdr Gan91/7Francijne (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Proontgen Turcx {dienstbode}91/8Proontgen Turcx beyde van Poperinge dienstbode
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)91/9Trijn Claesdr beyde van Poperingen dienstbode
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}92/1Jan Gerytsz molenaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Elisabeth Joostendr {vrouw van Jan Gerritsz}92/2Elysabeth Joostendr zijn wijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Liefgen Jansdr {Langebrug}92/3Lyeffgen (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Joost Jansz {Langebrug}92/4Joost (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Jansz {Langebrug60.1}92/5Jacob (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Otgen Jansdr {Langebrug}92/6Otgen (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Jansdr {Langebrug}92/7Marytgen (heur beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Joostendr {Langebrug}92/8Marytgen Joostendr Elysabeths suster
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Gan {drapier}85/85Willem Gan van Nieukerken op
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Gan {drapier}92/1Willem Gan van Nieukercken
1583~1588Grachtenboek-38 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}70/1Jan moolenaer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}67/1Jan Gerytsz molenaer
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}68/1dezelve 't huys mitte trapkens dat hij verhuyrt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}69/1Jan Gerytszoon molenaers huysken dat hij verhuyrt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}70/1Jan Gerytszoon molenaers huysken
1588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}960/1Jan Geritsz molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}70/1Jan Gerytsz molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}71/1dezelve Jan Gerytsz molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}72/1Jan Gerritsz molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}73/1deselve Jan Gerytsz
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}74/1Jan Gerytsz, molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}75/1Jan Gerytsz, molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}76/1Jan Gerytsz, molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}77/1Jan Gerytsz, molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}78/1Jan Gerytsz, molenaer
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}79/1Jan Gerytsz, molenaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)72/1Jacob Dimen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}72/2Jan Gerritsz molenaers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)73/1Jan Lybert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}73/2dezelve [Jan Gerritsz molenaer]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Jan Jansz Knotter74/1Jan Brouwer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}74/2Jan Gerrits molenaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)75/1Dirck Jacomijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}75/2Jan Gerrits molenaers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)76/1Jannetgen Kix
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}76/2Jan Gerrits molenaers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)77/1Cristina 't viswijff
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}77/2Jan Gerrits molenaers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)78/1Pieter Sargant
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}78/2Jan Gerrits molenaers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)78/3op 't wijfs aengeven
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)79/1Martijntgen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}79/2Jan Gerrits molenaers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)80/1Guilliaem Beke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gerritsz {molenaar-Boomgaardsteeg}80/2Jan Gerrits molenaers