Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.006-007, (Voor: 2-3-10/874).
Opmerkingen: splitsen rond 1585.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType kadaster: LDN01-I-36
IdType kadaster: LDN01-I-37
IdType leiden-1600: P1471
IdType leiden-rdl: B00416
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-058
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-059

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL006-007Rijn07.0012, 001326Nieuwe Rijn 6-7TerugVerderBSG-04aBurgstreng
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerrit Jansz Heye347/03Geryt
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hendrick Sas Jansz Heye347/04Heyndrick
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Witte Jansz Heye347/05Wit
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Machteld Jansdr Heye {Buys}347/06Machtelt
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerburch Jansdr Heye {Ouwelant}347/07Gerburch
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Jan Gerritsz Heye347/08Jan Heye Gerytsz
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (overledene)Marytgen Wittendr {Heye}347/09wijlen Marytgen Wittendr
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (overledene)Witte Govertsz {de oude}347/11Witte Govertsz wede
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (belending)Jacob Claesz {houtkoper}347/15Jacop Claesz houtcoper
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Jacob Willemsz Ouwelant174/03Jacob Willemsz Ouwelant
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (bruid)Gerburch Jansdr Heye {Ouwelant}174/08Gerreburch Jan Heyendr
1546-10-16Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Jan Gerritsz Heye139/03Jan Heye Gerytsz
1546-10-16Inbrengboek-1540-1559 (koper)Jacob Willemsz Ouwelant139/05Jacop Willemsz Ouwelandt
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}737/25Alijdtgen Heynricksdr
1556-01-14Inbrengboek-1540-1559 (belending)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}334/08Dirck Jacopsz coorncooper
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}42/1Dirck Jacopsz corencoepper
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}1548/1Dirck Jacobsz [van Uitgeest]
1567-09-09Rijckhuisen (vermelding)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}76/2Dirc Jacobsz van Wtgeest
1567-09-09Rijckhuisen (echtgenoot)Trijntgen Dircksdr van Heemskerck {van Uitgeest}76/2aCatharina Heemskerck Oude Dirk Jansd
1567-09-09Rijckhuisen (vermelding)Marytgen Jacobsdr {van Dusseldorp, van Uitgeest}76/2bMaria van Swieten Jacob Claesd
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Marytgen Jacobsdr {van Dusseldorp, van Uitgeest}26/1De huysvrouwe van Dirck Jacobsz Vuytgeest
1572-11-28GedwongenLening-1572 (vermelding)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}26/2Dirck Jacobsz Vuytgeest
1573Glippers-1573 (huurder)Symon Jansz van der Mije {chirurgijn}5/1Mr Symons Jansz chirurgijn
1573Glippers-1573 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}5/2Dick Jacobsz coorencooper
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Trijntgen Dircksdr van Heemskerck {van Uitgeest}7/1de huysvrouwe van Dirick Jacoebsz burghemeester
1573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}7/1aDirick Jacoebsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Marytgen Dircksdr van Heemskerck8/1Marrytyen Diricx haer zuster
1574Glippers-1574 (huurder)Reyer Jansz {chirurgijn, waard}16/1Mr Reyer Jansz waerdt in de Merijminne
1574Glippers-1574 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}16/2Dirck Jacobsz coorencooper fugityve
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)43/1Barent van Haerlem huurt van de rentmeester van de confiscatièn, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)43/2de rentmeester van de confiscatièn, derde deel
1576-09-06Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}109/09Dirck Jacobss van Uytgeest fugityff
1578-09-06Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Huibrecht Adriaensz70/11aHubrecht Arentsz
1578-09-06Ondertrouw-NH-A (bruid)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}70/11bTrijntgen Arentsdr
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Huibrecht Adriaensz212/03Huybrecht Adriaensz
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (bruid)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}212/05Trijntgen Adriaensdr
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (overledene)212/10Adriaen Maertsz bruidegoms vader
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Huibrecht Adriaensz3/1.1.0Huybrecht Adriaensz
1579-06-24Voogdenboek-A (overledene)Frans Jansz van Dusseldorp II170/04mr Frans Jansz van Duzeldorp
1579-06-24Voogdenboek-A (ouder)Marytgen Jacobsdr {van Dusseldorp, van Uitgeest}170/05Maritgen Jacobsdr
1579-06-24Voogdenboek-A (kind)Frans Fransz van Dusseldorp II {kanunnik}170/06Frans van Duzeldorp (oud omtrent 12)
1579-06-24Voogdenboek-A (overledene)Claes Jacobsz {de oude}170/07Oude Claes Jacobsz desselfs
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Huibrecht Adriaensz111/4.3.0Huijbrecht Adriaenszn van Wassenaar
1581-07-03Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}486/11Dirck Jacopsz van Uytgeest
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Adriaensz44/1Huybrecht Adriaensz schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}44/2Katrijn Adriaensdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Adriaensdr {dienstmeid}44/3Lysbeth Adriaensdr van Noortwijck jonwijff alhier gewoont een half jaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Huibrecht Adriaensz53/1Huybrecht Adriaensz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}58/1Huybert Adriaenszoon's wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Huibrecht Adriaensz58/1aHuybert Adriaenszoon's wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)59/1Anthoni Bernuy uyt Vlaenderen
1583-08-09Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}357/03Dirck Jacopsz van Uytgeest coorncoper tot Amsterdam
1583-08-09Waarboek-67 K-1582 (koper)Dirck Claesz {zeilmaker}357/04Dirck Claesz zeylmaecker poorter deeser steede
1583-08-09Waarboek-67 K-1582 (belending)Dirck Quirijnsz {pottenbakker}357/07Dirck Quirijnsz pottebacker
1583-08-09Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Dirck Jacobsz van Uitgeest {korenkoper}358/03Dirck Jacopsz van Uutgeest coorncoper tot Amsterdam
1583-08-09Waarboek-67 K-1582 (schuldenaar)Dirck Claesz {zeilmaker}358/04Dirck Claesz zeylmaecker
1583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}450/1Trijntgen Adryaensdr weduwe van Huibrecht
1584-04-25Waarboek-67 L-1584 (belending)Dirck Claesz {zeilmaker}89/10Dirc Claesz zeijlemaecker
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Claesz {zeilmaker}55/1Dirck Claesz zeylmaecker
1586 naBonboek-05A (eigenaar)Dirck Claesz {zeilmaker}63/001Dirck Claess seylmaecker
1586 naBonboek-05A (eigenaar)Pieter Dircksz van Heussen64/001Pieter van Heussen (gestelt opte gront van 't voorgaende ende siet van de lasten aldaer)
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Pieter Dircksz van Heussen52/1Pieter van Heussen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Dircksz van Heussen60/1Pieter van Heussen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}60/1bHenric Willemsz backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Willem Gijsbrechtsz {chirurgijn}58/1Meester Willem Gijsbertsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)58/3opt aengeven van zijn huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)59/1[zoon van] Heyndryck Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Willemsz {bakker, lijmzieder}59/2Heyndryck Willemsz
1801-06-19Bonboek-05A (koper)64/992Maria Catharina Stoelen
1809-01-16Bonboek-05A (koper)63/992Willem Timmermans
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)12/1Bern. van den Berg
1814Lantaarngeld-1814 (eigenaar)13/1Willem Timmermans