Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.005-006, (Voor: 2-3-10/874).
Opmerkingen: mogelijk twee panden.


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL005-006RijnNieuwe Rijn 5-6TerugVerderBSG-04aBurgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerrit Jansz Heye347/03Geryt
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hendrick Sas Jansz Heye347/04Heyndrick
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Witte Jansz Heye347/05Wit
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Machteld Jansdr Heye {Buys}347/06Machtelt
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerburch Jansdr Heye {Ouwelant}347/07Gerburch
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Jan Gerritsz Heye347/08Jan Heye Gerytsz
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (overledene)Marytgen Wittendr {Heye}347/09wijlen Marytgen Wittendr
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (getuige)Jannetgen Jacobsdr {vrouw van Witte Govertsz}347/10Jannetgen Jacopsdr Witte Govertsz wede oude moeder
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (overledene)Witte Govertsz {de oude}347/11Witte Govertsz wede
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (getuige)Pieter Gerritsz Heye {priester}347/12meester Pieter Heye priester canoniek van Sinte Pancras collegium binen Leyden ome
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (getuige)Hendrick Wittenz {priester}347/13meester Heynrick Wittensz ome
1531-08-09Grote-Bewijzen-B (belending)Jacob Claesz van Swieten347/15Jacop Claesz houtcoper
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Jacob Willemsz Ouwelant174/03Jacob Willemsz Ouwelant
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieter Pietersz Paedts {de oude}174/04Pieter Paeds Pietersz zijn oom
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)174/05Daniel Anthonisz van Arckel? zijn oudoom
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)174/06Jacob Gerytsz uuytreder zijn zwager
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)174/07Willem Aert Gerytsz zijn zwager
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (bruid)Gerburch Jansdr Heye {Ouwelant}174/08Gerreburch Jan Heyendr
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)Jan Gerritsz Heye174/09Jan Heye Gerytsz haar vader
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)Pieter Gerritsz Heye {priester}174/10mr Pieter Heye Gerytsz priester en canonick van St. Pancrascollegie
1545-11-28Huwelijksevw-B1 (getuige)Cornelis Pietersz Buys174/11Cornelis Pietersz Buys haar zwager
1546-10-16Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Jan Gerritsz Heye138/03Jan Heye Gerytsz
1546-10-16Inbrengboek-1540-1559 (koper)Jacob Willemsz Ouwelant138/05Jacop Willemsz Ouwelandt
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (eigenaar)Alijd Hendricksdr {van Swieten}737/25Alijdtgen Heynricksdr
1556-01-14Inbrengboek-1540-1559 (belending)Dirck Jacobsz van Uitgeest333/08Dirck Jacopsz coorncooper
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest42/1Dirck Jacopsz corencoepper
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest1548/1Dirck Jacobsz [van Uitgeest]
1567-09-09Rijckhuisen (vermelding)Dirck Jacobsz van Uitgeest76/2Dirc Jacobsz van Wtgeest
1567-09-09Rijckhuisen (echtgenoot)Trijntgen Dircksdr van Heemskerck {van Uitgeest}76/2aCatharina Heemskerck Oude Dirk Jansd
1567-09-09Rijckhuisen (echtgenoot)Marytgen Jacobsdr Houtkoper (van Swieten)76/2bMaria van Swieten Jacob Claesd
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Marytgen Jacobsdr Houtkoper (van Swieten)26/1De huysvrouwe van Dirck Jacobsz Vuytgeest
1572-11-28GedwongenLening-1572 (vermelding)Dirck Jacobsz van Uitgeest26/2Dirck Jacobsz Vuytgeest
1573Glipperhuur-1573 (huurder)Symon Jansz van der Mije5/1Mr Symons Jansz chirurgijn
1573Glipperhuur-1573 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest5/2Dick Jacobsz coorencooper
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Trijntgen Dircksdr van Heemskerck {van Uitgeest}7/1de huysvrouwe van Dirick Jacoebsz burghemeester
1573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Dirck Jacobsz van Uitgeest7/1aDirick Jacoebsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Marytgen Dircksdr van Heemskerck8/1Marrytyen Diricx haer zuster
1574Glipperhuur-1574 (huurder)Reyer Jansz {chirurgijn, waard}16/1Mr Reyer Jansz waerdt in de Merijminne
1574Glipperhuur-1574 (eigenaar)Dirck Jacobsz van Uitgeest16/2Dirck Jacobsz coorencooper fugityve
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)43/1Barent van Haerlem huurt van de rentmeester van de confiscatièn, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)43/2de rentmeester van de confiscatièn, derde deel
1576-09-06Waarboek-67 F-1576 (belending)Dirck Jacobsz van Uitgeest109/09Dirck Jacobss van Uytgeest fugityff
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Huibrecht Adriaensz212/03Huybrecht Adriaensz
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (getuige)Pieter Pietersz Verhees {hennepkoper}212/04Pieter Pietersz van Oudewater zijn zwager
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (bruid)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}212/05Trijntgen Adriaensdr
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (getuige)Claes Adriaensz {brouwer}212/06Claes Adriaensz brouwer onze medebrueder in vruetschappe haer schoonbroeder
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (getuige)Cornelis Huigenz {bakker}212/07Cornelis Huygenz coorncoper haer schoonbruederenen
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (getuige)Jan Adriaensz de Wilde212/08Jan Adriaensz de Wilde haer ome
1578-09-19Huwelijksevw-B2 (overledene)212/10Adriaen Maertsz bruidegoms vader
1578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)Huibrecht Adriaensz3/1.1.0Huybrecht Adriaensz
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Huibrecht Adriaensz111/4.3.0Huijbrecht Adriaenszn van Wassenaar
1581-07-03Waarboek-67 H-1580 (belending)Dirck Jacobsz van Uitgeest486/11Dirck Jacopsz van Uytgeest
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Huibrecht Adriaensz44/1Huybrecht Adriaensz schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}44/2Katrijn Adriaensdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Adriaensdr {dienstmeid}44/3Lysbeth Adriaensdr van Noortwijck jonwijff alhier gewoont een half jaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Huibrecht Adriaensz53/53Huybrecht Adriaensz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}58/1Huybert Adriaenszoon's wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Huibrecht Adriaensz58/1aHuybert Adriaenszoon's wedue
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)59/1Anthoni Bernuy uyt Vlaenderen
1583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)Trijntgen Adriaensdr {vrouw van Huibrecht Adriaensz}450/1Trijntgen Adryaensdr weduwe van Huibrecht
1585Vetus-1585 (eigenaar)Dirck Claesz {zeilmaker}55/1Dirck Claesz zeylmaecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Dircksz van Heussen60/1Pieter van Heussen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)60/1bHenric Willemsz, backer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)58/1Meester Willem Gijsbertsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)58/3opt aengeven van zijn huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)59/1[zoon van] Heyndryck Willemsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)59/2Heyndryck Willemsz