Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.013-015, (Voor: 4-6-4/1706).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL013-015RijnNieuwe Rijn 13-15TerugVerderBSG-04aBurgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1550-06-10Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)Pouwels Willemsz van Torenvliet211/03Pouwels Willemsz scrienwercker (van Thorenvliet)
1550-06-10Inbrengboek-1540-1559 (koper)211/05Symon Jansz van Oyen coerncoeper
1553-02-11Inbrengboek-1540-1559 (verkoper)289/03Symon Jansz van Oeyen wijlen backer
1553-02-11Inbrengboek-1540-1559 (koper)289/04Cornelis Claesz mandemaicker
1553-02-11Inbrengboek-1540-1559 (belending)289/05Jan Reyersz wijlen brouwer
1553-02-11Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Jan Reyer Dircksz van Heemskerck289/06Jan Reyersz wijlen brouwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)37/1Cornelies Claesz mandemacker (doorgehaald)
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Ida Dircksdr {van Montfoort}1543/1Yde Dircxdr de weduwe van Florys Jacobsz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Floris Jacobsz van Montfoort1543/1aweduwe van Florys Jacobsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Cornelis Franckenz {korenkoper}13/1Cornelis Vrankenz coorncoop
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Cornelis Franckenz {korenkoper}36/1Cornelis Vranckenssen
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Aechte Pouwelsdr van Torenvliet38/1Pouwels Been huurt van Yde Dircxdr
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Ida Dircksdr {van Montfoort}38/2Yde Dircxdr
1576-08-11Ondertrouw-NH-A (bruidegom)Jacob Allertsz de Haes39/05aJacob Allartsz de Haeze
1576-08-11Ondertrouw-NH-A (bruid)Aechte Pouwelsdr van Torenvliet39/05bAgatha Pouwelsdr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob Allertsz de Haes39/1Jacob Allertsz burgermr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechte Pouwelsdr van Torenvliet39/2Agata Pouwelsdr sijn huysfrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)39/3Adriana Cornelisdr joncwijff van Leyden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)39/4Marytgen Lambrechtsdr jonckwijff van Aelsmeer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jacob Allertsz de Haes48/48Jacop Allertsz de Haes
1583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)Jacob Allertsz de Haes620/1Jacop Allertsz de Haes
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jacob Allertsz de Haes213/B25Jacop Allertsz de Haes
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jacob Allertsz de Haes48/1Jacob Allertsz de Haes
1585Vetus-1585 (eigenaar)49/1deszelvens huys
1585Vetus-1585 (eigenaar)50/1dezelve Jacob Allertsz de Haes huysinge
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Gerrit Symonsz Suyck51/1Geryt Symonsz Suyck
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Mees Allertsz de Haes52/1Mees Allertsz de Haes
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)53/1Claes de Sitter, coopman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)54/1mr Pouwels Vos, pensionaris wedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)49/1Andries Reyers
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Annetgen Dionysdr {Suyck}49/2wedue van Geryt Symonsz Suyck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Gerrit Symonsz Suyck49/2aGeryt Symonsz Suyck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Mees Allertsz de Haes50/1Mees Allertsz de Haes
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)50/3opt aengeven van zijn huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)51/1Geryt Gerytsz
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Wijntgen Leendertsdr van Duindam51/2weduwe van mr Pouls Vos
1606-08Schoorsteengeld-1606 (overledene)Pouwels Adriaensz Vos51/2amr Pouls Vos
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)51/3opt aengeven van zijn huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Frederick Pietersz de Bije/Pauw52/1Freryck Pietersz Paeuw
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Jannetgen Huigendr Gael52/3opt aengeven van zijn huysvrou