Perceelformulier

Perceelformulier van Doelengracht.000.1, (Voor: 6-7-0/2480).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR000.1AchtergrachtDoelengracht 0.1TerugVerderNRB-02Noord Rapenburg
LL014.1DoelensteegDoelensteeg 14.1TerugVerderNRB-02Noord Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1578-05-15Waarboek-67 G-1578 (belending)5/10de camertgens met de gange, mitsgaders den thuyn, mede ’t voors. zusterhuys toebehorende
1578-09-24Album-Studiosorum (vermelding)Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}3/33Antonius Hermannus Ultrajectensis T
1578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Focke Woutersz Burchgraaf13/04.1.1.2Fooc Woutersz Burchgraef
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Jacobsz {wolkammer}302/1Jan Jacobsz v Valechijn wolkammer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)302/2Aeltgen Heyndricxsdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}303/1Anthonis Harmansz v Utrecht
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)303/2Machtelt Hubrechtsdr van de Goude sijn maecht
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)303/2zNoch daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Belytgen Willemsdr {moederoverste}303/3Belie Willemsdr eertijts mater van de Sinte Catherijnen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lysbeth Philipsdr {}304/1Lysbeth Philipsdr ongehuwd persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ida Arentsdr {}305/1IJde Arentsdr ongeh pers
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Huigendr {Doelengracht}306/1Neeltgen Hugendr ongeh pers
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Goossendr {}307/1Gheerte Goossendr ongeh pers
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)307/2Fijtgen Brunendr haer susters kindt
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marie Jansdr {Doelengracht}308/1Mary Jansdr wed v Pieter Jan Broerssen schipper
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Pieter Jansz {schipper}308/1awed v Pieter Jan Broerssen schipper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Cornelisz {opperman}309/1Cornelis Cornelisz operman
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)309/2Anna IJsbrantsdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)309/3Cornelis haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)309/4IJsbrandt haerluyder kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)309/4zNoch daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)309/5Jaepgen IJsbrandtsdr ongehoude
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Focke Woutersz Burchgraaf310/1Foeck Woutersz van Leyderdorp steenplaetser
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)310/2Crijntgen Jacobsdr sijn huisvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)310/3Pieter haerluyder zoon
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}103/103Anthonis Harmansz eertyts prior tot Warmont
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Belytgen Willemsdr {moederoverste}104/104ten zelven huyse Bely Willemsdr
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Anthonis Harmensz {kloosterbroeder}101/1Antonis Harmansz prior
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Belytgen Willemsdr {moederoverste}102/1Belye Willemsdochter
1585Vetus-1585 (eigenaar)276/1de stadt een huysken gecomen van Sinte Catrijnenconvent
1585Vetus-1585 (eigenaar)277/1dezelve een huysken verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)278/1dezelve een huysken verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)279/1de stadt met een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)280/1de stadt voorschreven met een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)281/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)282/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)283/1dezelve een huysken
1585Vetus-1585 (eigenaar)284/1de stadt noch een huysken metten tuyn
1585Vetus-1585 (eigenaar)285/1dezelve een huys met den tuyn aen de vest
1587-07-03Grachtenboek-23 (eigenaar)40/1Vier huyskens gecomen van Catrinen Convent
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)45/1den huysarmen een huys
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)46/1deselve huysarmen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)47/1deselve huysarmen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)48/1deselve huysarmen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)49/1deselve huysarmen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)50/1deselve huysarmen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)51/1deselve huysarmen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Pauw52/1dr Petrus Paeuwe
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)53/0bIn de Sacksteech Zuytzijde Westwaers aen
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)53/0cAen de Vest
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)53/0dIn de Sacksteech Noortsijde beginnende aan de Vest Oostwaers aen
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)53/0eIn de Sackstege
1601Oud-belastingboek-1601 (plaats)53/0fWeder in de Doelsteech
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Pauw53/1dr Petrus Paeuwe
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Johannes Heurnius54/1d Johannes Heurnius
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)47/1Lijsbeth Louwys
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)47/2de huysarmen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)48/1Willem Govertszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)48/2de huysarmen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)49/1Marijtgen Thomas in almis
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)49/2de huysarmen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)50/1Jacob Micke
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)50/2de huysarmen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)51/1Aechgen Adriaensdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)51/2de huysarmen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)52/1Franchoys Packet
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)52/2Engebrecht Allerts
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Longespee53/1Pieter Longespee
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Longespee54/1Longespey