Perceelformulier

Perceelformulier van Kolfmakersteeg.013, (Voor: 1-6-0/565).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0780
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-200

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR013KolfmakersteegKolfmakersteeg 13TerugVerderZRB-06Zuid Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}11/1Barber Ghysbrechtsdr
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}559/1Barbartgen Gysbertsdr
1561-12-09Waarboek-67 A-1560 (belending)Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}366/07Barbara Gijsbrechtsdr
1562-07-24Waarboek-67 B-1562 (belending)185/07Sinte Kathrijnengasthuys
1562-07-24Waarboek-67 B-1562 (belending)Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}185/08Barbara Ghijsen
1563-05-10Waarboek-67 B-1562 (belending)339/07Sinte Kathrijnengasthuys
1568Rijsoorde-pacht-1568 (eigenaar)Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}78/1Cornelis Corneliszoons wedue
1568Rijsoorde-pacht-1568 (overledene)Cornelis Cornelisz {metselaar}78/1aCornelis Corneliszoons wedue
1579-05-09Waarboek-67 G-1578 (belending)Barbara Gijsbrechtsdr {vrouw van Cornelis Cornelisz}254/09Barbara Ghijsdr weduwe van Cornelis Cornelisz metselaer
1579-05-09Waarboek-67 G-1578 (overledene)Cornelis Cornelisz {metselaar}254/10weduwe van Cornelis Cornelisz metselaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jacob van Bovenkerken {saaiwever}142/1Jacob v Bovekercke sayettewever
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Lodewijcksdr {van Bovenkerken}142/2Maretgen Lodewijcxdr sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)142/2zNoch daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Ariaentgen van Bovenkerken142/3Ariaentgen van Bovekercke ongehoude persoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Joostendr {Kolfmakersteeg}142/4Maretgen Joostendr van Dicksmuyen een houkint
1585Vetus-1585 (eigenaar)Symon Pouwelsz {boekverkoper}160/1dezelve Symon Pouwelsz boucvercooper
1593~1597Stratenboek-14 (eigenaar)190/1Piere de Nistinge
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Cornelis Symonsz Stam Verhouff191/1Cornelis Symonsz Stam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)200/1Sybel Rastyngen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)200/2Cors Govertss