Perceelformulier

Perceelformulier van Nonnenveststeeg.002, (Voor: 9-7-0/3610. Links: 7-1-0/2668. Rechts: 1-5-0/534).
Opmerkingen: moet gesplitst worden in meerder panden in de steeg.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0753
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-305
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-306
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-307
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-308
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-309
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-310
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-311
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZRB-312

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL002Sint CatharijnenveststeegSint Catharijnenveststeeg 2VerderZRB-07Zuid Rapenburg
LL000.30VestgrachtWitte Singel 0.30TerugVerderZRB-07Zuid Rapenburg
RR000.02Achtergracht5e Binnenvestgracht 0.02TerugVerderZRB-07Zuid Rapenburg
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Pieter Jacobsz van Zoetermeer190/1Pieter Jacopsz voors
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)191/1Jacop Jacopsz legwercker
1560-11-04Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieter Jacobsz van Zoetermeer90/03Pieter Jacobsz van Zoetermeer
1560-11-04Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieter Symonsz Dou {kleermaker}90/05Pieter Simonsz Dou snijder
1561-08-11Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Pieter Symonsz Dou {kleermaker}301/03Pieter Simonsz Dou
1561-08-11Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Maertensz Meesters301/04Jan Maertensz Meesters
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)758/1Jan Heyndricxz
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Maertensz Meesters758/2Hans Martynsz Meesters
1562-03-05Waarboek-67 B-1562 (belending)Jan Maertensz Meesters63/10Jan Meesters Maertensz voors
1563-02-21Dienstboek-A1 (vermelding)Louris Florisz {bode}156302/10Laures Florisz bode mitter roede
1563-11-08Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Jan Maertensz Meesters56/03Jan Maartensz Meesters
1563-11-08Waarboek-67 C-1563 (koper)Louris Florisz {bode}56/05Louweris Florisz bode met de roede
1563-11-08Waarboek-67 C-1563 (koper)Dirck Gerritsz {wijnroeier}56/06Dirck Gerritsz wijnverlater
1568-07-05Poorterboeken-D-1532 (poorter)Jan Maertensz Meesters6388/66aJan Maertsz Meesters
1571-04-20Waarboek-67 D-1567 (verkoper)Dirck Gerritsz {wijnroeier}510/03Dirck Gerritsz kuiper
1571-04-20Waarboek-67 D-1567 (echtgenoot)Huig Claesz {waard, wachter}510/04Huych Claesz
1571-04-20Waarboek-67 D-1567 (mede-eigenaar)Lysbeth Gerritsdr {vrouw van Huig Claesz}510/05Huych Claesz sijne huysvrouwe
1571-04-20Waarboek-67 D-1567 (koper)Huig Claesz {waard, wachter}510/06Huych Claasz waard
1575-06-02Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelis Lourisz {bode}960/03Cornelis 23 jaar
1575-06-02Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Willem Lourisz {boekbinder}960/04Willem 21 jaar
1575-06-02Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Louris Lourisz {Nonnenveststeeg}960/05Louwijs 12 jaar
1575-06-02Grote-Bewijzen-B (overledene)Louris Florisz {bode}960/06wijlen Lourijs Florysz in de Doelen
1575-06-02Grote-Bewijzen-B (overledene)Jannetgen Willemsdr {vrouw van Louris Florisz, Huig Claesz}960/07wijlen Jannetgen Willemsdr
1575-06-02Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Huig Claesz {waard, wachter}960/08Huygh Claesz in de Doelen
1577-01-29Waarboek-67 F-1576 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}152/06Hobben Floryss goutsmit
1577-12-05Waarboek-67 F-1576 (verkoper)376/05de nagelaten weeskinderen van Louris Florisz
1577-12-05Waarboek-67 F-1576 (overledene)Louris Florisz {bode}376/06de nagelaten weeskinderen van Louris Florisz
1577-12-05Waarboek-67 F-1576 (koper)Dirck Gerritsz van Kessel376/07Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester
1577-12-05Waarboek-67 F-1576 (belending)376/08Geerte Pietersdr
1577-12-05Waarboek-67 F-1576 (belending)376/09Nyesge Gerritsdr met haer thuyn
1577-12-05Waarboek-67 F-1576 (belending)376/10de inganck van Hobbe Florisz zijn thuyn
1578-03-22Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Dirck Gerritsz van Kessel499/03Dirck Gerritsz van Kessel rentmeester
1578-03-22Waarboek-67 F-1576 (koper)Hobbe Florisz {goudsmid}499/04Hobbe Florisz goudsmid
1581-07-28Waarboek-67 J-1581 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}27/08Hobbe Florisz
1581-07-28Waarboek-67 J-1581 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}28/09Hobbe Florisz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Arentsdr {Haghen}165/1Marietgen Arentsdr wed v Jan Dircxz Haghen
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Dircksz Haghen {Nonnenveststeeg}165/1aweduwe van Jan Dircxz Haghen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Cornelis Matthijsz {Nonnenveststeeg}165/2Cornelis Thijsz haer soons kindt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)165/2zNoch daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Lenaert Claesz {hoedenmaker}165/3Leendert Claesz hoemaeckersknecht van Delft omtrent i jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen {vrouw van Lenaert Claesz}165/4Annetgen Pauwels van Mechelen sijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Lenaertsz {Nonnenveststeeg}165/5Claes haerluyder soontgen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertgen Lambrechtsdr {vrouw van Adriaen Adriaensz}166/1Gheerte Lambrechtsdr wed v Adriaen Adriaensz schoelapper
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Adriaen Adriaensz {schoenlapper-Nonnenveststeeg}166/1aweduwe van Adriaen Adriaensz schoelapper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aechte Adriaensdr {Nonnenveststeeg}166/2Aechte Ariensdr haer kindt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)166/2zNoch daer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Wijntgen Adriaensdr {vrouw van Maerten Hendricksz}166/3Weyntgen Ariensdr weduwe van Maerten Heyndricxsz steenplaetser
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Maerten Hendricksz {steenplaatser}166/3aweduwe van Maerten Heyndricxsz steenplaetser
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Neeltgen Maertensdr {Nonnenveststeeg}166/4Neeltgen Maertens haer dochter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen {Nonnenveststeeg}166/5Maretgen … een weeskint
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aeltgen Adriaensdr {vrouw van Symon Dircksz}167/1Aeltgen Ariensdr v Hillegom wed v Symon Dircxz
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Symon Dircksz {Nonnenveststeeg}167/1aweduwe van Symon Dircxz omtrent vii jaer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dirck Symonsz {Nonnenveststeeg}167/2Dirck haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Symonsz {Nonnenveststeeg}167/3Jan haer kinderen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Adriaen Symonsz {Nonnenveststeeg}167/4Adriaen haer kinderen
1582-01-26Waarboek-67 J-1581 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}138/12Hobbe Florisz
1582-01-26Waarboek-67 J-1581 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}141/11Hobbe Florisz
1582-01-26Waarboek-67 J-1581 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}142/11Hobbe Florysz
1582-04-30Waarboek-67 J-1581 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}274/07de thuyn van Hobbe Floryszoon
1582-05-01Waarboek-67 J-1581 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}294/07Hobbe Florysz
1583-11-19Waarboek-67 K-1582 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}443/08Hobbe Florysz
1583-11-19Waarboek-67 K-1582 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}444/07Hobbe Florisz
1583-11-19Waarboek-67 K-1582 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}445/07Hobbe Florisz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hobbe Florisz {goudsmid}260/1Hobbe Floryszoon
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hobbe Florisz {goudsmid}261/1Hobbe Floryszoons tuyn
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hobbe Florisz {goudsmid}262/1dezelve een huysken verhuyert
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hobbe Florisz {goudsmid}263/1dezelve Hobbe Flooryszoon
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hobbe Florisz {goudsmid}264/1dezelve noch een huysken verhuyert
1585-01-15Waarboek-67 M-1584 (belending)Hobbe Florisz {goudsmid}245/09Hobbe Florysz
1587-07-03Grachtenboek-22 (eigenaar)Hobbe Florisz {goudsmid}160/1Hobbe Florisz
1593~1597Stratenboek-14 (eigenaar)Hobbe Florisz {goudsmid}410/1Hobben Florisz goutsmit
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)273/1Marten Taljon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)274/1Hobbe Floryszs erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hobbe Florisz {goudsmid}274/1aHobbe Floryszs erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)275/1deselve erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hobbe Florisz {goudsmid}275/1adeselve erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)276/1deselve erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Hobbe Florisz {goudsmid}276/1adeselve erffgenamen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)277/1Jacob van den Driessche
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)278/1deselve Van den Driessche
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)279/1Jacob van den Driessche voors
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)305/1Joost de Teljaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)306/1Jan Snoerde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)306/2Jan Natan
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)307/1Piere Lano
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Romeyn307/2Dirck Romeyn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)308/1Lenart Pieterszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Longespee {metselaar}308/2Pieter Longespey
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)309/1Niclaes Janss
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Longespee {metselaar}309/2Pieter Longespey
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)310/1Janneken Jongaer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Longespee {metselaar}310/2Pieter Longespey
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)311/1Piere Dervoey
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Longespee {metselaar}311/2Pieter Longespey
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)312/1Jan Geleyn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Longespee {metselaar}312/2Pieter Longespey