Perceelformulier

Perceelformulier van Rapenburg.127 (Schagen), (Voor: 2-0-0/753).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0940
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-183

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR127Steenschuur02.0038Rapenburg 127TerugVerderWNL-04West Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1557-12Inbrengboek-1540-1559 (belending)Daniël Cornelisz {koopman}364/10Daniel Corneliszoen coman
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Daniël Cornelisz {koopman}129/1Daendel Corneliesz
1561-03-19Waarboek-67 A-1560 (belending)Daniël Cornelisz {koopman}199/10Daniel Cornelisz coman
1561-03-27Waarboek-67 A-1560 (belending)Daniël Cornelisz {koopman}206/06Daniel Cornelisz coman
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Daniël Cornelisz {koopman}1171/1Daniel Cornelisz coman, [blokhouwer]
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Joost Daniëlsz {Rapenburg}814/03Joost
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelis Daniëlsz {Rapenburg}814/04Cornelis
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jan Daniëlsz {Rapenburg}814/05Jan
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Floris Daniëlsz {Rapenburg}814/06Florys
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Dirck Daniëlsz {kramer}814/07Dirck
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Elisabeth Daniëlsdr {Rapenburg}814/08Elyzabeth
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marytgen Daniëlsdr {Rapenburg}814/09Maritgen
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Claertgen Daniëlsdr {vrouw van Cornelis Gerritsz}814/10Claertgen
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Daniël Cornelisz {koopman}814/11Daniel Cornelisz blockhouwer
1561-12-17Grote-Bewijzen-B (overledene)Apollonia Dircksdr {vrouw van Daniël Cornelisz}814/12wijlen Apolonia Dircksdr
1562-03-02Waarboek-67 B-1562 (belending)Daniël Cornelisz {koopman}61/17comen Daniel Corneliss
1562-11-24Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Daniël Cornelisz {koopman}231/03Daniel Cornelisz kramer
1562-11-24Waarboek-67 B-1562 (koper)Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}231/05Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
1562-11-24Waarboek-67 B-1562 (overledene)Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}231/06weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
1563-01-08Waarboek-67 B-1562 (verkoper)Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}244/03Dirckgen Louwerisdr vroedvrouw weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
1563-01-08Waarboek-67 B-1562 (overledene)Cornelis Gijsbrechtsz {Schenaert}244/04weduwe van Cornelis Gijsbrechtsz
1563-01-08Waarboek-67 B-1562 (koper)Jan Dircksz van Schagen {schipper}244/53Jan Dircksz schipper
1563-11-03Waarboek-67 C-1563 (belending)Jan Dircksz van Schagen {schipper}51/07Jan Dircxz van Schaegen
1564-03-24Waarboek-67 C-1563 (belending)Jan Dircksz van Schagen {schipper}157/15Jan Dircxz van Schagen schipper
1569-03-00Waarboek-67 D-1567 (belending)Jan Dircksz van Schagen {schipper}165/09Jan van Schagen schipper
1569-03-05Grote-Bewijzen-B (belending)Jan Dircksz van Schagen {schipper}885/09Jan van Schagen schipper
1573Glippers-1573-4562 (huurder)Jannetgen Willemsdr {vrouw van Bouwen Claesz}3/1Jannetgen Bouwen Claesz weduwe
1573Glippers-1573-4562 (overledene)Bouwen Claesz {Rapenburg}3/1aBouwen Claesz weduwe
1573Glippers-1573-4562 (eigenaar)Jan Dircksz van Schagen {schipper}3/2Jan van Schagen
1573-04-27Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Dircksz van Schagen {schipper}206/05Jan Dircxz van Scagen
1574Glippers-1574-4563 (huurder)Jannetgen Willemsdr {vrouw van Bouwen Claesz}1/1Jannetgen weduwe wijlen Bouwen Claesz vander Wadinghe
1574Glippers-1574-4563 (overledene)Bouwen Claesz {Rapenburg}1/1aweduwe wijlen Bouwen Claesz vander Wadinghe
1574Glippers-1574-4563 (eigenaar)Jan Dircksz van Schagen {schipper}1/2Jan van Schagen
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Jannetgen Willemsdr {vrouw van Bouwen Claesz}74/1Jannetgen Willems huurt van de rentmeester van de confiscatiên
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)74/2de rentmeester van de confiscatiên
1580-01Waarboek-67 H-1580 (belending)Jan Dircksz van Schagen {schipper}140/14Jan van Schagen schipper
1580-01-01Waarboek-67 G-1578 (belending)Jan Dircksz van Schagen {schipper}454/16Jan Dircxsz van Schagen schipper
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jan Dircksz van Schagen {schipper}377/03Jan Dircksz van Schagen
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (gemachtigde)Gerrit Wiggersz van Duivelant377/04Geryt Wiggersz van Duveland onse medebroeder in Rade van Vroetschappe
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (koper)Willem Gerritsz van Duivelant377/05Willem Geryts zoon de natuerlicke zoon van Geryt Wiggersz van Duvelant
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Cornelis Symonsz Stam Verhouff377/09Cornelis Symonsz Stam Verhouff metselaer
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Gerrit Wiggersz van Duivelant377/10Geryt Wiggersz van Duveland
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (vermelding)Louris Cornelisz Schenaert377/11Louris Cornelisz Schenaert
1581-04-12Waarboek-67 H-1580 (overledene)Dirckgen Lourisdr {vroedvrouw}377/12Dirckgen Lourisdr za. moeder ende schoonmoeder
1581-05-27Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Jan Dircksz van Schagen {schipper}450/03Jan Dircxz van Schagen
1581-05-27Waarboek-67 H-1580 (koper)Willem Gerritsz van Duivelant450/04Willem Gerytsz
1581-05-27Waarboek-67 H-1580 (schuldeiser)Jan Dircksz van Schagen {schipper}451/03Jan Dircxz van Schagen
1581-05-27Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Willem Gerritsz van Duivelant451/05Willem Gerytszoon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Gerritsz van Duivelant29/1Willem Geritsz scriver op t Vlietgat
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Annetgen Christoffelsdr {van Duivelant, van der Wiel}29/2Annegen Cristoffelsdr uyte Hage zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Stoffel {Rapenburg}29/3Stoffel (haer voorkinderen geteelt bij… )
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Philips {Rapenburg}29/4Phillips (haer voorkinderen geteelt bij… )
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Wigger Willemsz van Duivelant29/5Wigger (beyde haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Roelof Willemsz van Duivelant29/6Roelof (beyde haer kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Willemsz van Duivelant29/7Jan (beyde haer kinderen)
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Gerritsz van Duivelant16/1Willem Gerritsz schryver in de poort
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Willem Gerritsz van Duivelant17/1Willem Gerytsz van Duveland
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Gerritsz van Duivelant1189/1Willem Gerritsz van Duyvelant
1585Vetus-1585 (eigenaar)Willem Gerritsz van Duivelant1190/1dezelve in 't poortgen een huys
1587-07-03Grachtenboek-16 (eigenaar)Willem Gerritsz van Duivelant250/1Willem Geritssoon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrou Claesdr {vrouw van Quirijn Pietersz}189/1De wed v Quyrijn Pietersz cuyper
1601Oud-belastingboek-1601 (overledene)Quirijn Pietersz {kuipersknecht}189/1aDe wed v Quyrijn Pietersz cuyper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Vrou Claesdr {vrouw van Quirijn Pietersz}190/1deselve wedue een huys in 't poortgen
1603-06-17Kaart-PV1122.1 (eigenaar)Vrou Claesdr {vrouw van Quirijn Pietersz}115/1Vrouwen Claes Wedue
1603-06-17Kaart-PV1122.1 (overledene)Quirijn Pietersz {kuipersknecht}115/1aWedue
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hendrick Hendricksz {brandewijnverkoper}183/1Heynrick Heynricxzn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)183/3door 't aengeven van zijn huysvrouwe