Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.022.12 (De Oosterling), (Voor: 6-0-0/2260).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0973
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-048

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL022.12SteenschuurSteenschuur 22.12TerugVerderWNL-01West Nieuwland
LL000.02KoepoortsgrachtDoezastraat 0.2VerderWNL-01West Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Cornelis Pietersz den Oosterling39/1Cornelis Pietersz den Oesterling
1553-06-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling760/03Ghijsbrecht
1553-06-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Geertruid Cornelisdr den Oosterling760/04Geertruyt
1553-06-11Grote-Bewijzen-B (overledene)Cornelis Pietersz den Oosterling760/05wijlen Cornelis Pietersz den Oesterling
1553-06-11Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Catrijn Dircksdr {Oosterling}760/06Katrijn Dircksdr
1553-06-11Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Pouwels Foysz de Bruyn760/09Pouwels Foeyensz gehuwd met Alijdt Cornelisdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)136/1Die kinderen van Cornelies Piertersz Oesterlyn
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Cornelis Pietersz den Oosterling136/1aDie kinderen van Cornelies Piertersz Oesterlyn
1560-08-28Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}88/03Dirck Cornelisz den Oosterling en consorten
1560-08-28Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling88/04Gijsbrecht Cornelisz zijn broer
1560-08-28Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Marytgen Cornelisdr den Oosterling88/06Maritgen Cornelisdr
1560-08-28Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Geertruid Cornelisdr den Oosterling88/08Truytgen Cornelisdr
1560-08-28Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Aeltgen Cornelisdr den Oosterling88/10Alijdt Cornelisdr
1560-08-28Waarboek-67 A-1560 (koper)Pieter Cornelisz den Oosterling {de oude}88/14Pieter Cornelisz den Oosterling hun broer en zwager
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Pieter Cornelisz den Oosterling {de oude}1178/1Pieter Cornelisz Oosterling
1569-04-10Waarboek-67 D-1567 (belending)Pieter Cornelisz den Oosterling {de oude}190/14d'erffghenamen van Pieter Cornelisz den Oysterlingh
1573-12-17Rijckhuisen (vermelding)Dirck Cornelisz den Oosterling {de oude}85/4Dirc Cornelisz den Oosterling
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)82/1Henrick Jansz huurt van Pieter den Oosterling erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)82/2Pieter den Oosterling erfgenamen
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Pieter Cornelisz den Oosterling {de oude}82/2aPieter den Oosterling erfgenamen
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Neeltgen Quirijnsdr {de Bruyn}224/03Neeltgen Quyrijnsdr weduwe van Allert Claesz de Bruyn
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Allert Claesz de Bruyn224/04weduwe van Allert Claesz de Bruyn
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Erckenraad Claesdr de Bruyn224/05Erckenraet Claesdr de Bruyn (zijn zus)
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieter Cornelisz den Oosterling {de oude}224/06Pieter Cornelisz den Oosterling haar man
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Goolte Dircksdr den Oosterling224/07Goolte Dirc Cornelisz den Oosterlings dr
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Gerrit Dircksz den Oosterling224/08Gerrit Dircxsz den Oosterling haere broeder en voogt
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Lysbeth Dircksdr den Oosterling224/10Elisabeth minderjarige dochter van Dirck den Oosterling
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pieter Cornelisz den Oosterling {de oude}224/11erfgenamen van Pieter Cornelisz den Oosterling
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Geertruid Cornelisdr den Oosterling224/12erfgenamen van Geertruyt Cornelis den Oosterlingsdr
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Dominicus Gerritsz Doe224/13huisvrouwe van Dominicus Gerritsz Dou ghoutsmit
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Lysbeth Dircksdr den Oosterling224/16Geertruyt onbejaerd weeskint van Ghijsbrecht Cornelisz den Oosterling
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Gijsbrecht Cornelisz den Oosterling224/17onbejaerd weeskint van Ghijsbrecht Cornelisz den Oosterling
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Marytgen Jacobsdr de Vries {vrouw van Frans Anthonisz}224/18Marrya Jacob de Vriesendr
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Reinout Jacobsz de Vries {verver}224/19Reynout Jacobsz de Vries haer overleden broer
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Marytgen Cornelisdr den Oosterling224/20Marya Cornelis den Oosterlincx dr
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Aeltgen Cornelisdr den Oosterling224/21Alijd Cornelis den Oosterlings dr weduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Pouwels Foysz de Bruyn224/22weduwe van Pouwels Foyens de Bruyn
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (gemachtigde)224/23Arent Jansz drapier
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Hendrick Gerritsz Doe224/25Henrick Gerritsz Doe goutsmit
1577-04-01Waarboek-67 F-1576 (koper)Hendrick Cornelisz {timmerman}224/26Hendrick Cornelisz timmerman
1579-02-28Album-Studiosorum (vermelding)Jan Taffin4/24Johannes Taffinus Tornacensis L
1579-05-25Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Cornelisz {timmerman}42/2.4.3.7Heyndrick Cornelisz timmerman
1580-07-07Album-Studiosorum (vermelding)Richard Bernardt7/41Richardus Bernardt Tornacensis J
1580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Hendrick Cornelisz {timmerman}110/3.3.4.0Heyndrick Cornelisz timmerman
1581-06-06Album-Studiosorum (vermelding)Jan van Boria10/01Johannes Boriacius Tornacensis T
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hendrick Cornelisz {timmerman}106/1Heynrick Cornelisz timmerman schutter
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Mijnsgen Andriesdr de Raet {vrouw van Hendrick Cornelisz}106/2Meynsgen Andries de Raetsdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Hendricksz {Steenschuur}106/3Willem (haer beider kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Trijntgen Hendricksdr {Steenschuur}106/4Trijntgen (haer beider kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)106/4zDaer ten huyse
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Richard Bernardt106/5Jonker Baernt van Doornijck geboren hier gewoont omtrent een jaer student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan van Boria106/6Johannes mede van Doornijck student heeft hier gewoont drie maenden
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Marytgen Cornelisdr {dienstmeid-Steenschuur}106/7Marytgen Cornelisdr van Soeterwou t joncwijf
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Hendrick Cornelisz {timmerman}50/1Heyndrick Cornelisz timmerman
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Hendrick Cornelisz {timmerman}52/1Henric Cornelisz timmerman
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Cornelisz {timmerman}1048/1Henrick Cornelisz timmerman
1585Vetus-1585 (eigenaar)Hendrick Cornelisz {timmerman}1049/1des voors Henrick Corneliszoon
1587-07-03Grachtenboek-15 (eigenaar)Hendrick Cornelisz {timmerman}250/1Henrick Cornelisz
1587-07-03Grachtenboek-29 (eigenaar)Hendrick Cornelisz {timmerman}330/1Henric timmerman
1597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Hendrick Cornelisz {timmerman}10/1Henrick
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Cornelisz {timmerman}48/1Henrick Cornelisz timmerman
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Hendrick Cornelisz {timmerman}49/1deselve Henrick Cornelisz thymmerman
1601 naBonboek-04A (eigenaar)Mattheus van Hamme62/001Matheus van Hamme
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Mattheus van Hamme48/1Matheus van Hamme
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)48/3door 't aengeven van zijn huysvrou