Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.023.10, (Voor: 1-8-0/628).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0355
IdType leiden-rdl: B13450
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZHZ-070

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR023.10Steenschuur10Steenschuur 23.10TerugVerderZHZ-02Zevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1529-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Machteld Aelbrechtsdr van Quackenbosch275/03Machtelt
1529-12-17Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Aelbrecht Dircksz van Quackenbosch275/04Aelbrecht Dircksz
1529-12-17Grote-Bewijzen-B (overledene)Jaepgen Willemsdr van Warmond {van Quackenbosch}275/05wijlen Jaepgen Willemsdr
1541-01-19Huwelijksevw-B1 (belending)Anthonis Fransz van Dusseldorp149/13Anthonis Fransz
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch569/03Geryt
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jan Aelbrechtsz van Quackenbosch569/04Jan
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Adriaen Aelbrechtsz van Quackenbosch569/05Adriaen
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Jaepgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {de Wilde}569/06Jacoba
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}569/07Aefgen
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Aelbrecht Dircksz van Quackenbosch569/08wylen Aelbert Dirck Aelbertsz
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Marytgen Jansdr Quartelaer {Quackenbosch, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}569/09Marytgen Jansdr
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Dirck Aelbrechtsz van Quackenbosch569/11Dirck Aelbertsz wede
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Hillegond Jansdr Quartelaer {van Dusseldorp}569/13Hillegont Jansdr moeye
1541-08-26Grote-Bewijzen-B (overledene)Jan Hendricksz Quartelaer569/16Jan Heyndricksz blaeuverwers wede haar moeder
1551-10-06Inbrengboek-1540-1559 (belending)Marytgen Jansdr Quartelaer {Quackenbosch, vrouw van Cornelis Claes Adriaensz}250/08Marie Jansdr Aelbrecht Dircxs weduwe
1551-10-06Inbrengboek-1540-1559 (overledene)Aelbrecht Dircksz van Quackenbosch250/09Aelbrecht Dircxs weduwe
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Jan Adriaensz de Wilde39/03Jan Adriaensz
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (bruid)Jaepgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {de Wilde}39/07Jacoba Aelbrechtsdochter
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (overledene)Jan Hendricksz Quartelaer39/13wedue wijlen Jan Henricxz blaeuverwer
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (overledene)Nelletgen Pietersdr {van Quackenbosch}39/14wijlen Nelletgen Pietersdr Dick Aelbrechtsz's wedue Jacoba Aelbrechtdochters groote moeder
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (overledene)Dirck Aelbrechtsz van Quackenbosch39/15Dirck Aelbrechtsz's wedue
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Hillegond van Hoogstraten {Brunt/Meesters}39/16Jonffrouwe Hillegont Heynricxdr wedue wijlen meester reynier Brunt
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (overledene)Reinier Brunt39/17wedue wijlen meester Reynier Brunt
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)IJsnout Jansz van Nes39/18Ysnout Jansz
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Claes Lambrechtsz van Swieten39/19Claes Lambrechtsz
1556-01-14Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)39/20Cornelis Jan Florijsz
1557-10-08Rijckhuisen (vermelding)Jan Adriaensz de Wilde69/4Jan Adriaensz de Wilde
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}61/1Neltgen Quartelaers
1560-06-14Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Gerrit Aelbrechtsz van Quackenbosch5/03Gerrit Aelbrecht Dircksz wantsnijder
1560-06-14Waarboek-67 A-1560 (koper)Jan Adriaensz de Wilde5/04Jan Adriaensz de Wilde zijn zwager
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Jan Adriaensz de Wilde950/1Jan Adriaen Willem Bouwensz [de Wilde]
1565-04-28Waarboek-67 C-1563 (belending)Jan Adriaensz de Wilde331/08Jan Adriaensz de Wilde
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Jan Adriaensz de Wilde16/1Jan Adriaensz de Wilde
1573Glippers-1573 (huurder)Marytgen Jansdr {moederoverste}28/1Mater van den convente van Witte Nonnen
1573Glippers-1573 (eigenaar)Jan Adriaensz de Wilde28/2Jan Adriaensz de Wilde fugityve
1574Glippers-1574-4563 (huurder)Marytgen Jansdr {moederoverste}10/1Marytgen Jansdr mater van de Witte Nonnen binnen Leyden
1574Glippers-1574-4563 (eigenaar)Jan Adriaensz de Wilde10/2Jan Ariaenssen de Wilde
1574-07-01Waarboek-67 E-1571 (belending)Jan Adriaensz de Wilde382/22Jan Adriaensz de Wilde fugitive
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Marytgen Jansdr {moederoverste}58/1die nonnekens
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Claes Rijckaert46/1Capiteijn Niclaes Ruijchaver huurt van de rentmeester van de confiscatiƫn, derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)46/2de rentmeester van de confiscatiƫn, derde deel
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen206/1Pieter Oom Pietersz
1577-02-23Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan Adriaensz de Wilde172/11Jan Adriaenss de Milde
1578-08-18Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Jan Adriaensz de Wilde44/03Jan Adriaensz, waardijn van de stad
1578-08-18Waarboek-67 G-1578 (koper)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen44/04Pieter Oom Pietersz van Ofwegen
1579-07-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen313/11Pieter Oom Pietersz
1579-07-03Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Jan Adriaensz de Wilde313/12Jan Adriaenszoon de Wilde
1579-07-14Waarboek-67 G-1578 (belending)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen329/10Pieter Oom Pietersz
1579-07-14Waarboek-67 G-1578 (vorig-eigenaar)Jan Adriaensz de Wilde329/11Jan Adriaensz de Wilde
1580-05-27Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen101/11Pieter Oom Pietersz
1581-05-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen402/10Pieter Oom Pietersz
1581-05-02Waarboek-67 H-1580 (belending)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen403/12Pieter Oom Pietersz
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen45/1Pieter Oom Pieterszoon schepen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catharina Jacobsdr de Milde45/2Katryna de Milde Jacopsdr zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Dorothea Cornelisdr {Steenschuur}45/3Dorithea Cornelisdr haer jongwijf
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen55/1Pieter Oom Pietersz
1582-01-06Waarboek-67 J-1581 (belending)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen129/07Pieter Oom Pietersz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen50/1Pieter Oom Pietersz
1583-12-19Waarboek-67 K-1582 (belending)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen463/08Pieter Om Pietersz burgermeester
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen213/D24Pieter Oom Pietersz
1585Vetus-1585 (eigenaar)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen57/1Pieter Oom Pietersz burgermeester
1587-07-03Grachtenboek-15 (eigenaar)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen30/1Pieteroom Pietersz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen26/1Pieter Oom Pietersz van Offwegen vroetschap.
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen67/1Pieter Oom Pietersz van Offwegen
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieter Pietersz Oom van Ofwegen70/1Pieter Oom Pieterszs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)70/3opte meyts aengeven