Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.023.08, (Voor: 2-3-0/848).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0357
IdType leiden-rdl: B13448
IdType leiden-schoorsteengeld: S-ZHZ-068

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrGebAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VR023.08Steenschuur10Steenschuur 23.08TerugVerderZHZ-02Zevenhuizen
Personen in Perceel
DatumBron (scan)PersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1541-07-24Rijckhuisen (vermelding)Willem Aelbrechtsz van Campen62/3Willem Aelbertsz van Campen
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz van Campen37/1Willem Aelbrechtsz
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Willem Aelbrechtsz van Campen59/1Willem Aelbrechtsz schepen
1559-09-18Huwelijksevw-B2 (begunstigde)Neeltgen Cornelisdr {van Campen}57/03Cornelia Cornelisdr wedue wijlen Willem Aelbrechtsz
1559-09-18Huwelijksevw-B2 (overledene)Willem Aelbrechtsz van Campen57/04wedue wijlen Willem Aelbrechtsz
1559-09-18Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)57/06Cornelis Cornelisz alias mijn zoon
1559-09-18Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Jacob Joostenz Houcquesloot57/09Jacob Joosten Heuckesloot
1560-10-18Waarboek-67 A-1560 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral83/07Aelbrecht Dircxz drapenierder
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz Bral948/1Aelbrecht Dircxz Bral
1573ConfiscatiePacht-1573 (vermelding)Aelbrecht Dircksz Bral51/1Aelbert Dircxz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Aelbrecht Dircksz Bral25/1Aelbert Dircksz, drapier
1574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Aelbrecht Dircksz Bral15/1Aelbrecht Dircxz Bral
1574-07-01Waarboek-67 E-1571 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral382/23Aelbrecht Dircxzoon voors
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Aelbrecht Dircksz Bral56/1Aelbrecht Dircksz
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz Bral44/1Aelbrecht Dircxz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz Bral8/1Aelbert Dircxz Bral
1577-10-30Waarboek-67 F-1576 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral362/07Aelbrecht Dircxsz Bral
1577-12-27Waarboek-67 F-1576 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral391/07Aelbrecht Dircxz Bral
1578-08-18Waarboek-67 G-1578 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral44/06Aelbrecht Dircxz Bral
1579-05-20Waarboek-67 G-1578 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral268/10Aelbrecht Dircxz Bral
1579-07-03Waarboek-67 G-1578 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral313/13Aelbrecht Dircxz
1579-07-14Waarboek-67 G-1578 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral329/12Aelbrecht Dircxz drapier
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Meynaert Lucasz van Halkestein43/1Meynert v Valckesteyn
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Zoetgen van Deventer {Steenschuur}43/2Joffrouwe Zoete van Deventer zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn {dienstmaagd}43/3Katrijn van Campen heur dienstmaecht
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Meynaert Lucasz van Halkestein52/1Meynert van Halkesteyn van Amsterdam
1582-01-06Waarboek-67 J-1581 (belending)Aelbrecht Dircksz Bral129/08Aelbrecht Dircxz Bral
1583-07-14Omslag-1583 (vermelding)Meynaert Lucasz van Halkestein47/12Meynert van Halckensteyn van Amsterdam (doorgehaald)
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz Bral55/1Aelbert Dircxz Bral
1587-07-03Grachtenboek-15 (eigenaar)Aelbrecht Dircksz Bral50/1Aelbrecht Dircxz
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Bruin Cornelisz Couhoorn22/1Bruijn van Couhorn leijdecker
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Bruin Cornelisz Couhoorn65/1Bruyn Cornelisz van Couhoorn leydecker
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Bruin Cornelisz Couhoorn68/1Bruyn Corneliszs
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)68/3opte dochters aengeven