Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.022.02, (Voor: 4-8-0/1758. Links: 4-5-6/1679).
Opmerkingen: 4-8-9 breed op S17.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0982
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-034
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-035
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-038

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL022.02SteenschuurSteenschuur 22.02TerugVerderWNL-01West Nieuwland
RR000.03Oude Sint JacobsgrachtSint Jacobsgracht 0.03TerugVerderWNL-01West Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1524-06-30Grote-Bewijzen-B (belending)Jan Hendricksz Quartelaer115/12Jan Heynricxz
1537-01-13Huwelijksevw-B1 (bruidegom)Adriaen Jansz van Strijen116/03Adriaen van Strijen
1537-01-13Huwelijksevw-B1 (overledene)116/05oude Jan Jansz van Striens weduwe
1537-01-13Huwelijksevw-B1 (bruid)Geertruid Jansdr Quartelaer {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}116/08Geertruyt Jan Heynricksdr
1537-01-13Huwelijksevw-B1 (overledene)Jan Hendricksz Quartelaer116/10Jan Heynricksz weduwe
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Geertruid Jansdr Quartelaer {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}35/1Gheertruijt Adriaen Jans zoon van Strijen's
1544TiendePenning-1543 (overledene)Adriaen Jansz van Strijen35/1aAdriaen Jans zoon van Strijen's
1546-02-08Huwelijksevw-B1 (eigenaar)Geertruid Jansdr Quartelaer {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}179/22Geertruyt Jan Heynricksdr
1553-04-19Rijckhuisen (vermelding)Willem Willem Bouwensz van Warmond {de oude}68/2Willem Willem Bouwensz van Warmont
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Adriaen Quirijnsz {Steenschuur}809/03Adriaen
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Claes Quirijnsz Quartelaer809/04Claes
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Trijntgen Quirijnsdr van Strijen809/05Katrijn
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}809/06Quirijn Claes Garbrantsz
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (overledene)Geertruid Jansdr Quartelaer {van Strijen, vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}809/07wijlen Geertruyt Jansdr
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Anthonis Fransz van Dusseldorp809/11Anthonis Fransz brouwer
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}809/12Cornelie Gerytsdr Jan Heynrickz blaeuwverwer wede
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (overledene)Jan Hendricksz Quartelaer809/13Jan Heynrickz blaeuwverwer wede
1557-11-05Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Cornelis Claes Adriaensz {brouwer}809/14Cornelis Claesz brouwer
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}146/1Quyryn Claesz werver
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}146/2Neltgen Quartelairs
1560-04-08Rijckhuisen (vermelding)Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}72/3Quirijn Claes Garbrantsz van Strijen
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}1188/1Quyrin Claes Garbrantsz
1562-09-27Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Claes Willem Bouwensz van Warmond93/03Niclaes Willemsz
1562-09-27Huwelijksevw-B2 (bruid)Grietgen IJsnoutsdr van Nes {van Warmond}93/08Margriete IJsnout Jansdr
1563-07-07Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}4/03Quyrijn Claas Garbrantsz verver
1563-07-07Waarboek-67 C-1563 (koper)Claes Willem Bouwensz van Warmond4/04Claas Willemsz verver
1572-03-10Rijckhuisen (vermelding)Claes Willem Bouwensz van Warmond79/1Claes Willemsz van Warmont verwer
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Claes Willem Bouwensz van Warmond13/1Claes Willemsz, blauverwer
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Claes Willem Bouwensz van Warmond41/1Claes Willemsz, verwer
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Willem Bouwensz van Warmond249/1Claes Willemsz verwer
1574-12-31Grote-Bewijzen-B (overledene)Quirijn Claes Garbrantsz {van Strijen}809/16Quirijn Claesz voirs achtergelaten
1574-12-31Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Ida Symonsdr {vrouw van Quirijn Claes Garbrantsz}809/17Ide Symonsdr zijn laatste huisvrouw
1574-12-31Grote-Bewijzen-B (kind)Symon Quirijnsz {Steenschuur}809/18haar kind gewonnen bij Quirijn Claesz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond204/1Claes Willemz blaeuverwer
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Willem Bouwensz van Warmond116/1Claes Willem Bouwensz van Warmont schepen
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Willemsz van Warmond116/2Willem Willemsz zijns broeders soon
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)116/3Bely Jacopsdr t joncwijf aldaer
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes Willem Bouwensz van Warmond59/1Claes Willemsz van Warmont
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Claes Willem Bouwensz van Warmond62/1Claes Willemsz van Warmont
1584-02-29Waarboek-67 L-1584 (belending)Claes Willem Bouwensz van Warmond56/27Claes Willemsz van Warmondt
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Claes Willem Bouwensz van Warmond213/B09Claes Willemsz van Warmont
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Willem Willemsz van Warmond213/C60Willem Willemsz van Warmondt
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond1034/1Claes Willemss van Warmont
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond1035/1deszelven achterhuys
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond1038/1Claes Willemsz van Warmont burgemeester
1585-05-04Grachtenboek-30 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond100/1Claes Willemsz verwer
1587-07-03Grachtenboek-15 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond150/1Claes Willemsz burgemeester
1597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond100/1Claes Willemszoon van Warmont burgemeester
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Claes Willem Bouwensz van Warmond64/1Claes Willemsz van Warmondt, burgermeester
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)65/1Willem Willemsz van Warmondt
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond34/1Claes Willemsz van Warmont
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond35/1deselve Claes Willemsz van Warmont
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond38/1Claes Willemsz van Warmont
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)Cornelis Heymansz van Dam34/1Cornelis Heymanss van Dam
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond34/2Claes Willemszn van Warmont
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)35/1Cornelis Jacobss Swart
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond35/2Claes Willemszn van Warmont
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Claes Willem Bouwensz van Warmond38/1Claes Willemss van Warmondt