Perceelformulier

Perceelformulier van Steenschuur.022.03, (Voor: 2-4-0/879. Links: 2-0-0/753).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P0981
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-031
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-032
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-033
IdType leiden-schoorsteengeld: S-WNL-039

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL022.03SteenschuurSteenschuur 22.03TerugVerderWNL-01West Nieuwland
RR000.05Oude Sint JacobsgrachtSint Jacobsgracht 0.05TerugVerderWNL-01West Nieuwland
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1537-07-22Rijckhuisen (vermelding)Anthonis Fransz van Dusseldorp59/4Anthonis Frans Jansz Muys van Dusseldorp
1546-02-08Huwelijksevw-B1 (belending)Marie Gerritsdr {van Velde}179/23Mary Gerrytsdr Jacob Andriesz van Veldens weduwe
1546-02-08Huwelijksevw-B1 (overledene)Jacob Andriesz van Velde179/24Jacob Andriesz van Veldens weduwe
1556-08-29Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Gerrit Amelisz van Hoogeveen43/03Mr Geryt Melisz advocaet in den Hove van Hollant
1556-08-29Huwelijksevw-B2 (overledene)Amelis Adriaensz {Steenschuur}43/05wedue wijlen Melis Adriaensz
1556-08-29Huwelijksevw-B2 (bruid)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}43/07Aefgen Aelbrechtsdr
1556-08-29Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Cornelis Claesz {wantsnijder}43/14Cornelis Claesz wantsnijder binnen Leyden
1556-08-29Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)Quirijn Claesz {bode}43/15Quirijn Claesz snijder
1556-08-29Huwelijksevw-B2 (schuldenaar)43/16stede van Leyden
1556-08-29Huwelijksevw-B2 (vermelding)Cornelia Gerritsdr {Quartelaer}43/17Cornelia Gerytsdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Anthonis Fransz van Dusseldorp145/1Anthonys Fransz brouwer
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Anthonis Fransz van Dusseldorp1187/1Anthonis Fransz [van Dusseldorp]
1563-07-07Waarboek-67 C-1563 (belending)Claes Jansz van Berendrecht4/05Niclaes van Berendrecht, schoudt deser stede
1564-07-23Poorterboeken-D-1532 (poorter)Gerrit Amelisz van Hoogeveen6340/60ameester Geryt Melisz
1569-04-10Waarboek-67 D-1567 (belending)Gerrit Amelisz van Hoogeveen190/16mr Gerrit Melisz van Hoogheveen
1572-08-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Gerrit Amelisz van Hoogeveen132/14mr. Gerrit Melisz pensionaris
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gerrit Amelisz van Hoogeveen42/1Meester Gherrit van Hogheveen Melisz
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gerrit Amelisz van Hoogeveen248/1meester Gerrit Melisz huysgesin
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gerrit Amelisz van Hoogeveen232/1Mr Geryt van Hogeveen Melisz pensionarys
1580-04-18Album-Studiosorum (vermelding)Pouwels Thimansz Visscher6/37Paulus Timanni Vischer Amsterodamensis L
1580-04-24Album-Studiosorum (vermelding)Sybrant Joostenz Buyck6/43Ziebrandus Buck Amsterodamensis L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sybrant Joostenz Buyck115/1Sybrant Buyck v Amsterdam rentier
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Margriete Garbrantsdr {Buyck}115/2Margriete Gerbrantsdr mede vandaar zijn wijf
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Sybrantsz Buyck115/3Claes (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Garbrant Sybrantsz Buyck115/4Gerbrant (haer beyder kinderen)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Hillegond Jansdr {dienstmaagd}115/5Hillegont Jansdr haer dienstmaegt
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)115/5zDaer ten Huyze
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pouwels Thimansz Visscher115/6Pouwels Thijmensz van Amsterdam te mey was een jaer hier gewoont student
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Sybrant Joostenz Buyck58/1Sybrant Buyck van Amsterdam
1583-05-17Waarboek-67 K-1582 (belending)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}230/12Aefgen Aelbrechtsdr mr. Geryt van Hogeveen Meliszoon weduwe
1583-05-17Waarboek-67 K-1582 (overledene)Gerrit Amelisz van Hoogeveen230/13mr. Geryt van Hogeveen Meliszoon weduwe
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}58/1Aefgen Mr Geryt van Hogeveens wedue
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Gerrit Amelisz van Hoogeveen58/1aMr Geryt van Hogeveens wedue
1584-02-29Waarboek-67 L-1584 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}56/26Aefgen Aelbertsdr
1584-02-29Waarboek-67 L-1584 (belending)56/28de erfgenamen van Anthonis Fransz
1584-02-29Waarboek-67 L-1584 (overledene)Anthonis Fransz van Dusseldorp56/29de erfgenamen van Anthonis Fransz
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Sybrant Joostenz Buyck213/B43Zybrant Buyc
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}1033/1Aeffgen Aelbertsdr wedue van mr Geryt van Hoogeveen
1585Vetus-1585 (overledene)Gerrit Amelisz van Hoogeveen1033/1awedue van mr Geryt van Hoogeveen
1585Vetus-1585 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}1039/1Aeffgen Aelbrechtsdr Mr Gerryt van Hoogeveens wed
1585Vetus-1585 (overledene)Gerrit Amelisz van Hoogeveen1039/1aMr Gerryt van Hoogeveens wed
1587-07-03Grachtenboek-15 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}160/1Meester Gerit Melis weduwe
1587-07-03Grachtenboek-15 (overledene)Gerrit Amelisz van Hoogeveen160/1aMeester Gerit Melis weduwe
1597-07-25Stratenboek-17 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}90/1Aefgen Aelbrechtsdr mr Gerits Melisz weduwe
1597-07-25Stratenboek-17 (overledene)Gerrit Amelisz van Hoogeveen90/1aAefgen Aelbrechtsdr mr Gerits Melisz weduwe
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}66/1Aeffgen Aelbrechtsdr, Mr Gerrit van Hogeveens weduwe
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Gerrit Amelisz van Hoogeveen66/1aMr Gerrit van Hogeveens weduwe
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)67/1Melis Gerijtsz van Hogeveen
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)68/1Willem Gerijtsz van Hogeveen
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}33/1Aeffgen Aelbrechtsdr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}39/1Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)31/1Gillis van Maskel
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}31/2Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)32/1Zeger Pieterszn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}32/2Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)33/1Jacobmijntgen Bossaert
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}33/2Aeffgen Aelbrechtsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}39/1Aeffgen Albrechtsdr
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)39/3door 't aengeven van haer meyt
1608-12-13Grafsteen-PTR (overledene)Aefgen Aelbrechtsdr van Quackenbosch {van Hoogeveen}324/2Iovffrou Eva [A]lbrechts van Quackenbosche syn huisvrou