Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.026-027, (Voor: 2-11-0/1099).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL026-027RijnNieuwe Rijn 26-27TerugVerderBSG-03Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1514Rijckhuisen (vermelding)Jan Reyer Dircksz van Heemskerck45/2Jan Reyersz van Heemskerck brouwer
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}50/03Oude Dirck
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Cornelis Jan Reyersz van Heemskerck50/04Cornelis
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}50/05Jonge Dirck
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Willem Jan Reyersz van Heemskerck {priester}50/06Willem
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Symon Jan Reyersz van Heemskerck50/07Symon
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marytgen Jan Reyersznsdr van Heemskerck50/08Marytgen
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Jan Reyer Dircksz van Heemskerck50/09Jan Reyersz brouwer
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (overledene)Elsgen Symonsdr {Heemskerck}50/10Elsgen Symonsdr wijlen
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (overledene)50/12Reijer Claesz wede
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (belending)50/14Ghijsbrecht Gerytsz Goel
1517-12-11Grote-Bewijzen-B (belending)50/15Pieter Cornelisz schilder
1553-05-08Rijckhuisen (vermelding)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de jonge}68/3Jonge Dirc Jan Reyersz van Heemskerck
1553-05-08Rijckhuisen (echtgenoot)Beatrix Gerritsdr {van Heemskerck}68/3aBeatrix Jansdr Stoop
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Marytgen Claesdr {Heemskerck}26/1Oude Dirck Jansz wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}26/1aOude Dirck Jansz wedewy
1560-11-16Waarboek-67 A-1560 (belending)Marytgen Claesdr {Heemskerck}98/05Marytgen Claesdr Oude Dirck Jan Reyerszs wedue
1560-11-16Waarboek-67 A-1560 (overledene)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}98/07Oude Dirck Jan Reyerszs wedue
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)1533/1de kinderen van Dirck Jan Reyersz [van Heemskerk] oude
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Dirck Jan Reyersz van Heemskerck {de oude}1533/1akinderen van Dirck Jan Reyersz [van Heemskerk] oude
1565-04-10Waarboek-67 C-1563 (verkoper)Annetgen Dircksdr van Heemskerck318/03Annetgen Dircksdr
1565-04-10Waarboek-67 C-1563 (echtgenoot)Symon Jansz van der Mije318/04mr Simon Jansz
1565-04-10Waarboek-67 C-1563 (koper)Gijsbrecht Dircksz Gool318/05Gijsbrecht Dircksz Gool
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Gijsbrecht Dircksz Gool16/1Ghysbrecht Dircxz Goel
1572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Willem Dircksz van Heemskerck17/1Willem Dircxz, mit zyn zusters
1572-11-28GedwongenLening-1572 (vermelding)17/1mit zyn zusters
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gijsbrecht Dircksz Gool21/1Ghyesbrecht Diricsz Gool
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)22/1Elsgen Diricxsz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Willem Dircksz van Heemskerck23/1Willem Diricxsz
1574-03-28Rijckhuisen (vermelding)Gijsbrecht Dircksz Gool86/4Gijsbert Dircksz Gool
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Gijsbrecht Dircksz Gool25/1Ghijsbert Dirckxssen
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz Gool28/1Ghijsbert Dircxz Gool
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz Gool14/1Ghysbrecht Dircxz Gool
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Willem Dircksz van Heemskerck15/1De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Aefgen Dircksdr van Heemskerck16/1De broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
1576GedwongenLening-1576 (vermelding)Geertruid Dircksdr van Heemskerck16/1aDe broeder ende zuster van Ghysbrecht Dircxz Gool's huysvrouwe
1577-01-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Gijsbrecht Dircksz Gool158/06Ghijsbrecht Dircxz Gool
1577-06-11Waarboek-67 F-1576 (belending)Gijsbrecht Dircksz Gool269/07Ghijsbrecht Dircxz Gool
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Gijsbrecht Dircksz Gool29/01Gijsbrecht Dircx Gool
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Geertruid Dircksdr van Heemskerck29/02Geertgen Dirxdr zijn huysvrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)29/03Dirck (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)29/04Marytgen (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)29/05Neeltgen (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)29/06Grietgen (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)29/07Marytgen (haer beyder kind)
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Willem Dircksz van Heemskerck29/08Willem Dircxz haer broeder ouer dan 18 jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aefgen Dircksdr van Heemskerck29/09Aefgen Dircxdr haer zuster
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)29/10Katrijna Sijmensdr joncwijff van Leyden
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Gijsbrecht Dircksz Gool34/34Gysbrecht Dircxz Gool
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Willem Dircksz van Heemskerck35/35ten zelven huyse Willem Dircxz ende
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Geertruid Dircksdr van Heemskerck36/36zyne twe susteren elc 6
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Aefgen Dircksdr van Heemskerck37/37tsamen
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Grietgen Claesdr Gool38/38noch aldaer Grietgen Claesdr Claes Dircxz Gool's weeskint
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz Gool30/1Ghijsbrecht Dirckxz Ghool
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Gijsbrecht Dircksz Gool213/C26Gijsbert Dirxz Gool
1585Vetus-1585 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz Gool36/1Ghijsbrecht Dirckxz Ghool
1585Vetus-1585 (eigenaar)37/1deszelven Gools huysinge
1588~1597Stratenboek-21 (eigenaar)Gijsbrecht Dircksz Gool560/1Gijsbracht Dircxsoon Gool
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)39/1Gillis Thymansz van Vliet coorencoper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)40/1Aper Segersz tinnegieter
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)37/1Warnaer Jansz coppedraeyer
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)38/1Aper Zegerssen [van Campen]