Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.028, (Voor: 1-8-6/644).


Naar BronPerceelPersoon-regels.

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL028RijnNieuwe Rijn 28TerugVerderBSG-03Burgstreng
AR007Nieuwstraat07.0929Nieuwstraat 7TerugVerderBSG-03Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Marytgen Cornelisdr {apothekersweduwe}25/1Marytgen Cornelies apteckers wedewy huervrou
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen25/2Dirck Jacopsz in de Roesmolen
1558-06-08TiendePenning-1557 (huurder)Pieter Jacobsz Goetcoop105/1Pieter Jacobsz bontwercker
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Dirck Jacobsz in de Rosmolen105/2Dirck Jacopsz in de Roesmollen
1560-11-16Waarboek-67 A-1560 (verkoper)Dirck Jacobsz in de Rosmolen98/03Dirck Jacobsz timmerman
1560-11-16Waarboek-67 A-1560 (koper)Claes Sebastiaensz {smid}98/06Claas Sebastiaansz smid
1560-12-16Waarboek-67 A-1560 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}108/05Claes Sebastiaensz voors
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}1532/1Claes Sebastiaensz smid
1561-12TiendePenning-1561 (huurder)Bouwen Pietersz {schrijnwerker}1613/1Bouwen Pietersz kistenmaker
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}1613/2Claes Sebastiaensz
1563-12-03Waarboek-67 C-1563 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}72/08Claes Bastiaensz smit
1565-04-10Waarboek-67 C-1563 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}318/07Claes Sebastiaensz smidt
1569-12-15Waarboek-67 D-1567 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}265/06Claes Sebastiaenss voern.t zelffs
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Claes Sebastiaensz {smid}24/1Claes Bastiaensz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)25/1Dirick Cornelis zyn zwager
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Claes Sebastiaensz {smid}24/1Claes Bastiaenssen
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Annetgen Fredericksdr {Slingeland}99/1Anne Vrederickx
1575-06-20Waarboek-67 E-1571 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}550/11Claes Sebastiaensz smit
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}27/1Claes Bastiaensz
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}17/1Claes Sebastiaensz smit
1576-07-17Waarboek-67 F-1576 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}88/23Claes Zebastiaensz smit
1577-01-11Waarboek-67 F-1576 (koper)Claes Sebastiaensz {smid}158/07Claes Sebastiaensz smit
1578-09-13Waarboek-67 G-1578 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}71/07Claes Sebastiaensz smith
1581-06-27Waarboek-67 H-1580 (belending)Claes Sebastiaensz {smid}479/08Claes Sebastiaensz smit
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Claes Sebastiaensz {smid}28/1Claes Sebastiaensz smit bonmr
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Catrijn Willemsdr {vrouw van Claes Sebastiaensz}28/2Katrijna Willemsdr sijn huysfrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Symontgen Sijpendr {dienstmeid}28/3Symontgen Sijpendr jonwijff
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Machteld Jansdr {vrouw van Jan Splintersz}106/1Machtelt Jansdr wed v Jan Splinkers
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Jan Splintersz {bakker}106/1awed v Jan Splinkers
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Claes Sebastiaensz {smid}33/33Claes Sebastiaensz smith
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Machteld Jansdr {vrouw van Jan Splintersz}126/126Machtelt Jansdr weduwe van Jan Splintersz
1581-12Kerven-1581 (overledene)Jan Splintersz {bakker}126/126aweduwe van Jan Splintersz
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}40/1Claes Sebastiaenzoon smit
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Claes Sebastiaensz {smid}37/1Claes Sebastiaensz smit
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Machteld Jansdr {vrouw van Jan Splintersz}134/1Machtelt Jansdr wedue van Jan Splinters
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Jan Splintersz {bakker}134/1awedue van Jan Splinters
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}35/1Claes Sebastiaensz smit
1585Vetus-1585 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}145/1Claes Sebastiaenss smit
1588~1597Stratenboek-21 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}450/1Claes Sebastiaenssoon
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Claes Sebastiaensz {smid}38/1Claes Sebastiaensz smith
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Dammas van der Codde {wachtmeester}154/1Dammas van der Codde wachtmeester
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dirck Cornelisz Vinck36/1Dirck Cornelisz Vynck
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Dammas van der Codde {wachtmeester}156/1Dammas van der Codde
1606-08Schoorsteengeld-1606 (bewoner)156/4huysvolck die met hem inwoonen
1608-03-10Grafsteen-PTR (overledene)Claertgen Claesdr {Vinck}343/1Claertgen Claesd huysvrou van Dirck Cornelis Vinck
1608-03-10Grafsteen-PTR (echtgenoot)Dirck Cornelisz Vinck343/1ahuysvrou van Dirck Cornelis Vinck
1632-01-29Grafsteen-PTR (overledene)Dirck Cornelisz Vinck343/3Dirck Cornelis Vinck