Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.032-033 (In den Aecker), (Voor: 3-7-5/1363).


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1467
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-030
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-031
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-032

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL032-033RijnNieuwe Rijn 32-33TerugVerderBSG-03Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1536-05-08Rijckhuisen (vermelding)Jan Gerritsz Heye59/1Jan Heye Gerritsz
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Jan Gerritsz Heye16/1Jan Heije Gherijtsz
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (belending)Wijntgen Aelwijnsdr {Heye}737/21Wijve Jan Heye Grytsz wede
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (overledene)Jan Gerritsz Heye737/22Jan Heye Grytsz wede
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Wijntgen Aelwijnsdr {Heye}21/1Wyfnen Jan Heyen wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jan Gerritsz Heye21/1aJan Heyen wedewy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)Wijntgen Aelwijnsdr {Heye}1528/1Wyntgen wed van Jan Heyen
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jan Gerritsz Heye1528/1awed van Jan Heyen
1562-01-22Huwelijksevw-B2 (bruidegom)Garbrant Symonsz {wijntapper}86/03Garbrant Symonsz
1562-01-22Huwelijksevw-B2 (bruid)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}86/06Marrytgen Heyen Jansdr
1563-03-22Waarboek-67 B-1562 (belending)Garbrant Symonsz {wijntapper}306/09Garbrant Symonsz
1568-04-27Waarboek-67 D-1567 (belending)Garbrant Symonsz {wijntapper}95/08Garbrant Symonsz wijntapper
1573Glippers-1573 (huurder)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}24/1huysvrouwe van Garbrant Symonsz wijntapper
1573Glippers-1573 (eigenaar)Garbrant Symonsz {wijntapper}24/2Garbrant Symonsz wijntapper fugityve
1573Glippers-1573 (huurder)Pieter Ewoutsz {organist}26/1Pieter Eewoutsz eertijts organist tot Voorschoten
1573Glippers-1573 (eigenaar)Garbrant Symonsz {wijntapper}26/2Garbrant Symonsz fugitive
1573-11Vluchtelingen-1573 (bewoner)Pieter Ewoutsz {organist}5/1Pieter Ewoutsz van Voorschooten
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}28/1Marry Jan Heyendr huysvrouwe Garrebrant Symonsz
1573-12-19Omslag-1573 (overledene)Jan Gerritsz Heye28/1aJan Heyendr
1573-12-19Omslag-1573 (vermelding)Garbrant Symonsz {wijntapper}28/1bGarrebrant Symonsz
1574Glippers-1574-4563 (huurder)Adriaen Cornelisz de Zwarte7/1Adriaen Cornelissen schout van Voorschoten
1574Glippers-1574-4563 (eigenaar)Garbrant Symonsz {wijntapper}7/2Garbrant Symonssen wijntapper
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Pieter Ewoutsz {organist}21/1Pieter Eewoutssen
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Adriaen Cornelisz de Zwarte23/1Adriaen Cornelisz schoudt tot Voorschoten huurt van de rentmeester van de confiscatièn derdedeel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)23/2de rentmeester van de confiscatièn derdedeel
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)24/1Pieter Ewoutsz wed huurt van de rentmeester van de confiscatièn
1575-09-01Omslag-1575 (overledene)Pieter Ewoutsz {organist}24/1aPieter Ewoutsz wed
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)24/2de rentmeester van de confiscatièn
1576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Adriaen Cornelisz de Zwarte19/1Adriaen Cornelisz de Zwarte schout
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)123/07een poortgen ende gange
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)Garbrant Symonsz {wijntapper}123/08Garbrant Symons
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriaen Cornelisz de Zwarte123/09Adriaen Corneliss
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriana Claesdr {vrouw van Warnaert Anthonisz}123/10wedue van Warnaer Antoniss coppedraeyer
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)Warnaert Anthonisz {lantaarnmaker, koppendraaier}123/11wedue van Warnaer Antoniss coppedraeyer
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)596/07een poort ende gange
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)596/08Garbrant Symonsz erfgenamen
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (overledene)Garbrant Symonsz {wijntapper}596/09Garbrant Symonsz erfgenamen
1576-11-01Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriaen Cornelisz de Zwarte596/10Adriaen Cornelisz
1576-12-06Glippers-1576 (bewoner)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}5/1Marie Jansdr weduwe van Garbrant Symonsz
1576-12-06Glippers-1576 (overledene)Garbrant Symonsz {wijntapper}5/1aweduwe van Garbrant Symonsz
1577-05-25Waarboek-67 F-1576 (belending)Adriaen Cornelisz de Zwarte255/07Adriaen Cornelisz schoudt van Wassenaer
1577-05-25Waarboek-67 F-1576 (belending)Garbrant Symonsz {wijntapper}255/08Garbrant Symonsz
1580-02-27Waarboek-67 H-1580 (verkoper)Adriaen Cornelisz de Zwarte28/03Adriaen Cornelisz van der Houff schoudt vanden Hogenveen, woonende tot Voorschten
1580-02-27Waarboek-67 H-1580 (koper)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}28/04Marytgen Heyen weduwe wijlen Garbrant Symonsz
1580-02-27Waarboek-67 H-1580 (overledene)Garbrant Symonsz {wijntapper}28/05Garbrant Symonsz
1580-04-18Album-Studiosorum (vermelding)Taecke van Dijxtra6/38Taco Dixtra Leovardiensis L et J
1580-04-18Album-Studiosorum (vermelding)Sicke van Dijxtra6/39Sixtus Dixtra Leovardiensis L et J
1580-10-12Album-Studiosorum (vermelding)Epe Tietesz Hettinga8/18Epius Hettinga Frisius L
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jouck Galama {van Dijxtra}24/1Jorch Haelme wed v Dycstra
1581-09Volkstelling-1581 (overledene)Ritscke van Dijxtra24/1awed v Dycstra
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Taecke van Dijxtra24/2Taecke Dijcstra
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Sicke van Dijxtra24/3Sectis Dijcstra
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Epe Tietesz Hettinga24/4Yepo Hectinga student
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)24/5Worp Tgiffius klerck
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Tjets van Dijxtra24/6Tziets Dijcstra
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)24/7Annetgen Pietersdr jonwijff uyt Friesland altesamen alhier gewoont vijff vierendeel jaeren
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)24/8Ermetgen Jansdr van Rotterdam jonwijff van alhier
1581-09Volkstelling-1581 (plaats)24/8zInt zelfde Huys
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jouck Galama {van Dijxtra}28/1Joris Haelme weduwnaer (?) van Dycxtra
1581-12Kerven-1581 (overledene)Ritscke van Dijxtra28/1aweduwnaer (?) van Dycxtra
1582-06-22Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)361/03Hilgondt Cornelis Ottensdr weduwe wijlen Willem Anthonisz
1582-06-22Waarboek-67 J-1581 (schuldeiser)361/04weduwe wijlen Willem Anthonisz
1582-06-22Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}361/05Maritgen Heyen weduwe wijlen Garbrandt Symonsz
1582-06-22Waarboek-67 J-1581 (overledene)Garbrant Symonsz {wijntapper}361/06weduwe wijlen Garbrandt Symonsz
1582-06-22Waarboek-67 J-1581 (schuldenaar)361/08Symon Garbrantsz
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}80/1Marye Heyendochter
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jouck Galama {van Dijxtra}30/1Jorch Haelma wedue van Dixtra
1583-07-14Omslag-1583 (overledene)Ritscke van Dijxtra30/1awedue van Dixtra
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)31/1Pieter Symonsz
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)32/1Jan Garbrantsz wyntapper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Marytgen Jansdr Heye {vrouw van Garbrant Symonsz}30/1Marie Jan Heyen dr Garbrant Symonsz wed
1585Vetus-1585 (overledene)Garbrant Symonsz {wijntapper}30/1aMarie Jan Heyen dr Garbrant Symonsz wed
1599GedwongenLening-1599 (bewoner)Frederick Pietersz de Bije/Pauw26/1Vrerick Pietersz Pauw
1599GedwongenLening-1599 (mede-bewoner)Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}27/2Aeffgen, Jan Heijendr, Dirck Baerntsz's weduwe
1599GedwongenLening-1599 (overledene)Dirck Barentsz {apotheker}27/2aDirck Baerntsz's weduwe
1599GedwongenLening-1599 (mede-bewoner)27/3mit sijn moeder
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Frederick Pietersz de Bije/Pauw31/1Frederick Pietersz Pau
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}32/1Aeffgen Heyendr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}33/1deselve Aeffgen Heyendr
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}34/1deselve Aeffgen Heyendr, een huys in de poort
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)30/1mr Jan Aerntszoon
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Frederick Pietersz de Bije/Pauw30/2Fredryck Pietersz Paeuw
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)30/3opt aengeven van zijn huysvrou
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}31/1Aeffgen Jans
1606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)31/3opt aengeven van Claes Dircxz [Lijn]
1606-08Schoorsteengeld-1606 (huurder)32/1Claes Dircxz Lijn
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Aefgen Jansdr Heye {vrouw van Dirck Barentsz}32/2Aeffgen Jans