Perceelformulier

Perceelformulier van NieuweRijn.034, (Voor: 2-1-2/790).
Opmerkingen: loopt door naar Nieuwstraat.017.


Naar BronPerceelPersoon-regels.
IdType leiden-1600: P1468
IdType leiden-schoorsteengeld: S-BSG-029

Scroll naar beneden voor detail informatie.
Straten, bouwblok, bon
ZVolgNrStraat (vroeger)WijkHnrAdres (nu)-BouwBlkBonNaam
VL034Rijn07.0040Nieuwe Rijn 34TerugVerderBSG-03Burgstreng
Personen in Perceel
DatumBronPersoonVlgnrPersoonNaamInBron
1544TiendePenning-1543 (eigenaar)Jacob Claesz {houtkoper}15/1Jacob Claes zoon houdtcooper
1550-05-07Testament-A2 (testateur)Jacob Claesz {houtkoper}41/05Jacop Claesz houtcoper
1550-05-07Testament-A2 (testateur)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}41/06Alijdtgen Henricxdochter zijn huysvrouwe
1550-05-07Testament-A2 (begunstigde)Claes Jacobsz {de oude}41/07Claes Jacopsz hoer beyder zoon
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Dirck Jacobsz van Swieten737/03Mr Dirck
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Hendrick Jacobsz {NieuweRijn}737/04Heynrick
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Reyer Jacobsz {houtkoper}737/05Reynier
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Claes Jacobsz {de jonge}737/06jonge Claes
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Catrijn Jacobsdr van Swieten {van der Hooch}737/07Katrijn
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Elisabeth Jacobsdr {Buytewech}737/08Lysbeth
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Marytgen Jacobsdr {van Dusseldorp, van Uitgeest}737/09Marytgen
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldeiser)Anna Jacobsdr van Swieten737/10Annetgen
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}737/11wylen Jacop Claesz houtcoper
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (schuldenaar)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}737/12Alydtgen Heynricksdr
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Marytgen Claesdr {Heemskerck}737/14gehuwd met Marie Claesdr moeye
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Baertgen Dircksdr {van Torenvliet}737/16gehuwd met Baerte Dircksdr
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (echtgenoot)Aechte Hendricksdr Duyst {vrouw van Claes Jacobsz}737/18gehuwd met Aechte meester Heynrick Dircksz dochter
1550-10-23Grote-Bewijzen-B (bewoner)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}737/20Alijdtgen Heynricksdr
1558-06-08TiendePenning-1557 (eigenaar)Alijd Hendricksdr {vrouw van Jacob Claesz}20/1Alyt Jacop Claesz houtcoepers wedewy
1558-06-08TiendePenning-1557 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}20/1aJacop Claesz houtcoepers wedewy
1561-12TiendePenning-1561 (eigenaar)1527/1de kinderen van Jacob Claesz
1561-12TiendePenning-1561 (overledene)Jacob Claesz {houtkoper}1527/1ade kinderen van Jacob Claesz
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Gerrit {stadschirurgijn}29/1Meester Gherrit , doctoor in de huysinge van Jan Gherritsz Buytewech
1573-12-19Omslag-1573 (eigenaar)Jan Gerritsz Buytewech29/1ahuysinge van Jan Gherritsz Buytewech
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Catharina Gijsbrechtsdr van Couwenhoven {de Milde}30/1de weduy van meester Jacoeb de Milde met hair dochter
1573-12-19Omslag-1573 (overledene)Jacob de Milde30/1ade weduy van meester Jacoeb de Milde
1573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Catharina Jacobsdr de Milde31/1met hair dochter
1574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)20/1inde huysinghe van Jacob Claessen
1574-08-07Volkstelling-1574 (vermelding)Jacob Claesz {houtkoper}20/1ainde huysinghe van Jacob Claessen
1575-09-01Omslag-1575 (huurder)Gerrit de Bont22/1Mr Geryt de Bont huurt van de rentmeester van de confiscatièn derde deel
1575-09-01Omslag-1575 (eigenaar)22/2de rentmeester van de confiscatièn derde deel
1577-05-25Waarboek-67 F-1576 (verkoper)Jan Gerritsz Buytewech255/03Jan Gerritsz Buytewech
1577-05-25Waarboek-67 F-1576 (koper)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)255/05Jan Gijsbrechtsz korenkoper
1577-05-25Waarboek-67 F-1576 (schuldeiser)Jan Gerritsz Buytewech256/03Jan Gerritsz Buytewech
1577-05-25Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)256/53Jan Gijsbrechtsz korenkoper
1577-12-19Waarboek-67 F-1576 (belending)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)382/14Jan Ghijsbrechtsz coorncoper
1578-09-22Waarboek-67 G-1578 (belending)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)74/06Jan Ghijsbrechtsz coorncoper
1580-02-27Waarboek-67 H-1580 (belending)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)28/06Jan Ghysbrechtsz coorncoper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)23/1Jan Gijsbrechtsz korencoper
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Aefgen Cornelisdr Pot {vrouw van Jan Gijsbrechtsz}23/2Aefgen Cornelisdr sijn huysfrou
1581-09Volkstelling-1581 (bewoner)23/3Claertgen Adriaensdr van Swanenburg jonwijff
1581-12Kerven-1581 (bewoner)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)27/1Jan Gysbertsz coorncoper
1582-06-22Waarboek-67 J-1581 (belending)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)361/10Jan Ghijsbrechtsz
1583-07-01Grachtenboek-04 (eigenaar)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)90/1Jan Ghijsbrechtsz coorencooper
1583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)29/1Jan Gysbrechtsz coorncoper
1584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)213/B24Jan Gijsbertsz coorncoper
1585Vetus-1585 (eigenaar)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)29/1Jan Gijsbertsz coorncooper
1601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)30/1Jan Ghijsbrechtsz coorencoper
1606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Jan Gijsbrechtsz (van Swanenvelt)29/1Jan Gijsbertsz coorencoper