Personen

Zoek hier naar een persoon in de database. Bv. typ Jan van Hout in het veld Naam. In de tabel met resultaten kunt u op zijn naam klikken om meer over de beroemde stadssecretaris te weten te komen. Of op zijn adres, om alle informatie over zijn huis te zien. De te gebruiken “joker-tekens” zijn: _ (enkel) en % (meer).

Personen met voornaam = "Pel"/voornaamset =
("Apollonia","Pel","Pelgrim","Pelgrim","Pel").
Aantal = 55
PersoonnaamBeroep/HerkomstPerceel
Apollonia Adriaensdr {Vergeyl} (1561-09 voor, 1606 na)dienstmeid /HoogmadeNieuweRijn.050-051 (Volkstelling-1581,6)
Apollonia Andriesdr {Prinsessekade} (1565 voor, 1601 na)Prinsessekade.000.03 (Vetus-1585)
Apollonia Anthonisdr {Nieuwsteeg} (1561 voor, 1581-09 na)Salomonsteeg.002 (Volkstelling-1581,5)
Apollonia Arentsdr {Haarlemmerstraat} (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.128 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia Arentsdr {Hooglandsekerkchoorsteeg} (1572 circa, 1582-01-03 na)Hooglandsekerkchoorsteeg.002-004 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia Claesdr {vrouw van Jan Gerritsz} (1561 voor, 1581-09 na) /WassenaarHaarlemmerstraat.058 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Cornelisdr {Nieuwebrugsteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Nieuwebrugsteeg.015 (Volkstelling-1581,5)
Apollonia Cornelisdr {StilleRijn} (1581 voor, 1581-09 na)StilleRijn.012-013 (Volkstelling-1581,5)
Apollonia Cornelisdr {vrouw van Pieter Dircksz} (1554 voor, 1574-02-26 na)Levendaal.035 (Waarboek-67 E-1571)
Apollonia Cornelisdr {vrouw van Zacharias Cornelisz} (1561 voor, 1581-09 na) /De KaagOudeRijn.124 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Cornelisdr {wever} (1561 voor, 1581-09 na)weverUiterstegracht.077-083 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Cornelisdr {} (1561 voor, 1581 na)Hooglandsekerkgracht.036-040 (Volkstelling-1581,1)
Apollonia Dircksdr {vrouw van Cornelis Florisz} (1561 voor, 1581-09 voor)Vliet.018 (Volkstelling-1581)
Apollonia Dircksdr {vrouw van Cornelis Jacobsz, Anthonis Meesz} (1535 voor, 1570~1579)Vliet.002-004 (Grote-Bewijzen-C)
Apollonia Dircksdr {vrouw van Daniël Cornelisz} (1541 voor, 1561-12-17 voor)Rapenburg.127 (Grote-Bewijzen-B)
Apollonia Foysdr {Hooigracht} (1581 voor, 1581-09 na)Hooigracht.081 (Volkstelling-1581,7)
Apollonia Fredericksdr {dienstmeid} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidApothekersdijk.026.3 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia Gerritsdr {hekelaarster} (1561-09 voor, 1581-09 na)hekelaarsterMolensteeg.021 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Gerritsdr {vrouw van Pieter Jacobsz} (1561 voor, 1581-09 na)Papengracht.026 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Gerritsdr {vrouw van Pieter Mourijnsz} (1561 voor, 1581-09 na) /KatwijkLangeMare.088 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Harmensdr Wilfried (1581 voor, 1581-09 na)WillemDanielsteeg.000.03 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia Hendricksdr {vrouw van Dionys Hendricksz} (1554 voor, 1585 na)Hooigracht.081 (Volkstelling-1581,3)
Apollonia IJsbrantsdr (Suyck} (1554 voor, 1606 na) /LeidenBreestraat.110 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Jacobsdr {Haarlemmerstraat} (1581 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.164 (Volkstelling-1581,04)
Apollonia Jacobsdr {vrouw van Mattheus Jansz} (1561-06-22 voor, 1581-06-22 na) /ZoeterwoudeSintJacobsgracht.000.19 (Waarboek-67 J-1581)
Apollonia Jacobsdr {vrouw van Symon Lambrechtsz} (1561 voor, 1581-09 na)Haarlemmerstraat.188 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Jansdr Quaeck (1581 voor, 1581-09 na)Bakkersteeg.006 (Volkstelling-1581,3)
Apollonia Jansdr {Clarensteeg} (1581 voor, 1581-09 na)Clarensteeg.041 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia Jansdr {dienstmeid-Catharina gasthuis} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmeidBreestraat.062-066 (Volkstelling-1581,006)
Apollonia Jansdr {Levendaal} (1581 voor, 1581-09 na)Levendaal.055-057 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia Jansdr {vrouw van Anthonis Meesz} (1556 voor, 1606 na) /LeidenHooigracht.031.1 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Jansdr {vrouw van Dirck Allertsz} (1560 voor, 1580-01-01 na)Vliet.006-008 (Waarboek-67 G-1578)
Apollonia Jansdr {vrouw van Jan Claesz} (1561 voor, 1581-09 na) /ZoeterwoudeSintJacobsgracht.000.09 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Lenaertsdr {vrouw van Jan Hendricksz} (1561-09 voor, 1581-09 na)Levendaal.035 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Maertensdr {NieuweRijn} (1561 voor, 1581-09 na) /LeidenNieuweRijn.011 (Volkstelling-1581,9)
Apollonia Maertensdr {vrouw van Cornelis Jansz} (1561-09 voor, 1581~1591)Uiterstegracht.037 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Matthijsdr {Hogewoerd} (1581 voor, 1581-09 na)Hogewoerd.088.1 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia Michielsdr {StilleRijn} (1581 voor, 1581-09 na)StilleRijn.016.1 (Volkstelling-1581,6)
Apollonia Pietersdr {dienstmaagd} (1561 voor, 1581-09 na)dienstmaagdDoezastraat.003.2 (Volkstelling-1581,3)
Apollonia Pietersdr {dienstmeid} (1561-09 voor, 1581-09 na)dienstmeid /LeidenNieuweRijn.020 (Volkstelling-1581,7)
Apollonia Pietersdr {Knotter} (1561 voor, 1581-09 na)Langebrug.059-061 (Volkstelling-1581,2)
Apollonia Pietersdr {Levendaal} (1581 voor, 1581-09 na)Levendaal.044 (Volkstelling-1581,3)
Apollonia Pietersdr {OudeVest} (1561 voor, 1581-09 na)coeckenmeytCaeciliastraat.002-010 (Volkstelling-1581,04)
Apollonia Symonsdr {OudeRijn} (1540-12-13 voor, 1560-12-13 na)OudeRijn.172 (Waarboek-67 A-1560)
Apollonia Symonsdr {vrouw van Job Claesz} (1538 voor, 1580~1583) /ZoeterwoudeSliksteeg.005-013 (Waarboek-67 K-1582)
Apollonia Willemsdr {vrouw van Jasper Gerritsz} (1561 voor, 1581 na)Kaiserstraat.008.2 (Volkstelling-1581,1)
Apollonia Woutersdr Gorter (1541 voor, 1585 na)gorterOudeVarkenmarkt.010 (Volkstelling-1581,1)
Apollonia {Ieper, ongehuwd} (1561 voor, 1581-09 na) /Ieper (B)SintJacobsgracht.000.18 (Volkstelling-1581,4)
Apollonia {LangeMare} (1538-06-08 voor, 1558-06-08 na)LangeMare.046 (TiendePenning-1557)
Apollonia {vrouw van Jan Jansz de oude} (1538 voor, 1581-09 na)Vliet.012 (Volkstelling-1581,5)
Apollonia {vrouw van Symon Jacobsz} (1561 voor, 1581-09 na)Barbarasteeg.001 (Volkstelling-1581,2)
Pel Lucasz {Botermarkt} (1581 voor, 1581-09 na)Botermarkt.025 (Volkstelling-1581,5)
Pelgrim Dircksz Slingeland {metselaar} (1522 voor, 1545-09-26 na)metselaar /LeidenHogewoerd.054 (TiendePenning-1543)
Pelgrim Fransz {koperslager} (1519 voor, 1558~1561)koperslagerBotermarkt.003 (TiendePenning-1543)
Pelgrim Lambrechtsz {Hogewoerd} (1573 circa, 1581-09 na)Hogewoerd.054 (Volkstelling-1581,3)
Naar Overzichtskaart met 54 record(s).