Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1003. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Dirck Dircksz Steen {de jonge} (Dirck/Dirckszoon//Steen), M, 33, g. 1552 voor (), o. 1585 na (), tinnegieter, olieslager (olieslager), kind van Dirck Dircksz Steen {de oude}/Duifgen Havicksdr {Steen}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
291581-09 voorCatrijn Maertensdr {Steen}9M1561-09 voor1581-09 naMaerten Dircksz Steen
9V1561-09 voor1581-09 naNeeltgen Dircksdr Steen {NieuweRijn}
9V1561-09 voor1581-09 naMarytgen Dircksdr Steen

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
261578-04-251579-05-25schuttervendel-3, kwartier-1, rot-3
261578-10-251578-10-25schutternachtwacht-01, meester-1, rot-3
281580-11-22schuttervendel-1, kwartier-1, rot-5

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)Vismarkt.00610/1Jonge Dirck Dircxz Stien
211573-12-19Omslag-1573 (bewoner)Vismarkt.00614/1Jonghe Dirick Steen
221574-06-18Omslag-1574 (bewoner)Vismarkt.00613/1Jonge Dirck Steen
221574-08-07Volkstelling-1574 (bewoner)Vismarkt.00613/1jonghe Dirrick Stien
231575-04-22Waarboek-67 E-1571 (belending)Vismarkt.006487/12Jonge Dirck Stien
231575-09-01Omslag-1575 (huurder)Vismarkt.00617/1Jonge Dirck Steen huurt van Dirck Dircxsz Steen, zijn vader
241576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Vismarkt.00611/1Jonge Dirck Steen
251577-04-06Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.052513/05Dirck Dircxz Steen tinnegieter
261578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.020195/3.1.3.4Jonge Dirck Dircxz Steen
261578-07-20Waarboek-67 G-1578 (belending)Vismarkt.00617/34Jonge Dirck Steen Dircxsz tinnegieter
261578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.02011/01.1.3.3Jonge Dirc Steen
281580-05-27Waarboek-67 H-1580 (schuldenaar)Hogewoerd.076-07894/09Jonge Dirc Dircxz Steen zwagers
281580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.020106/1.1.5.4Jonge Dirc Dircsz Steen
291581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.02034/1Jonge Dirck Dircxz Steen olyslager schutter
291581-11-20Waarboek-67 J-1581 (koper)NieuweRijn.020122/05Dirck Dircxz Steen olyslager
291581-12Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.02043/43Jonge Dircxz Steen olyslager
301582-04-02Waarboek-67 J-1581 (verkoper)Raamlanden.001309/35Dirck Steen zeepzieder
301582-09-10Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Hogewoerd.076-0789/03Dirc Dircxz Steen olyslaegher
301582-09-10Waarboek-67 K-1582 (verkoper)Vismarkt.00610/03Dirc Dircxz Steen olyslaegher
301582-09-23Waarboek-67 K-1582 (schuldeiser)Hogewoerd.076-07814/03Dirc Dircxz Steen olyslager
311583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.02048/1Jonge Dirc Dirxz Steen
311583-08-30Grachtenboek-03 (eigenaar)NieuweRijn.020930/1Dirck Dirckxz Steen
321584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)NieuweRijn.020213/D11Jonge Dirc Steen
331585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.02043/1Dirck Dircxz Steen
331585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.020134/1Dirck Dircxz Steens achterhuys