Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1142. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Willem Symonsz van Oyen (Willem/Symonszoon/van/Oyen), (herkomst: Leiden), M, 64, g. 1478 voor (Leiden), o. 1542~1545 (), priester, doctor in de rechten (doctor), kind van Symon Pouwelsz {van Oyen}/Geertruid van Berendrecht IV.
Bronvermeldingen: NL-1915.104.
PersoonWapen-1142.jpg
PersoonWapen-1142.1.jpg

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
371515 voorAechte Pietersdr {van Oyen}39M1517 voor1570-09Floris Willemsz van Oyen
43V1521 voor1585 naGeertruid van Berendrecht VI
59M1537 voor1581 voorSymon Willemsz van Oyen
63M1541 voor1581 naHendrick Willemsz van Oyen {van Paffenrode}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
231501-12-03 voor1509-12-03 napensionaris
301508-11-101509-11-10burgemeester
311509-08-141545-01veertigLamet: StartDatum 1537; Ryckhuysen heeft ook een vermelding in 1542
311509-11-101510-11-10burgemeester
321510-11-101511-11-10burgemeester
351513-11-101514-11-10burgemeester
381516-11-101517-11-10burgemeester
411519-11-101520-11-10burgemeester
421520-11-101521-11-10burgemeester
451523-11-101524-11-10burgemeester
461524-11-101525-11-10burgemeester
491527-11-101528-11-10burgemeester
521530-11-101531-11-10burgemeester
531531-11-101532-11-10burgemeester
561534-11-101535-11-10burgemeester
571535-11-101536-11-10burgemeester
601538-11-101539-11-10burgemeester
611539-11-101540-11-10burgemeester

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
311509-08-14Rijckhuisen (vermelding)Hooglandsekerkgracht.042-04438/4Mr Willem Symonsz van Oij
621540-08-16Huwelijksevw-B1 (getuige)NieuweRijn.059146/12mr Willem van Oy doctor in de Rechten haar naaste magen
631541-10-11Huwelijksevw-B1 (getuige)Hooglandsekerkgracht.042-044154/10meester Willem van Oy priester doctor in de rechten haar vader
641542-02-21Rijckhuisen (vermelding)Hooglandsekerkgracht.042-04463/3Mr Willem van Oij
641542-11-17Huwelijksevw-B1 (echtgenoot)Breestraat.117160/04mr. Willem van Oy doctor in de rechten
661544TiendePenning-1543 (eigenaar)Hooglandsekerkgracht.042-0442/1Mr. Willem Sijmonsz. doctor
--1547-02-05Grote-Bewijzen-B (overledene)Hooglandsekerkgracht.042-044657/12d'erfgenamen van meester Willem van Oy
--1561-11-13Waarboek-67 A-1560 (overledene)Hooglandsekerkgracht.042-044355/14erffgenamen van wijlen mr. Willem Symonsz van Oy
--1564-08-07Waarboek-67 C-1563 (overledene)Hooglandsekerkgracht.042-044209/14d’erfgenaemen van wijlen mr. Willem van Oyen
1281606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Haarlemmerstraat.133-135102/2Willem Zymon van Oyen