Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1245. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Claes Claesz van Swanenburg {de jonge}/van Duyndam (Claes/Claeszoon/van/Swanenburg/Duyndam), M, 75, g. 1547 circa (), o. 1622 na (), zoutzieder (zoutzieder), kind van Claes Isaacsz van Swanenburg {de oude}/Marytgen Willem Bouwensdr van Warmond {Swanenburg}.
Opmerkingen: glipper.
Bronvermeldingen: LJ-1956.80.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
231570Marytgen Huigendr Duyck {van Swanenburg}34V1581 voor1581-09 naBaertgen Claesdr van Swanenburg/Duyndam
34V1581 voor1581-09 naMarytgen Claesdr van Swanenburg/Duyndam
34M1581 voor1581-09 naHuig Claesz van Swanenburg/Duyndam

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
311578-04-251579-05-25schuttervendel-2, kwartier-2, rot-2
331580-11-22schuttervendel-4, kwartier-1, rot-3

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
231570-10-15Huwelijksevw-B2 (getuige)Botermarkt.027-028170/12Claes Claeszoon haer broeder
251572-01-15Waarboek-67 E-1571 (bewoner)Hogewoerd.00233/07Claes Claess soutsieder
251572-11-28GedwongenLening-1572 (bewoner)NieuweRijn.072v6/1Claes Claesz, zoutzieder
291576-12-06Glippers-1576 (bewoner)NieuweRijn.0723/1Claes Claes Yzaacxz
301577-08-31Waarboek-67 F-1576 (koper)NieuweRijn.072321/05Claes Claesz zoutzieder
311578-04-25Aflezingsboek-D (vermelding)NieuweRijn.072194/2.2.2.6Claes Claesz zoutsieder
311578-09-29Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.0725/2.2.2.7Claes Claesz zoutsieder
321579-10-01Waarboek-67 G-1578 (verkoper)Raamlanden.003422/03Claes Claesz zoutzieder
321579-11-14Waarboek-67 G-1578 (schuldeiser)Raamlanden.003412/03Claes Claesz soutsieder
331580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)NieuweRijn.072110/4.1.3.1Claes Claesz zoutsieder
341581-09Volkstelling-1581 (bewoner)NieuweRijn.0729/1Claes Claesz schutter
341581-12Kerven-1581 (bewoner)NieuweRijn.07210/1Claes Claesz Peet zoutzieder
361583-07-14Omslag-1583 (bewoner)NieuweRijn.0729/1Claes Claesz Pelt zoutzieder
371584-07-09Grachtenboek-52 (eigenaar)NieuweRijn.072240/1Claes Claesz zoutsieder
381585Vetus-1585 (eigenaar)NieuweRijn.07270/1Claes Claesz zoutzieder
391586-03-27Grachtenboek-08 (eigenaar)NieuweRijn.07210/1Claes Claesz in de and[ere] caert begrepen'
391586-03-27Grachtenboek-07 (eigenaar)NieuweRijn.07270/1Claes Claessoon soutsieder
521599GedwongenLening-1599 (bewoner)Middelstegracht.002.37/1Claes Claesz van Duijndam
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.07421/1Claes Claesz van Duyndam
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Middelstegracht.002.392/1Claes Claesz van Duyndam
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.072L93/1deselve Claes van Duyndam
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)NieuweRijn.07294/1deselve Claes Claesz van Duyndam
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Apothekersdijk.020130/1Claes Claess van Duyndam zoutsieder
541601-03-28Kaart-PV0922.1 (vermelding)NieuweRijn.0717/2Claes Claes soutsieders swager zijnde Dick Dirckx van Santen
541601-03-28Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.0728/1Claes Claes soutsieder
541601-03-28Kaart-PV0922.1 (eigenaar)NieuweRijn.07410/1C Claes soutsieder
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.07421/2Claes Claesz van Duyndam
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.073R23/2Claes Claesz Duyndam
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)NieuweRijn.072102/1Claes Claesz van Duyndam
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.020-028106/2Claes Claeszn van Duyndam
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Doezastraat.020-028107/2Claes Claeszn van Duyndam
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Hoefstraat.004-010111/2Claes Claeszn van Duyndam
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Apothekersdijk.020128/2Claes Claesz van Duyndam