Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=12862. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Marytgen Aelbrechtsdr {biertapper, vrouw van Gerrit Woutersz} (Marytgen/Aelbrechtsdochter//), V, 46, g. 1561 voor (), o. 1607 na (), biertapper (biertapper), kind van Aelbrecht Anthonisz {schipper}/Aeltgen Gijsbrechtsdr {hekelaarster}.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
201581-09 voorGerrit Woutersz {soldaat}20V1581 voor1581-09 naJannetgen Gerritsdr {Pieterskerkgracht}
20M1581 voor1581-09 naWouter Gerritsz {Pieterskerkgracht}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
201581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Pieterskerkgracht.000.1100/2Marytgen heur dochter huysvrouwe van Geryt Wouter leggende in dienst
401601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Pieterskerkgracht.000.186/1D'erffgen v Alijdt Ghijsbrechtsdr
451606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Pieterskerkgracht.000.188/1Erffgenamen van Aeltgen Ghijsbertsdrs
461607-05Bierfraude-1607 (bewoner)Pieterskerkgracht.000.1433/1Geryt Woutersz's weduwe aen St Pieterskercgraft opten houc van de Volresgraft taverne