Persoonformulier

Dit is het overzicht van alles, wat we over een persoon weten, met hyperlinks op elke persoon en elk perceel, dat maar zichtbaar is.

Persoonformulier van PersoonId=1337. Naar BronPerceelPersoon-regels. Aantal = 1.

Pieter Joostenz {in 't Jopenvat} (Pieter/Joostenzoon//), (herkomst: Leiden), M, 69, g. 1547-03-10 (Leiden), o. 1616-08-31 (Leiden), , kind van Joost Willemsz Porsman (Dedel)/Marytgen Claesdr van Leeuwen.
Bronvermeldingen: NL-1963.211.

Huwelijken en kinderen
LHHDatPartnerLKGGDatKODatKKind
281575 voorAeltgen Cornelisdr Dedel {Jopenvat}34V1581 voor1581-09 naMarytgen Pietersdr {in 't Jopenvat}

Functies
LfStartDatEindDatFunctieBonBijzonderheden
311578-10-251578-10-25schutter rotmeesternachtwacht-02, meester-1, rot-4
331580-11-22schuttervendel-1, kwartier-1, rot-5

Percelen
LfDatumBronPerceelVlgnrPersoonNaamInBron
291576GedwongenLening-1576 (eigenaar)Breestraat.15253/1Pieter Joostenz in 't Jopenvat
291576-01-15Waarboek-67 E-1571 (curator)Breestraat.013650/03Pieter Joostenz
301577-03-22Waarboek-67 F-1576 (koper)Breestraat.152202/07Pieter Joostenz zwager van genoemd weeskind
301577-03-22Waarboek-67 F-1576 (schuldenaar)Breestraat.152203/08Pieter Joost Willemsz
301577-08-02Waarboek-67 F-1576 (belending)Breestraat.152291/11't Joopenvat toecomende Pieter Joost Willemsz
311578-10-25Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.15212/02.1.4.0Pieter Joosten in 't Joopenvat
311578-11-18Waarboek-67 G-1578 (belending)Breestraat.156104/13Pieter Joost Willemsz
331580-11-22Aflezingsboek-E (vermelding)Breestraat.152106/1.1.5.1Pieter Joostensz int Jopen Vat
341581-09Volkstelling-1581 (bewoner)Breestraat.15273/1Pieter Joostenz in 't Joopenvath schutter
341581-12Kerven-1581 (bewoner)Breestraat.152114/1Pieter Joostensz in 't Jopenvat
351582-03-28Waarboek-67 J-1581 (belending)Breestraat.152207/12Pieter Joostens in 't Jopenvat
361583-07-14Omslag-1583 (bewoner)Breestraat.156113/1Pieter Joostenz in 't Jopenvat
361583~1588Grachtenboek-82 (eigenaar)Koddesteeg.001-003L70/1Willem Cornelissoon ende Pieter Joostensoon
371584-03-09Waarboek-67 L-1584 (belending)Breestraat.152-15657/26Pieter Joost Willems in't Joopenvat
371584-07-14Vroedschapsboek-K-L (vermelding)Breestraat.152213/C55Pieter Joosten in 't Jopen Vat
371584-12-13Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.15624/08Pieter Joostensz
371584-12-18Waarboek-67 M-1584 (belending)Breestraat.15625/09Pieter Joostensz int Jopenvat
371584-12-22Waarboek-67 M-1584 (verkoper)LangeMare.048.239/03Pieter Joostensz in 't Joopenvat zoutzieder
371584-12-22Waarboek-67 M-1584 (belending)LangeMare.048.139/08Pieter Joostensz cum socijs
371584-12-22Waarboek-67 M-1584 (eigenaar)LangeMare.048.139/11Pieter Joostensz cum socijs
381585Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.040-0441/1Pieter Joosten in 't Jopenvats zoutkeet
381585Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.040-0442/1dezelve een huysken daer stadts turff ingeleyt wort
381585Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.0463/1dezelve noch een huysken
381585Vetus-1585 (eigenaar)LangeMare.048.14/1dezelve noch een huysken tot de voors. zoutkeet behorende, getaxeert alsvooren, daeromme hier niet
381585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.156113/1Pieter Joostenz huys dat hij verhuyrt
381585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.154114/1Pieter Joostenz nieut huysken
381585Vetus-1585 (eigenaar)Breestraat.152115/1Pieter Joostenzoons huys genaemt 't Jopenvat
381585-05-04Grachtenboek-65 (eigenaar)LangeMare.048.1160/1Pieter Joosten
381585-05-04Grachtenboek-65 (eigenaar)LangeMare.040-044180/1Pieter Joosten
391586 naBonboek-06C (eigenaar)LangeMare.040-0446/001Pieter Joostenz cum sociis
411588-07-02Stratenboek-06 (eigenaar)Breestraat.152-1561660/1Pieter Joostensz int Jopen Vat
491596-01-24Grote-Bewijzen-C (belending)Breestraat.152274/13Pieter Joostenszn erven toe
521599GedwongenLening-1599 (bewoner)Breestraat.15677/1Pieter Joosten , in 't Jopen Vat
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.156121/1Pieter Joostenz in 't Jopenvat
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.154122/1Pieter Joostenz in 't Jopenvath
541601Oud-belastingboek-1601 (eigenaar)Breestraat.152123/1Pieter Joostenz in 't Jopenvath
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.156118/2Pieter Joostensz in 't Jopenvat
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.154119/2deselve Pieter Joosten
591606-08Schoorsteengeld-1606 (aangever)Breestraat.154119/3op Pieter Joostens aengeven
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Breestraat.156120/1deselve [Pieter Joosten]
591606-08Schoorsteengeld-1606 (eigenaar)Havenkade.025281/2Pieter Joosten int Joopenvat